DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "บุญรัตน์ จงดี"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 2 to 21 of 22
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010RGD334-3-11-1-1-147-1KPS-3: ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้สายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Nipon Boonmee; Premruedee Pintaya; Atitaya Yodjai; Nithas Siddhiwong; Jaruwee Anseda; Nongnuch Pradit; Ruttapong Meekul; Kittipun Boonchuay; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Jaranjit Phengrat; Wilaiwan Wongpa; Nittaya Patcharanu; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Suwat Jearakongman; Akkasith Sakulkoo; Somjai Salito; Chuleekorn Leenonlan; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Yuwadee Ratanapan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Orasa Wongkasem; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; สมใจ สาลีโท; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; นิพนธ์ บุญมี; เปรมฤดี ปินทยา; อาทิตยา ยอดใจ; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จารุวี อันเซดา; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; กิติพันธ์ บุญช่วย; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; นิตยา พัชรานุ; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; ชุลีกร ลีโนนลาน; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ยุพดี รัตนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิระพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; อรสา วงศ์เกษม; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์
2011SKNC07013: ข้าวเหนียวพื้นเมืองคุณภาพดีเฉพาะถิ่นพันธุ์กอเดียวWeerasak Hormsombut; Sukanya Kranto; Boonrat Jongdee; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; สุกัญญา กรานโต; บุญรัตน์ จงดี
2002กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; บุญรัตน์ จงดี
2009การคัดเลือกข้าวหอมทุ่งให้บริสุทธิ์Uraiwan Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Anuchart Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2007การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการให้ผลผลิตของข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองAnchalee Chawna; Boonrat Jongdee; Poramate Banterng; Prasit Jaisil; อัญชลี ชาวนา; บุญรัตน์ จงดี; ปรเมศ บันเทิง; ประสิทธิ์ ใจศิล
2015-03การปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศPatcharaporn Rakchum; Chana Srisompan; Sommai Lertna; Boonrat Jongdee; พัชราภรณ์ รักชุม; ชนะ ศรีสมภาร; สมหมาย เลิศนา; บุญรัตน์ จงดี
2011การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; Krienggrai Puntuwan; Thidarat Kammon; Shu Fukai; Suwat Jearakongmun; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; ธิดารัตน์ ขามมอญ; -; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2011การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฺฺBoonrat Jongdee; Kriengkrai Puntuwan; Thidarat Kammon; Shu Fukai; Suwat Jeerakongmun; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ; ธิดารัตน์ ขามมอญ; -; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2007การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานแมลงบั่วKulchana Ketsuwan; Preeda Siangyai; Pote Vajanapoom; Pannipa Yajai; Sutep Wangnai; Kanjana Piboon; Boonrat Jongdee; Chintana Tayathum; กุลชนา เกศสุวรรณ์; ปรีดา เสียงใหญ่; พจน์ วัจนะภูมิ; พันนิภา ยาใจ; สุเทพ วังใน; กาญจนา พิบูลย์; บุญรัตน์ จงดี; จินตนา ทยาธรรม
2003การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์Kriangkrai Phanwan; Boonrat Jongdee; Sommai Sriwisut; Pisarn Konghakote; Wichan Witthayasiri; Nopporn Supapoj; Vichai Hirunyupakorn; Charoen Siri-udomphat; Satit Rachataserikul; Chaluai Bunwit; Attapol Suwanwong; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; บุญรัตน์ จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; พิศาล กองหาโคตร; วิจารณ์ วิทยศิริ; นพพร สุภาพจน์; วิชัย หิรัญยูปกรณ์; เจริญ ศิริอุดมภาส; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; อัฒพล สุวรรณวงศ์
2009การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวSommai Lertna; Boonrat Jongdee; สมหมาย เลิศนา; บุญรัตน์ จงดี
2007การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันกำจัดแมลงบั่ว: กรณีศึกษาที่จังหวัดน่านBoonrat Jongdee; Jintana Tayatam; Wantana Srirattanasak; Preeda Siangyai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pannipa Yajai; บุญรัตน์ จงดี; จินตนา ทยาธรรม; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ปรีดา เสียงใหญ่; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; พันนิภา ยาใจ
2008การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สำหรับนาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; บุญรัตน์ จงดี
2008การวิจัย Aerobic rice สำหรับนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; Pisarn Konghakote; Sommai Lertna; Bas Bouman; บุญรัตน์ จงดี; พิศาล กองหาโคตร; สมหมาย เลิศนา; Bas Bouman
2005ข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไหม้ IR77924-62-71-1-2Boonrat Jongdee; Surapol Sakarung; Poonsak Mekwatanakarn; Duangjai Suriyaarunroj; Jirapong Jairin; บุญรัตน์ จงดี; สุรพงษ์ สาคะรัง; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; จิระพงศ์ ใจรินทร์
2003ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานโรคไหม้บุญรัตน์ จงดี; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; สุรพงษ์ สาคะรัง; Atlin, Gary
2011ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้กับการพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้Poonsak Mekwatanakarn; Varapong Chamarerk; Jirapong Jairin; Uraiwan Kotchasatit; Anuchart Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Somjai Saleetoe; Weerasak Homsombat; Acharaporn Na Lumpang Nernplub; Panipa Yajai; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; อนุชาติ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; พันนิภา ยาใจ
2012-12ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและการอนุรักษ์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Satian Chunta; Preecha Prathepha; Boonrat Jongdee; เสถียร ฉันทะ; ปรีชา ประเทพา; บุญรัตน์ จงดี
2002โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; วาสนา วรมิศร์; บุญรัตน์ จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สมเดช อิ่มมาก; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สำเริง แซ่ตัน
2015-03ลักษณะพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาวะภูมิกาศแปรปรวนItsarapong Budjun; Sommai Lertna; Chitnucha Buddhaboon; Patcharaporn Rukchum; Supattana Bureerat; Jongjai Mapakhe; Chana Srisompan; Waraporn Wongboon; Benjamas Rossopa; Boonrat Jongdee; อิสระพงศ์ บุตรจันทร์; สมหมาย เลิศนา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุพัฒนา บุรีรัตน์; จงใจ มะปะเข; ชนะ ศรีสมภาร; วราภรณ์ วงศ์บุญ; เบญจมาส รสโสภา; บุญรัตน์ จงดี
Showing results 2 to 21 of 22
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback