DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สมหมาย ศรีวิสุทธิ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2000กรณีศึกษา: การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝนSatit Rachataserikul; Cha-lui Boonwit; Somdet Immark; Prissana Hanwiriyapan; Sirawit Ruengsook; Sommai Sriwisut; Attapol Suwanwong; Ekkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Cooper, M.; Fukai, S.; Basnayake, J.; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; สมเดช อิ่มมาก; ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น
[n.d.]การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Somsong Chotechuen; Sommai Seewisut; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; สมทรง โชติชื่น; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
2011การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์Grienggrai Pantuwan; Boonrat Jongdee; Sommai Sriwisut; Pisarn Konghakote; Wichan Witthayasiri; Nopporn Supapoj; Vichai Hirunyupakorn; Charoen Siri-udomphat; Satit Rachataserikul; Chaluai Bunwit; Attapol Suwanwong; Tawee Tanawee; Opas Worawat; Rapeepat Jirawongwiroj; Jaranjit Phengrat; Lamaimaat Youngsuk; Supanee Jongdee; Krisana Sattayakul; Akkasith Sakulkoo; Wasin Phumpornpisuth; Nithas Siddhiwong; Pitapan Srikoom; Boondit Varinruk; Ronnachai Changsri; Aranya Sunchanta; Sookwittaya Phasopa; Renu Jumpaket; Cha-aem Kasemrat; Anon Pontanee; Phrek Gypmantasiri; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; บุญมี จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; พิศาล กองหาโคตร; วิจารณ์ วิทยศิริ; นพพร สุภาพจน์; วิขัย หิรัญยูปกรณ์; เจริญ ศิริอุดมภาส; สาธิต รัชคเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; อัฒพล สุววรณวงศ์; ทวี ธนาวีร์; โอภาส วรวาท; ระพีพัฒน์ จิระวงศ์วิโรจน์; จรัญจิต ทัพโยธา; ละม้ายมาศ ยังสุข; สุภาณี จงดี; กฤษณา สัตยากุล; เอกสิทธิ์ สกุลคู; วสิน ภูมิพรพิสุทธิ์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; รณชัย ช่างศรี; อรัญญา สุนจันทา; สุขวิทยา ภาโสภะ; เรณู จำปาเกต; ชะเอม เกษมรัตน์; อนันต์ พลธานี; พฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
2003การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝน โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์Kriangkrai Phanwan; Boonrat Jongdee; Sommai Sriwisut; Pisarn Konghakote; Wichan Witthayasiri; Nopporn Supapoj; Vichai Hirunyupakorn; Charoen Siri-udomphat; Satit Rachataserikul; Chaluai Bunwit; Attapol Suwanwong; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; บุญรัตน์ จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; พิศาล กองหาโคตร; วิจารณ์ วิทยศิริ; นพพร สุภาพจน์; วิชัย หิรัญยูปกรณ์; เจริญ ศิริอุดมภาส; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; อัฒพล สุวรรณวงศ์
2010การศึกษาความต้านทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งพันธุกรรมข้าวป่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Kanokporn Boonsirichai; Apichart Lawanprasert; Sommai Seewisut; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; กนกพร บุญศิริชัย; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
1999ข้าวเจ้าสุรินทร์สายพันธุ์ IR62558-SRN-17-2-1-BPitak Pornuraisanit; Sommai Sriwisut; Boriboon Somrit; Attapol Suwanwong; Satit Rachataserikul; Sirawit Ruengsook; Ekkasit Sakulkhu; Pisarn Konghakote; Manus Potisurin; Chaleoy Boonwit; พิทักษ์ พรอุไรสนิท; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; บริบูรณ์ สมฤทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สาธิต รัชตเสรีกุล; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; เอกสิทธิ์ สกุลคู; พิศาล กองหาโคตร; มนัส โพธิสุรินทร์; ฉลวย บุญวิทย์
2002โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาชลประทานวัชระ ภูรีวิโรจน์กุล; ขรรค์ชัย วงศ์บุรี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; ประดับ วิทยาธีรรัตน์; สมพงษ์ ชูสิริ
2002โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; วาสนา วรมิศร์; บุญรัตน์ จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สมเดช อิ่มมาก; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สำเริง แซ่ตัน
2002โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมวัชระ ภูรีวิโรจน์กุล; ธีรพร บุศยอังกูร; สถาพร กาญจนพันธ์; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์
2001-11ทางเลือกในวิธีการปรับปรุงพันธุ์ สำหรับประเมินสายพันธุ์ข้าว I. การประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตSatit Ratjatasaerekul; Chalui Boonwit; Somdetch Immak; Prisana Hanviriyapan; Siravit Reungsuk; Sommai Sriwisut; Attapol Suwanwong; Aekkasith Skulkoo; Panya Romyen; Twee Tanawee; Kumbao Kunoran; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; สมเดช อิ่มมาก; ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; ทวี ธนาวีร์; คำเบ้า ขันโอราฬ
2014-03ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าวในภาคตะวันออกWannaphan Janlapha; Thasdaw Katenate; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Sommai Seewisut; Chalermpol Chalermpolyotin; Ratthaporn Wattanasuchat; วรรณพรรณ จันลาภา; ทัสดาว เกตุเนตร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน; รัฐพร วรรธนะสุชาติ
2006อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าวSuniyom Taprab; Suradet Palawisut; Suchat Nakprach; Rachod Panpitpat; Anuchart Kotchasatit; Sommai Sriwisut; Weerasak Hormsombut; Attapol Suwanwong; Pote Vajanapoom; Loetkiat Chusiri; สุนิยม ตาปราบ; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุชาติ นักปราชญ์; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; อนุชาติ คชสถิตย์; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัฒพล สุวรรณวงศ์; พจน์ วัจนะภูมิ; เลิศเกียรติ ชูสิริ
Showing results 1 to 12 of 12

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback