DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Suniyom Taprab"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 5 to 24 of 35
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007การคัดเลือกข้าวอาบรังสีให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูงRangsit Senghaphan; Suniyom Taprab; Laddawan Kunnoot; Somsong Chotechuen; Kingkaew Kunket; Nittaya Ruensuk; Sunanta Wongpiyachon; Kanya Cheaphan; Charuwan Bangwaek; Orawan Chittham; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สุนิยม ตาปราบ; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช; สมทรง โชติชื่น; กิ่งแก้ว คุณเขต; นิตยา รื่นสุข; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กัญญา เชื้อพันธุ์; จารุวรรณ บางแวก; อรวรรณ จิตต์ธรรม
2007การใช้กรรมวิธีปลูกอับละอองเกสรในอาหารสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงพันธุ์Somkid Worawat; Suniyom Taprab; Opas Worawat; สมคิด วรวาท; สุนิยม ตาปราบ; โอภาส วรวาท
2006-09การทดสอบเสถียรภาพผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในสภาพแวดล้อมต่างกัน l. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีRachot Panpitpate; Suniyom Taprab; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; สุนิยม ตาปราบ
2014-03การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2014-05การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2010การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนนาชลประทานในนาราษฎร์ในเขตพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีSurin Tritilanant; Suniyom Taprab; Prinya Chinnoros; Satit Tayapatchara; Vanchai Rotchanahasadin; Chayanan Cham-oun; สุรินทร์ ไตรติลานันท์; สุนิยม ตาปราบ; ปริญญา ชินโนรส; สาธิต ทยาพัชร; วันชัย โรจนหัสดิน; ชญานัน คำอุ่น
2006-09การเปรียบเทียบผลผลิตและการประเมินลักษณะทางการเกษตรของข้าวลูกผสมจาก IRRISupaporn Janbuathong; Surapong Potipibool; Suniyom Taprab; Leuchai Arayarungsarit; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Orapin Watanesk; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อาระรังสฤษฎ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; อรพิน วัฒเนสก์
2009การผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยสระบุรีAnchalee Prasertsak; Luechai Arayarangsarit; Vasana Panpeng; Suniyom Taprab; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; สุนิยม ตาปราบ
2014-05การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกPrakobkit Dangthaisong; Reunreudee Kaewcheenchai; Suniyom Taprab; Theerayut Toojinda; Watchareewan Jamboonsri; Srisawat Khanthong; Wannapa Sattayachiti; ประกอบกิจ ดังไธสง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี; ศรีสวัสดิ์ ขันทอง; วรรณนภา สัตยชิติ
2014-03การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกPrakobkit Dangthaisong; Reunreudee Kaewcheenchai; Suniyom Taprab; Theerayut Toojinda; Watchareewan Jamboonsri; Srisawat Khanthong; Wannapa Sattayachiti; ประกอบกิจ ดังไธสง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี; ศรีสวัสดิ์ ขันทอง; วรรณนภา สัตยชิติ
2010การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่Nittaya Ruensuk; Wantana Srirattanasak; Witchuda Rattanakarn; Chutiwat Wannasai; Surapol Chatuporn; Chalermchart Luechaikarm; Narisara Jumroonwong; Duangporn Vitoonjit; Kijkamol Poagthong; Sumran Inthalaeng; Sukanya Tepandung; Nalinee Chiengwattana; Pranom Mongkolbunjong; Chairat Channoo; Wassana Inthalaeng; Sayumporn Pathumpong; Suniyom Taprab; Noparat Muangprasert; Kukiat Soitong; Jameegom Srisumul; นิตยา รื่นสุข; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญน์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สุรพล จัตุพร; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นริศรา จำรูญวงษ์; ดวงพร วิธูรจิตต์; กฤษณ์กมล เปาทอง; สำราญ อินแถลง; สุกัญญา เทพันดุง; นลินี เจียงวรรธนะ; ประนอม มงคลบรรจง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; วาสนา อินแถลง; สยุมพร ปฐมพงศ์; สุนิยม ตาปราบ; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; กู้เกียรติ สร้อยทอง; จามีกร ศรีสุมล
2006-09การศึกษาการตอบสนองต่อความไวของช่วงแสงของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในภาคกลาง ประจำปี 2547Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Krirk Keskosol; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; เกริก เกษโกศล
2007การศึกษาการตอบสนองต่อความไวของช่วงแสงของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในภาคกลาง ประจำปี 2548Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Krirk Keskosol; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; เกริก เกษโกศล
2010การศึกษาความต้านทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งพันธุกรรมข้าวป่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Kanokporn Boonsirichai; Apichart Lawanprasert; Sommai Seewisut; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; กนกพร บุญศิริชัย; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
2007การศึกษาระดับความไวต่อช่วงแสงของข้าวสายพันธุ์ดีเด่นในภาคกลาง ประจำปี 2548Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Krirk Keskosol; Niwat Chareonsilp; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; เกริก เกษโกศล; นิวัติ เจริญศิลป์
2006-09การสร้างประชากรใหม่ของข้าวนาชลประทานโดยการผสมพันธุ์ ปี 2547Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Krirk Keskosol; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; เกริก เกษโกศล
2013ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2Suniyom Taprab; Apichart Lawanprasert; Supaporn Junbuathong; Kanchana Klakhaeng; Prakobkit Dangthaisong; Supavinee Suongtoe; Bang-on Thammasamisorn; Manika Nio-Aium; Prachack Lengbumrung; Reunreudee Kaewcheenchai; Vasana Panpeng; Chalermkwan Chimwai; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Adul Krisawadee; Warin Srithad; Wanlapa Tepinta; สุนิยม ตาปราบ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กาญจนา กล้าแข็ง; ประกอบกิจ ดังไธสง; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; มานิกา น้อยเอี่ยม; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อดุลย์ กฤษวะดี; วารินทร์ ศรีถัด; วัลภา เตปินตา
2003-03ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสงทนดินเปรี้ยวสายพันธุ์ดีจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีSuniyom Taprab; Rungsit Senghapan; Supavinee Saengchot; Chawalit Handee; Ratchanok Chankaow; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สุภาวิณี แสงโชติ; ชวลิต หาญดี; รัตน์ชนก จันทร์ขาว
2003ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสงทนดินเปรี้ยวสายพันธุ์ดีจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีSuniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Supavinee Saengchot; Chawalit Handee; Ratchanok Chankhao; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สุภาวิณี แสงโชติ; ชวลิต หาญดี; รัตน์ชนก จันทร์ขาว
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
Showing results 5 to 24 of 35
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback