DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "วันทนา ศรีรัตนศักดิ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 2 to 21 of 29
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2008การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟWantana Srirattanasak; Raywat Pattarasudhi; Vasana Panpeng; Chairat Channoo; Chuanchom Deerusamee; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chutchawan Aramchok; Patchanee Chaiyawat; Petcharee Sengsim; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; เรวัต ภัทรสุทธิ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ชวนชม ดีรัศมี; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัชวาลย์ อร่ามโชค; พัชนี ชัยวัฒน์; เพชรี เซ่งซิ้ม
2013-06การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยใช้กับดักแสงไฟPeerapon Ratana; Jutamas Donpunchang; Wantana Sriratanasak; พีรพล รัตนะ; จุฑามาศ ดอนพันช้าง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2010การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Sriratanasak; Nalinee Chiengwatana; Apichart Lawanprasert; Satit Tayapat; Wannapan Chanlapa; Chairat Channu; Pamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ; สาธิต ทยาพัชร; วรรณพรรณ จันลาภา; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2012-12การใช้วิธีทางนิเวศวิศวกรรมเพิ่มความหลากชนิดของอาร์โทรปอตในระบบนิเวศนาข้าวNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Jintana Chaiwong; Wantana Srirattanasak; Sukanya Aranmitr; จินตนา ไชยวงศ์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา อรัญมิตร
2014-03การติดตามความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยSukanya Arunmit; Wantana Sriratanasak; Jintana Chaiwong; Urassaya Boonpramook; สุกัญญา อรัญมิตร; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; จินตนา ไชยวงค์; อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข
2006การปรับตัวทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือWantana Srirattanasak; Jintana Tayatam; Rawat Phatarasuthi; Danai Dahan; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; จินตนา ทยาธรรม; เรวัต ภัทรสุทธิ; ดนัย ดาหาญ
2014-03การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2007การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันกำจัดแมลงบั่ว: กรณีศึกษาที่จังหวัดน่านBoonrat Jongdee; Jintana Tayatam; Wantana Srirattanasak; Preeda Siangyai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pannipa Yajai; บุญรัตน์ จงดี; จินตนา ทยาธรรม; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ปรีดา เสียงใหญ่; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; พันนิภา ยาใจ
2010การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่Nittaya Ruensuk; Wantana Srirattanasak; Witchuda Rattanakarn; Chutiwat Wannasai; Surapol Chatuporn; Chalermchart Luechaikarm; Narisara Jumroonwong; Duangporn Vitoonjit; Kijkamol Poagthong; Sumran Inthalaeng; Sukanya Tepandung; Nalinee Chiengwattana; Pranom Mongkolbunjong; Chairat Channoo; Wassana Inthalaeng; Sayumporn Pathumpong; Suniyom Taprab; Noparat Muangprasert; Kukiat Soitong; Jameegom Srisumul; นิตยา รื่นสุข; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญน์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สุรพล จัตุพร; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นริศรา จำรูญวงษ์; ดวงพร วิธูรจิตต์; กฤษณ์กมล เปาทอง; สำราญ อินแถลง; สุกัญญา เทพันดุง; นลินี เจียงวรรธนะ; ประนอม มงคลบรรจง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; วาสนา อินแถลง; สยุมพร ปฐมพงศ์; สุนิยม ตาปราบ; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; กู้เกียรติ สร้อยทอง; จามีกร ศรีสุมล
2009การศึกษาประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงหล่า Scotinophara coarctata (Fabricious)Wantana Srirattanasak; Sukanya Tepandung; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา เทพันดุง
2013-06ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1Pongsa Sukserm; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Supattra Suwanthada; Sa-ang Chairinte; Duangorn Ariyapruek; Phamorn Pattawatang; Cawaphon Pumchoei; Anakapon Boonchuay; Duangporn Withoonchit; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Munnintha; Wipavadee Chamnan; Naiyakhon Sangoenkaew; Supawinee Suangtho; Bang-on Thammasamisorn; Chairat Petchalanuwat; Phakobkhit Dungthaisong; Opas Worawat; Supaporn Janbuathong; Sumalee Suttayot; Jittichai Anawong; Jet Kotcharoek; Pornsuree Kanjana; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Somphong Choeyphan; พงศา สุขเสริม; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ควพร พุ่มเชย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; ประกอบกิจ ดังไทสง; โอภาส วรวาท; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; เจตน์ คชฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2010ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงแนะนำของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลWantana Sriratanasak; Sukanya Tepundung; Jintana Chaiwong; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา เทพันดุง; จินตนา ไชยวงค์
2009ความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานมาตรฐานและข้าวพันธุ์รับรองของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Apichart Lawanprasert; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chairat Channoo; Phamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2003ความเสียหายของข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี ที่ปริมาณการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลต่าง ๆ กันJinthana Thayatum; Wanthana Sriratanasak; Rawat Phatrasutti; จินตนา ทยาธรรม; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; เรวัต ภัทรสุทธิ
2009ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทยJirapong Jairin; Kanlaya Sansen; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelakud; Rungnapa Kawichai; Wantana Siratanasak; Nalinee Chiengwattana; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กัลยา สานเสน; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; รุ่งนภา กาวิชัย; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ
2006ด้วงดำแมลงศัตรูข้าวตัวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือRawat Phatarasuthi; Wantana Srirattanasak; Sawat Somsa-at; Suchat Kamoon; Ronnachai Changsri; Sutthisan Phimphasali; เรวัต ภัทรสุทธิ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สวัสดิ์ สมสะอาด; สุชาติ คำอ่อน; รณชัย ช่างศรี; สุทธิสันต์ พิมพะสาลี
2010ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงสิงในสภาพนาข้าวRoyboon Jumruskarn; Wantana Srirattanasak; รอยบุญ จำรัสกาญจน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2014-03ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลองUrassaya Boonpramuk; Thasdaw katenate; Wannaphan Janlapha; Wantana Sriratanasak; อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข; ทัสดาว เกตุเนตร; วรรณพรรณ จันลาภา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2010ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศข้าวนาสวนชลประทานJintana Chaiwong; Wantana Sriratanasak; Sukanya Arunmit; จินตนา ไชยวงค์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา อรัญมิตร
Showing results 2 to 21 of 29
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback