DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Wantana Sriratanasak"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2013-06การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยใช้กับดักแสงไฟPeerapon Ratana; Jutamas Donpunchang; Wantana Sriratanasak; พีรพล รัตนะ; จุฑามาศ ดอนพันช้าง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2010การจัดการพันธุ์ข้าวเพื่อลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Sriratanasak; Nalinee Chiengwatana; Apichart Lawanprasert; Satit Tayapat; Wannapan Chanlapa; Chairat Channu; Pamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสริฐ; สาธิต ทยาพัชร; วรรณพรรณ จันลาภา; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2014-03การติดตามความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยSukanya Arunmit; Wantana Sriratanasak; Jintana Chaiwong; Urassaya Boonpramook; สุกัญญา อรัญมิตร; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; จินตนา ไชยวงค์; อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข
2014-03การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเมล็ดกลางเพื่อแปรรูปเป็นอาหารเช้าสำเร็จรูปSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanokorn Yaodam; Prani Maninil; Wantana Sriratanasak; Phamorn Pattawatang; Pachara Saengsawong; Wanlapa Tepinta; Udom Akanasingh; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กนกอร เยาว์ดำ; ปราณี มณีนิล; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ภมร ปัตตาวะตัง; พชระ แสงสวงค์; วัลภา เตปินตา; อุดม เอกคณาสิงห์
2010ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงแนะนำของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลWantana Sriratanasak; Sukanya Tepundung; Jintana Chaiwong; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา เทพันดุง; จินตนา ไชยวงค์
2014-03ประสิทธิภาพของผลมะคำดีควายในการควบคุมหอยเชอรี่ในแปลงนาข้าวทดลองUrassaya Boonpramuk; Thasdaw katenate; Wannaphan Janlapha; Wantana Sriratanasak; อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข; ทัสดาว เกตุเนตร; วรรณพรรณ จันลาภา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2010ผลกระทบของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวต่อศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศข้าวนาสวนชลประทานJintana Chaiwong; Wantana Sriratanasak; Sukanya Arunmit; จินตนา ไชยวงค์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา อรัญมิตร
2013สถานการณ์ความต้านทานต่อสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงของประชากร เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือของประเทศไทยSukanya Arunmit; Wantana Sriratanasak; Jintana Chaiwong; สุกัญญา อรัญมิตร; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; จินตนา ไชยวงค์
2011สถานการณ์ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในประเทศไทยWantana Sriratanasak; Sukanya Arunmit; Jintana Chaiwong; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา อรัญมิตร; จินตนา ไชยวงค์
Showing results 1 to 11 of 11

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback