DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "-"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 27 to 44 of 44
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2003-03การเกษตรและอาชีพเกษตรกรในนิเวศน์นาน้ำลึกของประเทศไทยฤดูปลูก 2543/2544Wililuk Sommut; Mahabub Hossain; วิไลลักษณ์ สมมุติ; -
2012การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์-; เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
2011การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; Krienggrai Puntuwan; Thidarat Kammon; Shu Fukai; Suwat Jearakongmun; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; ธิดารัตน์ ขามมอญ; -; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2011การปรับปรุงพันธุ์ข้าวทนแล้งสำหรับข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฺฺBoonrat Jongdee; Kriengkrai Puntuwan; Thidarat Kammon; Shu Fukai; Suwat Jeerakongmun; บุญรัตน์ จงดี; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ; ธิดารัตน์ ขามมอญ; -; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2013การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและสีของเนื้อระหว่างการเก็บรักษาซากสุกรJulakorn Panatuk; Suthipong Uriyapongson; Chainarong Navanukraw; Berg, Eric P.; จุฬากร ปานะถึก; สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์; ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์; -
2013การสืบค้นหาแหล่งพันธุกรรมความต้านทานโรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ยของข้าวป่าและข้าวปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์Kanuengnij Srivilai; Witchuda Rattanakarn; Suniyom Taprap; Rogelio Cabunagan; คนึงนิจ ศรีวิลัย; วิชชุดา รัตนากาญจน์; สุนิยม ตาปราบ; -
2014-03โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทยAmornrat Intrman; Sommai Lerthna; Nelson, Andrew; Setiyono, Tri Deri; Holecz, Francesco; Barbieri, Massimo; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สมหมาย เลิศนา; -; -; -; -
2012ทิศทางและโอกาสในการจัดการอาหารโคนม-; วิโรจน์ ภัทรจินดา
2012แนวทางการจัดการความเครียดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์Vajrabukka, C.; -
2011ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิงในการไล่ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) และมอดแป้ง (Tribolium castaneum (Herbst))Duangsamorn Suthisut; Fields, Paul G.; Angsumarn Chandrapatya; ดวงสมร สุทธิสุทธิ์; -; อังศุมาลย์ จันทราปัตย์
2014-03ประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวที่ใช้ทั่วไปใน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์Ronnachai Changsri; Namuco, Ofelia; Migo, Teodoro; Johnson, David; รณชัย ช่างศรี; -; -; -
2003ผลกระทบของศัตรูข้าวต่อผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมParkpian Arunyanart; Raywat Phuttrasudhi; Wichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Dara Chettanachit; Witchuda Rattanakarn; Heong, K. L.; พากเพียร อรัญนารถ; เรวัต ภัทรสุทธิ; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; ดารา เจตนะจิตร; -
1998ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟตและการดูดใช้น้ำต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวไร่Waree Chaithep; Kondo, Motohiko; Nopparat Muangprasert; Piroth Chotnisakorn; Siri Suwanketnikom; วารี ไชยเทพ; -; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; สิริ สุวรรณเขตนิคม
2012ผลของโภชนะบำบัดอาหารหยาบต่อสวัสดิภาพและสุขภาพโคนม-; กัญจนะ มากวิจิตร์
2012เรื่องที่นักสัตวศาสตร์ควรรู้ในห่วงโซ่ของการผลิตเนื้อคุณภาพ-; จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
2014-03ลักษณะของต้นและรากข้าวเพื่อการแข่งขันกับวัชพืชRonnachai Changsri; Namuco, Ofelia; Johnson, David; รณชัย ช่างศรี; -; -
2011สมรรถนะการผลิตของโคพื้นเมืองไทยที่ได้รับหญ้ารูซี่แห้งหรือฟางข้าวเป็นแหล่งของอาหารหยาบหลักSayan Subepang; Supachai Udchachon; Makoto Otsuka; Kritapol Sommart; สายัณห์ สืบผาง; ศุภชัย อุดชาชน; -; กฤตพล สมมาตย์
2012สัตวศาสตร์ไทยในอนาคต-; จรัญ จันทลักขณา
Showing results 27 to 44 of 44
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback