DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ชนะ ศรีสมภาร"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2008IR75003-UBN-111-10-4-5 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Salito; Attapol Suwanwong; Weerasak Hormsombut; Achalee Chawna; Thanomjit Ritmontree; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Duangjai Suriyaarunroj; Lamaimaat Youngsuk; Anuchart Kotchasatit; สมใจ สาลีโท; อัฒพล สุวรรณวงศ์; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; ละม้ายมาศ ยังสุข; อนุชาติ คชสถิตย์
2011KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Charin Kaewkhumcheng; Attapol Suwanwong; Akkasith Sakulkoo; Jaranjit Phengrat; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Nittaya Patcharanu; Wilaiwan Wongpa; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Orasa Wongkasem; Winichon Khun-olarn; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Pharichart Khongsuwan; Sommai Lertna; Duangjai Suriyaarunroj; Phitsanu Hintang; สมใจ สาลีโท; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; จรัญจิต เพ็งรัตน์; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; นิตยา พัชรานุ; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อรสา วงศ์เกษม; วินิชน ขันโอราฬ; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; ปริชาติ คงสุวรรณ; สมหมาย เลิศนา; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิษณุ หินตั้ง
2010RGD334-3-11-1-1-147-1KPS-3: ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้สายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Nipon Boonmee; Premruedee Pintaya; Atitaya Yodjai; Nithas Siddhiwong; Jaruwee Anseda; Nongnuch Pradit; Ruttapong Meekul; Kittipun Boonchuay; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Jaranjit Phengrat; Wilaiwan Wongpa; Nittaya Patcharanu; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Suwat Jearakongman; Akkasith Sakulkoo; Somjai Salito; Chuleekorn Leenonlan; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Yuwadee Ratanapan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Orasa Wongkasem; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; สมใจ สาลีโท; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; นิพนธ์ บุญมี; เปรมฤดี ปินทยา; อาทิตยา ยอดใจ; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จารุวี อันเซดา; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; กิติพันธ์ บุญช่วย; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; นิตยา พัชรานุ; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; ชุลีกร ลีโนนลาน; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ยุพดี รัตนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิระพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; อรสา วงศ์เกษม; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์
2009การตรวจรับรองระบบการผลิตคุณภาพข้าว GAP: Grain Good Agricultural Practice ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานีวราภรณ์ บุญประคม; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; กรรนิการ์ มีศิลป์; ประภาวดี ไชยชนะ
2009การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือChana Srisompan; Kannika Naklang; Eakkasit Sakulkhu; Sukkawittaya Pasopa; ชนะ ศรีสมภาร; กรรณิกา นากลาง; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สุขวิทยา ภาโสภะ
2015-03การทดสอบความต้านทานของพันธุ์/สายพันธุ์ข้าวต่อโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้คอรวงChana Srisompan; Panya Kamsanpun; Somsong Chotechuen; ชนะ ศรีสมภาร; ปัญญา คำแสนพันธ์; สมทรง โชติชื่น
2015-03การปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศPatcharaporn Rakchum; Chana Srisompan; Sommai Lertna; Boonrat Jongdee; พัชราภรณ์ รักชุม; ชนะ ศรีสมภาร; สมหมาย เลิศนา; บุญรัตน์ จงดี
2005การลดก๊าชมีเทนจากนาข้าวที่มีการจัดการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตChana Srisompan; Pathcharee Saenjan; Wuttichai Juntarasombut; ชนะ ศรีสมภาร; พัชรี แสนจันทร์; วุฒิชัย จันทรสมบัติ
2015-03การศึกษาพลวัตความเค็มของดินและน้ำกับการเจริญเติบโตของข้าวในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือDuangjai Suriyaarunroj; Kunlaya Boonsa-nga; Ungkana Kuntajun; Patchraporn Rukchum; Kittipong Phengrat; Jarunjit Phengrat; Chana Srisompan; Sompol Mansujarit; Weeravan Jearakongman; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; กัลยา บุญสง่า; อังคณา กันทาจันทร์; พัชราภรณ์ รักชุม; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; ชนะ ศรีสมภาร; สมพล หมั่นสุจริต; วีรวรรณ เจียระคงมั่น
2013-06การศึกษาลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความต้านทานการหักล้มของข้าวPharichart Khongsuwan; Anuchart Kotchasatit; Chana Srisompal; Wirongrat Pimsan; ปริชาติ คงสุวรรณ; อนุชาติ คชสถิตย์; ชนะ ศรีสมภาร; วิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน
2015-03โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภูChana Srisompan; Yotsaporn Tansomrot; Sukwittaya Pasopa; Waraporn Boonprakom; Ekasith Sakulku; ชนะ ศรีสมภาร; ยศพร ตันสมรส; สุขวิทยา ภาโสภะ; วราภรณ์ บุญประคม; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2014-03โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองบัวลำภูChana Srisompan; Sukwittaya Posopa; Waraporn Boonprakom; Ekasith Sakulku; ชนะ ศรีสมภาร; สุขวิทยา ภาโสภะ; วราภรณ์ บุญประคม; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2015-03ลักษณะพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาวะภูมิกาศแปรปรวนItsarapong Budjun; Sommai Lertna; Chitnucha Buddhaboon; Patcharaporn Rukchum; Supattana Bureerat; Jongjai Mapakhe; Chana Srisompan; Waraporn Wongboon; Benjamas Rossopa; Boonrat Jongdee; อิสระพงศ์ บุตรจันทร์; สมหมาย เลิศนา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุพัฒนา บุรีรัตน์; จงใจ มะปะเข; ชนะ ศรีสมภาร; วราภรณ์ วงศ์บุญ; เบญจมาส รสโสภา; บุญรัตน์ จงดี
2009เสถียรภาพผลผลิตของข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้Somjai Salito; Narawoot Piyachoatskulchai; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Ronnachai Changsri; Weerasak Hormsombut; Duangjai Suriyaarunroj; Eakkasit Sakulkhu; สมใจ สาลีโท; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; รณชัย ช่างศรี; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; เอกสิทธิ์ สกุลคู
2009เสถียรภาพผลผลิตของข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้Somjai Salito; Narawoot Piyachoatskulchai; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Ronnachai Changsri; Weerasak Hormsombut; Duangjai Suriyaarunroj; Eakkasit Sakulkhu; สมใจ สาลีโท; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; รณชัย ช่างศรี; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; เอกสิทธิ์ สกุลคู
Showing results 1 to 15 of 15

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback