DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ชวลิต หาญดี"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2009การจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสานในนาหว่านน้ำตม กรณีศึกษาแปลงเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีAnchalee Prasertsak; Chawarit Harndee; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ชวลิต หาญดี
2009การจัดการข้าววัชพืชแบบผสมผสานในนาหว่านน้ำตม: กรณีศึกษาแปลงเกษตรกร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรีAnchalee Prasertsak; Chawalit Handee; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ชวลิต หาญดี
2006การจัดทำฐานข้อมูลลักษณะข้าววัชพืชที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงในประเทศไทยAnchalee Prasertsak; Aum Kongchoo; Siriwan Tungwisuttijit; Nipon Makathan; Chawalit Handee; Surapol Chatuporn; Amornrat Intrman; Jittrakorn Nuankaew; Orasa Wongkasem; Prathai Kenlueam; Porntip Tavong; Prachaya Jutamart; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อ่วม คงชู; ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต; นิพนธ์ มาฆทาน; ชวลิต หาญดี; สุรพล จัตุพร; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; จิตรกร นวลแก้ว; อรสา วงษ์เกษม; ประทาย เคนเหลื่อม; พรทิพย์ ถาวงค์; ปรัชญา จูฑามาตย์
2009การใช้พันธุ์ข้าวและอัตราเมล็ดพันธุ์ร่วมกับการจัดการข้าวแดงในนาหว่านน้ำตมAnchalee Prasertsak; Chawarit Harndee; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ชวลิต หาญดี
2010การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และเกษตรกรAnchalee Prasertsak; Wilai Palawisut; Porntip Thavong; Ampol Kimise; Premruedee Pintaya; Surapol Chattuporn; Amornrat Intrman; Piangjai Nisaihan; Chawalit Handee; Samroeng Sakulsum; Orasa Wongkaserm; Parichart Kongsuwan; Jittrakorn Nuankaew; Narisara Chamroonwong; Pratai Kenlium; Prachaya Jutamat; Orak Thongdej; Charan Khaonoona; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ ถาวงค์; อำพล กิมิเส; เปรมฤดี ปินทยา; สุรพล จัตุพร; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เพียงใจ นิสัยหาญ; ชวลิต หาญดี; สำเริง สกุลสม; อรสา วงษ์เกษม; ปริชาติ คงสุวรรณ; จิตกร นวลแก้ว; นริศรา จำรูญวงศ์; ประทาย เคนเหลื่อม; ปรัชญา จูฑามาตย์; โอรักษ์ ทองเด็จ; จรัญ ขาวหนูนา
2013การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรเชิงบูรณาการ จังหวัดปทุมธานีSurapol Chatuporn; Pranom Mongkolbunjong; Aunchalee Prasertsak; Kannika Phrompanjai; Chawalit Handee; Patchara Tongarunyig; Anuruk Taparuk; Bunjerd Srisaad; สุรพล จัตุพร; ประนอม มงคลบรรจง; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ; ชวลิต หาญดี; พชร ทองอรัญญิก; อนุรักษ์ เทพรักษ์; บรรเจิด ศรีสะอาด
2003-03ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสงทนดินเปรี้ยวสายพันธุ์ดีจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีSuniyom Taprab; Rungsit Senghapan; Supavinee Saengchot; Chawalit Handee; Ratchanok Chankaow; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สุภาวิณี แสงโชติ; ชวลิต หาญดี; รัตน์ชนก จันทร์ขาว
2003ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสงทนดินเปรี้ยวสายพันธุ์ดีจากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีSuniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Supavinee Saengchot; Chawalit Handee; Ratchanok Chankhao; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; สุภาวิณี แสงโชติ; ชวลิต หาญดี; รัตน์ชนก จันทร์ขาว
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
2010ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น KLG02008-19-2-4-3Krishnapong Sripongpankul; Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Kasem Suntrajarn; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supaporn Chanbuathong; Nittaya Ruensuk; Wasana Phanpeng; Adul Krisawadee; Chawalit Handee; Sunantha Muenpol; Wacharee Sukviwat; Apichart Lawanprasert; Suphavinee Songto; Opas Worawas; Kanchana Klakhaeng; Bang-orn Dhammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Satit Thayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinoros; Prachack Leangbamrong; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Suniyom Taprab; Kingkhaew Khunkhet; Anchalee Prasertsak; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาพร จันทร์บัวทอง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; ชวลิต หาญดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาวิณี สวงโท; โอภาส วรวาท; กาญจนา กล้าแข็ง; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2010ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตนาชลประทานApichart Lawanprasert; Nittaya Ruensuk; Supaporn Junbuathong; Sumran Inthalang; Chawalit Handee; Wasana Inthalang; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; นิตยา รื่นสุข; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สำราญ อินแถลง; ชวลิต หาญดี; วาสนา อินแถลง
2011สถานการณ์ของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรAnchalee Prasertsak; Wilai Palawisut; Porntip Thavong; Ampol Kimise; Surapol Chattuporn; Amornrat Intrman; Piangjai Nisaihan; Chawalit Handee; Samroeng Sakulsum; Orasa Wongkaserm; Parichart Kongsuwan; Jittrakorn Nuankaew; Pitchathorn Ruangdetch; Premruedee pintaya; Narisara Chamroonwong; Pratai Kenlium; Prachaya Jutamat; Orak Thongdej; Charan Khaonoona; Wanchai Rojanahasdin; Ratapong Meegul; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ ถาวงค์; อำพล กิมิเส; สุรพล จัตุพร; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เพียงใจ นิสัยหาญ; ชวลิต หาญดี; สำเริง สกุลสม; อรสา วงษ์เกษม; ปริชาติ คงสุวรรณ; จิตตกร นวลแก้ว; พิชชาทร เรืองเดช; เปรมฤดี ปินทยา; นริศรา จำรูญวงศ์; ประทาย เคนเหลื่อม; ปรัชญา จูฑามาตย์; โอรักษ์ ทองเด็จ; จรัญ ขาวหนูนา; วันชัย โรจนหัสดิน; รัฐพงศ์ มีกุล
Showing results 1 to 12 of 12

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback