DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สุวัฒน์ เจียระคงมั่น"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 2 to 20 of 20
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2003การประเมินความทนทานต่อความแห้งแล้งของข้าวสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาระบบราก โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายSuwat Jearakongman; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2015-03การประเมินพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือSamret Suntara; Suwat Jearakongman; Ungkana Kuntajun; Patcharaporn Rukchum; สำเร็จ สุนทรา; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อังคณา กันทาจันทร์; พัชราภรณ์ รักชุม
2007การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือDuangjai Suriyaarunroj; Sonsuen Siangsai; Suwat Jearakongman; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สรรเสริญ เสียงใส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2011การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฺฺBoonrat Jongdee; Kriengkrai Puntuwan; Thidarat Kammon; Shu Fukai; Suwat Jeerakongmun; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ; ธิดารัตน์ ขามมอญ; -; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2011การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; Krienggrai Puntuwan; Thidarat Kammon; Shu Fukai; Suwat Jearakongmun; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; ธิดารัตน์ ขามมอญ; -; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2007การอบรม องค์ความรู้เรื่องข้าว ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนAmnuay Pongpanus; Suwat Jearakongman; อำนวย พงษ์พนัส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2009ข้าวเหนียวดำ หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากลJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2005ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ UBN92110-NKI-B5-30-1Suwat Jearakongman; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2002โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ทวี คุปต์กาญจนากุล
2011ซิวเกลี้ยง ข้าวไร่เฉพาะถิ่นจังหวัดเลยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Duangjai Suriyaarunroj; Pisan Konghakod; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Werasak Homsombat; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิศาล กองหาโคตร; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
2014-03ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ที่จังหวัดสกลนครAngkana Kantajun; Suwat Jearakongman; Weerasak Hormsombut; Kunlayaa Boonsanga; อังคณา กันทาจันทร์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; กัลยา บุญสง่า
2001-11ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanpichitwittaya; Ekasith Skulkoo; Panya Romyen; Sukwitaya Pasopa; Suwat Jearakonhman; Sommit Thabtim; Piboonwat Youngsuk; Swang Rojanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjhit Kantasuwan; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลย์วัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2000ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanphichitwitthaya; Eakkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Sukkawittaya Pasopa; Suwat Jearakongman; Sommit Thapthim; Phiboonwat Youngsook; Sawang Rotjanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjit Khonthasuvon; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2008ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวAmnuay Pongpanus; Suwat Jearakongman; Anuchart Kotchasatit; Peerayos Khangkhan; Buxbury, J.N.; Lauren, J.G.; อำนวย พงษ์พนัส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อนุชาติ คชสถิตย์; พีระยศ แข็งขัน
1999ผลของขนาดแปลงปลูกที่มีต่อการแข่งขันและผลผลิตของข้าวที่มีความสูงแตกต่างกันSuwat Jearakongman; Somdet Immark; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมเดช อิ่มมาก
2001-11ผลของขนาดแปลงปลูกที่มีต่อการแข่งขันและผลผลิตของข้าวที่มีความสูงแตกต่างกันSuwat Jearakongman; Somdetch Immak; Duangjai Suriyaarunroj; Attapol Suwanwong; Apichart Noenplab; Suda Sripodok; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมเดช อิ่มมาก; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; อภิชาต เนินพลับ; สุดา ศรีโปฎก
2013-06พญาลืมแกง: มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมืองไทยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Atthapol Suwanwong; Pisan Konghakod; Kittiphong Phengrat; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Weerasak Homsombat; Kritsana Sudthasan; Pannee Jitta; Supatthana Bureerat; Wilailak Sukprakan; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อัฒพล สุวรรณวงศ์; พิศาล กองหาโคตร; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; กฤษณา สุดทะสาร; พรรณี จิตตา; สุพัฒนา บุรีรัตน์; วิไลลักษณ์ สุขปราการ
2013-06พญาลืมแกง: มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมืองไทยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Atthapol Suwanwong; Pisan Konghakod; Kittiphong Phengrat; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Weerasak Homsombat; Kritsana Sudthasan; Pannee Jitta; Supatthana Bureerat; Wilailak Sukprakan; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อัฒพล สุวรรณวงศ์; พิศาล กองหาโคตร; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; กฤษณา สุดทะสาร; พรรณี จิตตา; สุพัฒนา บุรีรัตน์; วิไลลักษณ์ สุขปราการ
2011แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์Somsong Chotechuen; Kasem Suntrajarn; Apichart Lawanprasert; Vasana Panpeng; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Acharaporn Na Lampang Noenplub; Nalinee Chiengwattana; Piyapan Srikoom; Ronnachai Changsri; Premrudee Pintaya; Preeda Siangyai; Phannipa Yahjai; Wanchai Rochanahastin; Suwat Jearakongman; Duangjai Suriyaarunroj; สมทรง โชติชื่น; เกษม สุนทราจารย์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; รณชัย ช่างศรี; เปรมฤดี ปินทยา; ปรีดา เสียงใหญ่; พันนิภา ยาใจ; วันชัย โรจนหัสดินทร์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์
Showing results 2 to 20 of 20
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback