DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สุนันทา วงศ์ปิยชน"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 41 to 60 of 82
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ข้าวหอมสายพันธุ์ CCS06039-KLG-8-3-5-1Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Peerapol Ratana; Supaporn Chanbuathong; Kasem Soontrajarn; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Nittaya Ruensuk; Vasana Panpeng; Adul Kridsawadee; Sunanta Mueanpol; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Manika Noi-iam; Bang-on Thammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Pattanasak Chansong; Satit Tayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinnoros; Prachack Lengbumrung; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Supavinee Suongtoe; Marisa Urasit; Suniyom Taprap; Kingkaw Kunket; Anchalee Prasertsak; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; พีรพล รัตนะ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; มานิกา น้อยเอี่ยม; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุภาวิณี สวงโท; มาริสา ยูระสิทธิ์; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2011ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่สายพันธุ์ PTNC96004-49 ข้าวเหนียวดำหมอสายพันธุ์ PTNC96051-37 ข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้Nitit Saeng-arun; Somboun Suwanno; Boon-na Nookong; Jaran Tubtimtung; Kantikan Plodplong; Charoon Srisuwan; Samreung Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Orak Tongdej; Rachanit Panichkij; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; นิธิศ แสงอรุณ; สมบูรณ์ สุวรรณโณ; จรัญ ทับทิมทอง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; จรูญ ศรีสุวรรณ; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน
2010ข้าวเหนียวดำมีสีพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้ ข้าวเหนียวดำช่อไม้ไผ่ (PTNC96004-49) ข้าวเหนียวดำหมอ (PTNC96051-37) ข้าวเหนียวดำต้นดำใบดำ (PTNC96071-39) และข้าวเหนียวแดงกรามแรด (PTNC96059-61)Nitis Saengaroon; Ratri Rattanasumnieng; Boon-na Nookong; Jarunt Thabthmthing; Charoon Srisuwan; Kantikan Plodplong; Somreang Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rajira Preecha; Orak Tongdej; Rachanij Panichakit; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Suniyom Taprab; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; จรูญ ศรีสุวรรณ; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุนิยม ตาปราบ
2010ข้าวเหนียวมีสีพันธุ์พื้นเมืองสายพันธุ์ดีเด่นภาคใต้Nitit Saeng-arun; Ratee Ratanasamniang; Boon-na Nookong; Charan Tabtimtong; Kantikan Plodplong; Charoon Srisuwan; Samreung Saeton; Kwanjai Kochpakdee; Rujira Preecha; Orak Tongdej; Rachanit Panichkij; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Suniyom Taprab; นิธิศ แสงอรุณ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญนะ หนูคง; จรัญ ทับทิมทอง; กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง; จรูญ ศรีสุวรรณ; สำเริง แซ่ตัน; ขวัญใจ คชภักดี; รุจิรา ปรีชา; โอรักษ์ ทองเด็จ; รชนิศ พานิชกิจ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุนิยม ตาปราบ
2007ความมีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องAnchalee Prasertsak; Sunanta Wongpiyachon; Siriwan Tangwisuttijit; Suparat Kositchareonkul; Lamaimaat Youngsuk; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต; ศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล; ละม้ายมาศ ยังสุข
2013ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ Tocopherol และ gamma aminobutyric acid (GABA) ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกPakinee Akkaravessapong; Suganya Wongpornchai; Sunanta Wongpiyachon; Kitsada Pitija; Angsutorn Wasusun; Panawan Suttiarporn; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; สุกัญญา วงศ์พรชัย; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กฤษดา ปิติจะ; อังศุธรย์ วสุสัณห์; พนาวัลย์ สุทธิอาภรณ์
2015-04ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าวและความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้งAngsutorn Wasusun; Sunanta Wongpiyachon; Kanya Cheauphan; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Supannikar Pakkethati; อังศุธรย์ วสุสัณห์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ
2015-03ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้งAngsutorn Wasusun; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Suphannika Pakkethati; อังศุธรย์ วสุสัณห์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; สุพรรณิการ์ ปักเคธาติ
2014-03ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกPakinee Akkaravessapong; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupan; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Angsutorn Wasusun; Sriwatana Songchitsomboon; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; อังศุธรย์ วสุสัณห์; ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์
2014-05ค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกPakinee Akkaravessapong; Sunanta Wongpiyachon; Kanya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Angsutorn Wasusun; Sriwatana Songchitsomboon; ภคินี อัครเวสสะพงศ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; อังศุธรย์ วสุสัณห์; ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์
2010คุณภาพข้าวเจ๊กเชยเพื่อทำผลิตภัณฑ์เส้นSunanta Wongpiyachon; Panatda Bhekasut; Watcharee Sukviwat; สุนันทา วงศ์ปิยชน; ปนัดดา เภกะสุต; วัชรี สุขวิวัฒน์
2007คุณภาพข้าวปทุมธานี 1 เมื่อเก็บรักษาในสภาพข้าวเปลือกและข้าวสารKunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Vasana Panpeng; Wacharee Sukwiwat; Rujee Kulprasoot; Sunanta Meunpol; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วาสนา พันธุ์เพ็ง; วัชรี สุขวิวัฒน์; รุจี กุลประสูติ; สุนันทา หมื่นพล
2006คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ เคมี และโภชนาการของข้าวสายพันธุ์ดีSunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Watcharee Sukviwat; Suwani Kittilaphanon; Lamaimaat Youngsuk; Rujira Preecha; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; สุวณี กิตติลาภานนท์; ละม้ายมาศ ยังสุข; รุจิรา ปรีชา
2010คุณภาพเมล็ดและโภชนาการของข้าวพันธุ์ดีและข้าวพื้นเมืองภาคใต้Rujira Preecha; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Cheaupun; Wacharee Sukwiwat; รุจิรา ปรีชา; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์
2011คุณภาพเมล็ดและโภชนาการของข้าวพันธุ์ดีและพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้Rujira Precha; Sunanta Wongpiyachon; Kunya Chuepan; Watcharee Sukvivat; รุจิรา ปรีชา; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์
2008คุณสมบัติของแป้งข้าวสำหรับทำขนมไทยSupatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Jittichai Anawong; Sumali Sutthayot; Supanee Jongdee; Grissana Sudtasarn; Ranee Kenlhaem; Sunanta Wongpiyachon; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; จิตติชัย อนาวงษ์; สุมาลี สุทธายศ; สุภาณี จงดี; กฤษณา สุดทะสาร; รานี เคนเหลื่อม; สุนันทา วงศ์ปิยชน
2002โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงามชื่น คงเสรี; ละม้ายมาศ ยังสุข; สุนันทา วงศ์ปิยชน; รุจิรา ปรีชา; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; สุพัตรา สุวรรณธาดา
2015-03ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์Sunanta Wongpiyachon; Sriwatana Songchitsomboon; Kunya Cheaupan; Watcharee Sukviwat; Pranee Maneenin; Angsutorn Wasusun; สุนันทา วงศ์ปิยชน; ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; วัชรี สุขวิวัฒน์; ปราณี มณีนิล; อังศุธรย์ วสุสัณห์
2008ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรต่อการเก็บรักษาข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือRujira Preecha; Sutheap Rithsawaeng; Sununta Wongpiyachon; รุจิรา ปรีชา; สุเทพ ฤทธิ์แสวง; สุนันทา วงศ์ปิยชน
2001-11ปริมาณตกค้างของธาตุโลหะหนักในข้าวที่รวบรวมจากเกษตรกร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางNgamcheun Kongseri; Varaporn Kumboonreung; Sunanta Vongpiyachon; Sunchai Sattawattanon; งามชื่น คงเสรี; วราภรณ์ คำบุญเรือง; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สัญชัย สัตตวัฒนานนท์
Showing results 41 to 60 of 82
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback