DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "วัชรี สุขวิวัฒน์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 3 to 22 of 40
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ปี 2551Somsong Chotechuen; Apichart Lawanprasert; Vasana Panpeng; Kasem Soontrajarn; Kannika Phomphunjai; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Sunanta Meunpol; Opas Worawat; สมทรง โชติชื่น; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เกษม สุนทราจารย์; กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; สุนันทา หมื่นพล; โอภาส วรวาท
2014-05การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2014-03การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2012-04การเปรียบเทียบค่ามาตรฐานและวิธีการวิเคราะห์อมิโลสในข้าวไทยSupanee Jongdee; Supatra Suwanthada; Sunanta Wongpiyachon; Wutcharee Sukwiwat; Kanjana Piboon; สุภาณี จงดี; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สุนันทา วงค์ปิยะชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา พิบูลย์
2010การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางกายภาพและเคมีของเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าว ปี 2553Watcharee Sukviwat; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; วัชรี สุขวิวัฒน์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน
2008การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกรอบจากข้าวกล้องSunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์
2008การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องSunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์
2005ขนมอบกรอบจากข้าวกล้องSunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์
2011ข้าวกล้องงอกและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกSunanta Wongpiyachon; Grissana Sudtasarn; Watcharee Sukviwat; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กฤษณา สุดทะสาร; วัชรี สุขวิวัฒน์
2013ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2Suniyom Taprab; Apichart Lawanprasert; Supaporn Junbuathong; Kanchana Klakhaeng; Prakobkit Dangthaisong; Supavinee Suongtoe; Bang-on Thammasamisorn; Manika Nio-Aium; Prachack Lengbumrung; Reunreudee Kaewcheenchai; Vasana Panpeng; Chalermkwan Chimwai; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Adul Krisawadee; Warin Srithad; Wanlapa Tepinta; สุนิยม ตาปราบ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กาญจนา กล้าแข็ง; ประกอบกิจ ดังไธสง; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; มานิกา น้อยเอี่ยม; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อดุลย์ กฤษวะดี; วารินทร์ ศรีถัด; วัลภา เตปินตา
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
2010ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น KLG02008-19-2-4-3Krishnapong Sripongpankul; Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Kasem Suntrajarn; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supaporn Chanbuathong; Nittaya Ruensuk; Wasana Phanpeng; Adul Krisawadee; Chawalit Handee; Sunantha Muenpol; Wacharee Sukviwat; Apichart Lawanprasert; Suphavinee Songto; Opas Worawas; Kanchana Klakhaeng; Bang-orn Dhammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Satit Thayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinoros; Prachack Leangbamrong; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Suniyom Taprab; Kingkhaew Khunkhet; Anchalee Prasertsak; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาพร จันทร์บัวทอง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; ชวลิต หาญดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาวิณี สวงโท; โอภาส วรวาท; กาญจนา กล้าแข็ง; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2013ข้าวหอมสายพันธุ์ CCS06039-KLG-8-3-5-1Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Peerapol Ratana; Supaporn Chanbuathong; Kasem Soontrajarn; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Nittaya Ruensuk; Vasana Panpeng; Adul Kridsawadee; Sunanta Mueanpol; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Manika Noi-iam; Bang-on Thammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Pattanasak Chansong; Satit Tayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinnoros; Prachack Lengbumrung; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Supavinee Suongtoe; Marisa Urasit; Suniyom Taprap; Kingkaw Kunket; Anchalee Prasertsak; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; พีรพล รัตนะ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; มานิกา น้อยเอี่ยม; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุภาวิณี สวงโท; มาริสา ยูระสิทธิ์; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2015-04ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าวและความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้งAngsutorn Wasusun; Sunanta Wongpiyachon; Kanya Cheauphan; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Supannikar Pakkethati; อังศุธรย์ วสุสัณห์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ
2015-03ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้งAngsutorn Wasusun; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Suphannika Pakkethati; อังศุธรย์ วสุสัณห์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ
2014-03ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกPakinee Akkaravessapong; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupan; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Angsutorn Wasusun; Sriwatana Songchitsomboon; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; อังศุธรย์ วสุสัณห์; ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์
2014-05ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกPakinee Akkaravessapong; Sunanta Wongpiyachon; Kanya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Angsutorn Wasusun; Sriwatana Songchitsomboon; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; อังศุธรย์ วสุสัณห์; ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์
2010คุณภาพข้าวเจ๊กเชยเพื่อทำผลิตภัณฑ์เส้นSunanta Wongpiyachon; Panatda Bhekasut; Watcharee Sukviwat; สุนันทา วงศ์ปิยชน; ปนัดดา เภกะสุต; วัชรี สุขวิวัฒน์
2007คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสารKunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Vasana Panpeng; Wacharee Sukwiwat; Rujee Kulprasoot; Sunanta Meunpol; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วาสนา พันธุ์เพ็ง; วัชรี สุขวิวัฒน์; รุจี กุลประสูติ; สุนันทา หมื่นพล
2006คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เคมี และโภชนาการของข้าวสายพันธุ์ดีSunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Suwani Kittilaphanon; Lamaimaat Youngsuk; Rujira Preecha; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; สุวณี กิตติลาภานนท์; ละม้ายมาศ ยังสุข; รุจิรา ปรีชา
Showing results 3 to 22 of 40
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback