DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "เอกสิทธิ์ สกุลคู"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 3 to 16 of 16
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2000กรณีศึกษา: การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตข้าวนาสวนนาน้ำฝนSatit Rachataserikul; Cha-lui Boonwit; Somdet Immark; Prissana Hanwiriyapan; Sirawit Ruengsook; Sommai Sriwisut; Attapol Suwanwong; Ekkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Cooper, M.; Fukai, S.; Basnayake, J.; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; สมเดช อิ่มมาก; ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น
2001-11การคัดเลือกข้าวนาสวนอาศัยน้ำฝนที่ทนทานแล้งปลายฤดูฝนSatit Rachataserikul; Akkasith Sakulkoo; สาธิต รัชตเสรีกุล; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2009การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือChana Srisompan; Kannika Naklang; Eakkasit Sakulkhu; Sukkawittaya Pasopa; ชนะ ศรีสมภาร; กรรณิกา นากลาง; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สุขวิทยา ภาโสภะ
2006การประเมินการแนะนำปุ๋ยฟอสเฟตเมื่อมีการใส่ติดต่อกันเป็นระยะเวลาต่าง ๆกันSirima Pansiri; Wiwat Ingkapradit; Ong-art Werasopon; Jintana Hasavayukun; Eakkasit Sakulkhu; Sere Daharn; Win-u Wong-ubon; Jaturong Pipatpiriyanon; สิริมา ปั้นศิริ; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; องอาจ วีระโสภณ; จินตนา หัสวายุกุล; เอกสิทธิ์ สกุลคู; เสรี ดาหาญ; วิญญู วงศ์อุบล; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์
2011การเพิ่มการยอมรับของเกษตรกรในพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์Grienggrai Pantuwan; Boonrat Jongdee; Sommai Sriwisut; Pisarn Konghakote; Wichan Witthayasiri; Nopporn Supapoj; Vichai Hirunyupakorn; Charoen Siri-udomphat; Satit Rachataserikul; Chaluai Bunwit; Attapol Suwanwong; Tawee Tanawee; Opas Worawat; Rapeepat Jirawongwiroj; Jaranjit Phengrat; Lamaimaat Youngsuk; Supanee Jongdee; Krisana Sattayakul; Akkasith Sakulkoo; Wasin Phumpornpisuth; Nithas Siddhiwong; Pitapan Srikoom; Boondit Varinruk; Ronnachai Changsri; Aranya Sunchanta; Sookwittaya Phasopa; Renu Jumpaket; Cha-aem Kasemrat; Anon Pontanee; Phrek Gypmantasiri; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; บุญมี จงดี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; พิศาล กองหาโคตร; วิจารณ์ วิทยศิริ; นพพร สุภาพจน์; วิขัย หิรัญยูปกรณ์; เจริญ ศิริอุดมภาส; สาธิต รัชคเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; อัฒพล สุววรณวงศ์; ทวี ธนาวีร์; โอภาส วรวาท; ระพีพัฒน์ จิระวงศ์วิโรจน์; จรัญจิต ทัพโยธา; ละม้ายมาศ ยังสุข; สุภาณี จงดี; กฤษณา สัตยากุล; เอกสิทธิ์ สกุลคู; วสิน ภูมิพรพิสุทธิ์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; รณชัย ช่างศรี; อรัญญา สุนจันทา; สุขวิทยา ภาโสภะ; เรณู จำปาเกต; ชะเอม เกษมรัตน์; อนันต์ พลธานี; พฤกษ์ ยิบมันตะศิริ
1999ข้าวเจ้าสุรินทร์สายพันธุ์ IR62558-SRN-17-2-1-BPitak Pornuraisanit; Sommai Sriwisut; Boriboon Somrit; Attapol Suwanwong; Satit Rachataserikul; Sirawit Ruengsook; Ekkasit Sakulkhu; Pisarn Konghakote; Manus Potisurin; Chaleoy Boonwit; พิทักษ์ พรอุไรสนิท; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; บริบูรณ์ สมฤทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สาธิต รัชตเสรีกุล; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; เอกสิทธิ์ สกุลคู; พิศาล กองหาโคตร; มนัส โพธิสุรินทร์; ฉลวย บุญวิทย์
2003ข้าวเหนียวแนวใหม่สำหรับนาดอนPisarn Konghakote; Attapol Suwanwong; Ekkasit Sakulkhu; Somjai Salito; Sukkawittaya Pasopa; พิศาล กองหาโคตร; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; สุขวิทยา ภาโสภะ
2015-03โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภูChana Srisompan; Yotsaporn Tansomrot; Sukwittaya Pasopa; Waraporn Boonprakom; Ekasith Sakulku; ชนะ ศรีสมภาร; ยศพร ตันสมรส; สุขวิทยา ภาโสภะ; วราภรณ์ บุญประคม; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2014-03โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภูChana Srisompan; Sukwittaya Posopa; Waraporn Boonprakom; Ekasith Sakulku; ชนะ ศรีสมภาร; สุขวิทยา ภาโสภะ; วราภรณ์ บุญประคม; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2001-11ทางเลือกในวิธีการปรับปรุงพันธุ์ สำหรับประเมินสายพันธุ์ข้าว I. การประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตSatit Ratjatasaerekul; Chalui Boonwit; Somdetch Immak; Prisana Hanviriyapan; Siravit Reungsuk; Sommai Sriwisut; Attapol Suwanwong; Aekkasith Skulkoo; Panya Romyen; Twee Tanawee; Kumbao Kunoran; สาธิต รัชตเสรีกุล; ฉลวย บุญวิทย์; สมเดช อิ่มมาก; ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์; ศิรวิชญ์ เรืองสุข; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; ทวี ธนาวีร์; คำเบ้า ขันโอราฬ
2001-11ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการ และการหาจำนวนของปัจจัยที่จำกัดการให้ผลผลิตของข้าวนาสวนนาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanpichitwittaya; Ekasith Skulkoo; Panya Romyen; Sukwitaya Pasopa; Suwat Jearakonhman; Sommit Thabtim; Piboonwat Youngsuk; Swang Rojanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjhit Kantasuwan; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลย์วัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2000ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanphichitwitthaya; Eakkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Sukkawittaya Pasopa; Suwat Jearakongman; Sommit Thapthim; Phiboonwat Youngsook; Sawang Rotjanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjit Khonthasuvon; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2009เสถียรภาพผลผลิตของข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้Somjai Salito; Narawoot Piyachoatskulchai; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Ronnachai Changsri; Weerasak Hormsombut; Duangjai Suriyaarunroj; Eakkasit Sakulkhu; สมใจ สาลีโท; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; รณชัย ช่างศรี; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2009เสถียรภาพผลผลิตของข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้Somjai Salito; Narawoot Piyachoatskulchai; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Ronnachai Changsri; Weerasak Hormsombut; Duangjai Suriyaarunroj; Eakkasit Sakulkhu; สมใจ สาลีโท; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; รณชัย ช่างศรี; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; เอกสิทธิ์ สกุลคู
Showing results 3 to 16 of 16
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback