DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "กรรณิกา นากลาง"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 39 of 39
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2008การวิจัยและพัฒนาข้าวอินทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือKunnika Naklang; Piboonwat Youngsuk; Sukkawittaya Pasopa; Prathai Kenlueam; Chanin Pesatcha; Pesat Luad-ngern; กรรณิกา นากลาง; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สุขวิทยา ภาโสภะ; ประทาย เคนเหลื่อม; ชนินทร์ เภสัชชา; เภสัช ลวดเงิน
1997การศึกษาการใช้แกลบและขี้เถ้าแกลบระยะยาวต่อสรีร-นิเวศน์ของข้าวและคุณสมบัติของดินPrasert Songmuang; Kunnika Naklang; Anon Sooksawad; Sawang Rotjanakusol; Sripan Muksombat; Direk Intaprom; ประเสริฐ สองเมือง; กรรณิกา นากลาง; อนนท์ สุขสวัสดิ์; สว่าง โรจนกุศล; ศรีพรรณ มุขสมบัติ; ดิเรก อินตาพรม
1999การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยการใช้ปุ๋ยเคมี และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชHansa Khunathai; Chob Kanareugsa; Samark Yingyong; Kunnika Naklang; Jaturong Pipatpiriyanon; Sawang Rotjanakusol; Chantana Sudto; หรรษา คุณาไท; ชอบ คณะฤกษ์; สมัคร ยิ่งยง; กรรณิกา นากลาง; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สว่าง โรจนกุศล; จันทนา สุดโต
1997การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ ระยะยาวในนาข้าว จังหวัดสุรินทร์Yaovapa Hasathon; Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; Siree Suwanketnikom; เยาวพา หัสธน; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล; สิรี สุวรรณเขตนิคม
2005การใส่ปุ๋ยคอก ฟางข้าวและปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านข้าวแห้งในเขตทุ่งกุลาร้องให้Kunnika Naklang; Sunthri Miphet; Boonnak Plienpijit; Sawang Rotjanakusol; Suda Sripodok; Yothin Konboon; Panya Romyen; กรรณิกา นากลาง; สุนทรี มีเพ็ชร; บุญหนัก เปลี่ยนพิจิตร; สว่าง โรจนกุศล; สุดา ศรีโปฎก; โยธิน คนบุญ; ปัญญา ร่มเย็น
1999การใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวระยะยาวต่อสรีร-นิเวศน์วิทยาของข้าวและสมบัติของดิน ที่สถานีทดลองข้าวสุรินทร์Prasert Songmuang; Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; Prawphan Kulnateetip; ประเสริฐ สองเมือง; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล; แพรวพรรณ กุลนทีทิพย์
2007ความยั่งยืนของข้าวอินทรีย์สุรินทร์: บนเส้นทางมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรRonnachai Changsri; Kunnika Naklang; Parkpian Arunyanart; Nongrat Nilpanit; Luechai Arayarungsarit; Narawoot Piyachoatskulchai; Prasert Vooticumpee; Chirapha Phutthawong; Somphong Sukkhet; Thani Chuenban; รณชัย ช่างศรี; กรรณิกา นากลาง; พากเพียร อรัญนารถ; นงรัตน์ นิลพานิชย์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์; จิรภา พุทธวงศ์; สมพงษ์ สุขเขตต์; ธานี ชื่นบาน
2002โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยการจัดการดินและปุ๋ยทวี คุปต์กาญจนากุล; กรรณิกา นากลาง; วลัยพร แสนวงษ์
2006เทคโนโลยีการเขตกรรมนาหว่านข้าวแห้งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้และทุ่งสัมฤทธิ์Panya Romyen; Kunnika Naklang; ปัญญา ร่มเย็น; กรรณิกา นากลาง
2001-11ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanpichitwittaya; Ekasith Skulkoo; Panya Romyen; Sukwitaya Pasopa; Suwat Jearakonhman; Sommit Thabtim; Piboonwat Youngsuk; Swang Rojanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjhit Kantasuwan; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลย์วัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2000ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanphichitwitthaya; Eakkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Sukkawittaya Pasopa; Suwat Jearakongman; Sommit Thapthim; Phiboonwat Youngsook; Sawang Rotjanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjit Khonthasuvon; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2006เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาเกษตรกรKhawaphon Phumchoei; Piyapan Srikoom; Kunnika Naklang; Yothin Konboon; ควพร พุ่มเชย; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; กรรณิกา นากลาง; โยธิน คนบุญ
2003ผลการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ดินและผลผลิตข้าวMontian Chinda; Sere Daharn; Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; Prawphan Kulnateetip; Prasert Songmuang; มณเฑียร จินดา; เสรี ดาหาญ; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล; แพรวพรรณ กุลนทีทิพย์; ประเสริฐ สองเมือง
2003-03ผลการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวปรับปรุงดินและผลผลิตข้าวMontein Jinda; Sere Daharn; Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; Prawphan Kulnateetip; มณเฑียร จินดา; เสรี ดาหาญ; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล; แพรวพรรณ กุลนทีทิพย์
1999ผลตกค้างของการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในนาข้าวทุ่งกุลาร้องให้Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล
2006ผลและผลตกค้างของการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ระยะยาวที่มีต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105Kunnika Naklang; Sawang Rotjanakusol; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล
2011ฝากสะสมปุ๋ยหมัก 25 ปี แม่ธรณีให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิดีและยั่งยืนKunnika Naklang; Swang Rojjanakusol; Chanin Bhesatcha; Surapol Jaidee; กรรณิกา นากลาง; สว่าง โรจนกุศล; ชนินทร์ เภสัชชา; สุรพล ใจดี
1998ระยะเวลาที่เหมาะสมของพันธุ์ข้าวต่างๆที่ปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้งในนาดินร่วนปนทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือKunnika Naklang; Khamthorn Hiranboriruk; Ummorn Sirichai; Phipat Cancha; Songchai Wattanapayupkul; กรรณิกา นากลาง; กำธร หิรัญบริรักษ์; อำมร ศิริชัย; พิพัฒน์ แก่นชา; ทรงชัย วัฒนพายัพกุล
1997อิทธิพลของไนโตรเจนและโพแทสเซี่ยมที่มีต่อสมบัติบางประการของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ดYaovapa Hasathon; Kunnika Naklang; Ngamchuen Kongseree; Sawang Rotjanakusol; Phunsri Sawangchit; เยาวพา หัสธน; กรรณิกา นากลาง; งามชื่น คงเสรี; สว่าง โรจนกุศล; พูลศรี สว่างจิต
Showing results 21 to 39 of 39
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback