DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "นิพนธ์ บุญมี"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 2 to 15 of 15
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-03IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Artitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichanan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
2013-06IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Atitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichnan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
2010RGD334-3-11-1-1-147-1KPS-3: ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้สายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Nipon Boonmee; Premruedee Pintaya; Atitaya Yodjai; Nithas Siddhiwong; Jaruwee Anseda; Nongnuch Pradit; Ruttapong Meekul; Kittipun Boonchuay; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Jaranjit Phengrat; Wilaiwan Wongpa; Nittaya Patcharanu; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Suwat Jearakongman; Akkasith Sakulkoo; Somjai Salito; Chuleekorn Leenonlan; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Yuwadee Ratanapan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Orasa Wongkasem; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; สมใจ สาลีโท; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; นิพนธ์ บุญมี; เปรมฤดี ปินทยา; อาทิตยา ยอดใจ; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จารุวี อันเซดา; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; กิติพันธ์ บุญช่วย; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; นิตยา พัชรานุ; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; ชุลีกร ลีโนนลาน; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ยุพดี รัตนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิระพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; อรสา วงศ์เกษม; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์
2008การขยายผลการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่โครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนPreeda Siangyai; Chitakorn Nuankaew; Montri YaJai; Boonyong Vorayot; Natchanapong Vongburi; Sivapong Nareubal; Nipon Boonmee; Sataporn Kanchanapan; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตรกร นวลแก้ว; มนตรี ยาใจ; บุญยงค์ วรยศ; ณัชนพงศ์ วงศ์บุรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นิพนธ์ บุญมี; สถาพร กาญจนพันธ์
2006การปรับปรุงผลผลิตข้าวนาที่สูงภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่Prateep Pintanon; Samli Bunyawiwat; Nipon Boonmee; Phonchai Techa; Wichai Khamchomphu; Waree Chaitep; ประทีป พิณตานนท์; สำลี บุญญาวิวัฒน์; นิพนธ์ บุญมี; พรชัย เตจ๊ะ; วิชัย คำชมภู; วารี ไชยเทพ
2007การปลูกข้าวสาลีคามุตอินทรีย์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับตลาดสหภาพยุโรปThongma Manakul; Prateep Pintanon; Premrudee Pintaya; Piroj Chotinisakorn; Nipon Boonmee; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; Sutira Moolsri; Suwit Moolsri; Sivapong Nareubal; ทองมา มานะกุล; ประทีป พิณตานนท์; เปรมฤดี ปินทยา; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; นิพนธ์ บุญมี; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; สุธีรา มูลศรี; สุวิทย์ มูลศรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล
2011-02การพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่Nipon Boonmee; Pitchatorn Ruangdej; Sathaporn Kanjanapan; Sombut Kobkeaw; Suriya Sonti; Yutthapong Kittikunchertchoo; Sukam Jarupornkosul; นิพนธ์ บุญมี; พิชชาทร เรืองเดช; สถาพร กาญจนพันธุ์; สมบัติ กอบแก้ว; สุริยา สอนธิ; ยุทธพงษ์ กิตติคุณเชิดชู; สุคำ จรุพรโกศล
2006ข้าวที่สูงสายพันธุ์ดี ขามเหนี่ย26Prateep Pintanon; Samli Bunyawiwat; Wichai Khamchomphu; Nipon Boonmee; Phonchai Techa; Waree Chaitep; ประทีป พิณตานนท์; สำลี บุญญาวิวัฒน์; วิชัย คำชมภู; นิพนธ์ บุญมี; พรชัย เตจ๊ะ; วารี ไชยเทพ
2010ข้าวพื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคเหนือตอนบนSivapong Naruebal; Sakul Moolkam; Nipon Boonme; Payapbhubes Markkool; Walaiporn Sanwong; Siraporn Chuea-auan; ศิวะพงศ์ นฤบาล; สกุล มูลคำ; นิพนธ์ บุญมี; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; วลัยพร แสนวงษ์; ศิราพร เชื้ออ้วน
2008ข้าวเหนียวหอมสายพันธุ์ดีสำหรับภาคเหนือตอนบน KKN97057-17-1-1-CMI-MB1-46Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Jarunan Tuntiwarawit; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; Kulchana Ketsuwan; Kanjana Piboon; Preeda Siangyai; Phannipa Yahjai; Walaiporn Seanvong; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; จารุนันท์ ตันติวรวิทย์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; กุลชนา เกศสุวรรณ์; กาญจนา พิบูลย์; ปรีดา เสียงใหญ่; พันนิภา ยาใจ; วลัยพร แสนวงษ์
2007ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนสกุล มูลคำ; ประทีป พิณตานนท์; นิพนธ์ บุญมี; สุธีรา มูลศรี; สุวิทย์ มูลศรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; ปรีดา เสียงใหญ่; วารี ไชยเทพ
2011โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบน ปี 2551-2553Nithas Sidhiwong; Piyapan Srikoom; Payappubes Markkul; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Walaiporn Sanwong; Preeda Siangyai; Jittakorn Nuankaew; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Pitchatorn Ruangdet; Nongnuch Pradit; Sivapong Narubal; Rattapong Meekul; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; วลัยพร แสนวงษ์; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตกร นวลแก้ว; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; พิชชาทร เรืองเดช; นงนุช ประดิษฐ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล; รัฐพงษ์ มีกุล
2011-02ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และสารจากพืชบางชนิดในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวRasamee Dhitikiattipong; Wanporn Khemmuk; Witchuda Rattanakarn; Nipon Boonmee; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วันพร เข็มมุกด์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นิพนธ์ บุญมี
2000สถานการณ์ข้าวไร่กับการเกษตรที่สูงสกุล มูลคำ; ประทีป พิณตานนท์; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; วารี ไชยเทพ; วิชัย คำชมภู; วิเชียร เพ็งคำ; นิพนธ์ บุญมี; สุธีรา มูลศรี; ปรัชญา หล่าบรรเทา; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; สนอง พิมพ์น้อย; สานิตย์ มโนเอกกุล; มาโนช พุกเกลี้ยง
Showing results 2 to 15 of 15
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback