DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ชิษณุชา บุดดาบุญ"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2013การจัดเขตศักยภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย: ทางเลือก โอกาส และความท้าทายChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Piyaphan Srikum; Sommai Lertna; Waraporn Vongboon; Nopadon Prayoonsook; Duangporn Witoonjit; Yupin Rammanee; Kingkaew Kunket; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; ปิยพันธ์ ศรีคุ้ม; สมหมาย เลิศนา; วราภรณ์ วงค์บุญ; นพดล ประยูรสุข; ดวงพร วิธูรจิตต์; ยุพิน รามณีย์; กิ่งแก้ว คุณเขต
2008การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดระยองChitnucha Buddaboon; Peera Doungsoongnern; Niwat Chareonsilp; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พีระ ดุงสูงเนิน; นิวัติ เจริญศิลป์
2013การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงครามOpas Worawas; Noppadol Prayoonsuk; Nopdara Fakprasert; Chitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Kingkaw Kunket; โอภาส วรวาท; นพดล ประยูรสุข; นพดารา ฟักประเสริฐ; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; กิ่งแก้ว คุณเขต
2013การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และสมุทรสงครามOpas Worawas; Noppadol Prayoonsuk; Nopdara Fakprasert; Chitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Kingkaw Kunket; โอภาส วรวาท; นพดล ประยูรสุข; นพดารา ฟักประเสริฐ; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; กิ่งแก้ว คุณเขต
2005การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวในประเทศไทย: จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้วChitnucha Buddaboon; Peera Doungsoongnern; Niwat Chareonsilp; Chamnong Sinimit; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พีระ ดุงสูงเนิน; นิวัติ เจริญศิลป์; จำนงค์ ศรีนิมิตร
2006การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวภาคกลางKingkaew Kunket; Surapol Chatuporn; Nittaya Ruensuk; Somroj Prakorbboon; Amornrat Intrman; Chalermchat Leuchaikam; Chitnucha Buddaboon; Samran Inthalang; Adul Kridsawadee; Tom Tiapetch; กิ่งแก้ว คุณเขต; สุรพล จัตุพร; นิตยา รื่นสุข; สมโรจน์ ประกอบบุญ; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; ชิษณุชา บุดดาบุญ; สำราญ อินแถลง; อดุลย์ กฤษวะดี; ทอม เตียะเพชร
2006การจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลอง MRB Rice ShellChitnucha Buddaboon; Peera Doungsoongnern; Niwat Chareonsilp; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พีระ ดุงสูงเนิน; นิวัติ เจริญศิลป์
2001-11การทดสอบการใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำนาข้าวขึ้นน้ำ ในสภาพนาเกษตรกรChitnucha Buddaboon; Pisit Promnart; Pravot Chareontham; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พิสิฐ พรหมนารท; ประโยชน์ เจริญธรรม
2003การประเมินสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวน้ำลึกChitnucha Buddaboon; Niwat Chareonsilp; ชิษณุชา บุดดาบุญ; นิวัติ เจริญศิลป์
2010การเปลี่ยนแปลงของนาน้ำลึกสู่การผลิตข้าวนาชลประทาน: สถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายChitnucha Buddhaboon; ชิษณุชา บุดดาบุญ
2009การเพิ่มผลผลิตข้าวภาคกลางจากการจัดเขตศักยภาพของพื้นที่Kingkaew Kunket; Samran Inthalang; Somroj Prakorbboon; Nittaya Ruensuk; Adul Kridsawadee; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; Chitnucha Buddaboon; Amornrat Intrman; Chalermchat Leuchaikam; Surapol Jatuporn; Opas Worawat; กิ่งแก้ว คุณเขต; สำราญ อินแถลง; สมโรจน์ ประกอบบุญ; นิตยา รื่นสุข; อดุลย์ กฤษวะดี; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง; ชิษณุชา บุดดาบุญ; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; สุรพล จัตุพร; โอภาส วรวาท
2002เทคโนโลยีการปลูกข้าวก่อนน้ำท่วมและหลังน้ำลดในพื้นที่นาน้ำลึกChitnucha Buddaboon; Niwat Chareonsilp; ชิษณุชา บุดดาบุญ; นิวัติ เจริญศิลป์
2011-03แบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าว: การประเมินสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวน้ำลึกChitnucha Buddaboon; Niwat Chareonsilp; Anan Polwatana; ชิษณุชา บุดดาบุญ; นิวัติ เจริญศิลป์; อานันท์ ผลวัฒนะ
2014-03พื้นที่ปลูกข้าวน้ำลึกของประเทศไทย: สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Peera Dungsoongnern; Panya Romyen; Kingkaew Kunket; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; พีระ ดุงสูงเนิน; ปัญญา ร่มเย็น; กิ่งแก้ว คุณเขต
2013-06รอยเท้าคาร์บอนจากระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การวัดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในประเทศไทยBenjamas Rossopa; Chitnucha Buddhaboon; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Inthaleang; Noppadol Prayoonsuk; เบญจมาส รสโสภา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง; นพดล ประยูรสุข
2013รอยเท้าคาร์บอนจากระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: ย้อนรอยการวัดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในประเทศไทยBenjamas Rossopa; Chitnucha Buddhaboon; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Inthaleang; Noppadol Prayoonsuk; เบญจมาส รสโสภา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง; นพดล ประยูรสุข
[n.d.]รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Nthaleang; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง
2015-03ลักษณะพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาวะภูมิกาศแปรปรวนItsarapong Budjun; Sommai Lertna; Chitnucha Buddhaboon; Patcharaporn Rukchum; Supattana Bureerat; Jongjai Mapakhe; Chana Srisompan; Waraporn Wongboon; Benjamas Rossopa; Boonrat Jongdee; อิสระพงศ์ บุตรจันทร์; สมหมาย เลิศนา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุพัฒนา บุรีรัตน์; จงใจ มะปะเข; ชนะ ศรีสมภาร; วราภรณ์ วงศ์บุญ; เบญจมาส รสโสภา; บุญรัตน์ จงดี
Showing results 1 to 18 of 18

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback