DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม
2526การศึกษาขั้นพื้นฐานของการนำเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดมาใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura fabr) ในเขตเพาะปลูกผัก จังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; สุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
2528การศึกษาระดับความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; ศิริจิต ลิ้มโภคา
2540ความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับสารฆ่าแมลงและการใช้วิธีปฏิบัติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; จิราพร เพชรรัตน์; ทวีพร บัวทอง
2526ค่านิยมของเกษตรกรบางตำบลในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่มีต่อสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
2539อิทธิพลของโครงสร้างทางสังคมและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรที่มีต่อการแพร่กระจายและการยอมรับวิธีปฏิบัติในการเลี้ยงแพะคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; สมเกียรติ สายธนู; ภูวดล สาลีเกษตร
Showing results 1 to 6 of 6

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback