DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 21
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-02PRE02008-CRI-18-2-1-1: ข้าวเหนียวนาชลประทานเพื่อการค้า ภาคเหนือตอนบนPayapbhubes Markkool; Kornsiri Srinil; Nutcharin Jungkun; Kunlaya Bunsa-nga; Piyapan Srikum; Danai Juntakad; Maywiga Nanglae; Jarun Luelert; Kakanang Punyalue; Kulchana Kessuwan; Adul Sittiwong; Pichanun Kunghae; Karnjana Pibul; Punnipa Yajai; Premrudee Pintaya; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pitchatorn Ruangdat; Kanittha Aonpiam; Siwapong Narubarn; Nongnut Pradits; Punnee Jitta; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; กรสิริ ศรีนิล; นุจรินทร์ จังขันธ์; กัลยา บุญสง่า; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; ดนัย จันต๊ะคาด; เมวิกา นางแล; จรัญ ลือเลิศ; คคนางค์ ปัญญาลือ; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อดุลย์ สิทธิวงศ์; พิชญ์นันท์ กังแฮ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; เปรมฤดี ปินทยา; สกุล มูลคำ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; พิชชาธร เรืองเดช; ขนิษฐา อ่อนเปี่ยม; ศิวพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; พรรณี จิตตา
2013-03การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินเนื้อที่ปลูกข้าวนาปี ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนPiyapan Srikoom; Amornrat Intrmun; Nong-Nouch Pradit; Kingkaew Kunket; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; นงนุช ประดิษฐ์; กิ่งแก้ว คุณเขต
2013-06การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมธีออสเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกข้าวนาปีในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอนPiyapan Srikoom; Amornrat Intrmun; Nong-Nouch Pradit; Kingkaew Kunket; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; นงนุช ประดิษฐ์; กิ่งแก้ว คุณเขต
2007การปลูกข้าวสาลีคามุตอินทรีย์ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับตลาดสหภาพยุโรปThongma Manakul; Prateep Pintanon; Premrudee Pintaya; Piroj Chotinisakorn; Nipon Boonmee; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; Sutira Moolsri; Suwit Moolsri; Sivapong Nareubal; ทองมา มานะกุล; ประทีป พิณตานนท์; เปรมฤดี ปินทยา; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; นิพนธ์ บุญมี; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; สุธีรา มูลศรี; สุวิทย์ มูลศรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล
2015-04การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ HermeticKunlaya Boonsa-nga; Porntip Thavong; Nawaratana Wongkham; Sudjai Matiyapukde; Piyapan Srikhum; Tongma Manakul; กัลยา บุญสง่า; พรทิพย์ ถาวงศ์; นวรัตน์ วังคำ; สุดใจ มะติยาภักดิ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; ทองมา มานะกุล
2015-02การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบ HermeticKunlaya Boonsanga; Porntip Thavong; Nawaratana Wongkham; Sudjai Matiyapukde; Piyapan Srikhum; Tongma Manakul; กัลยา บุญสง่า; พรทิพย์ ถาวงศ์; นวรัตน์ วังคำ; สุดใจ มะติยาภักดิ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; ทองมา มานะกุล
2008การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบนPiyapan Srikoom; Jittrakorn Nuankaew; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Preeda Siangyai; Pansak Keanhom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; จิตรกร นวลแก้ว; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; ปรีดา เสียงใหญ่; พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2008ข้าวเหนียวหอมสายพันธุ์ดีสำหรับภาคเหนือตอนบน KKN97057-17-1-1-CMI-MB1-46Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Jarunan Tuntiwarawit; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; Kulchana Ketsuwan; Kanjana Piboon; Preeda Siangyai; Phannipa Yahjai; Walaiporn Seanvong; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; จารุนันท์ ตันติวรวิทย์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; กุลชนา เกศสุวรรณ์; กาญจนา พิบูลย์; ปรีดา เสียงใหญ่; พันนิภา ยาใจ; วลัยพร แสนวงษ์
2007ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวที่สูงของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนสกุล มูลคำ; ประทีป พิณตานนท์; นิพนธ์ บุญมี; สุธีรา มูลศรี; สุวิทย์ มูลศรี; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; ปรีดา เสียงใหญ่; วารี ไชยเทพ
2011โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบน ปี 2551-2553Nithas Sidhiwong; Piyapan Srikoom; Payappubes Markkul; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Walaiporn Sanwong; Preeda Siangyai; Jittakorn Nuankaew; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Pitchatorn Ruangdet; Nongnuch Pradit; Sivapong Narubal; Rattapong Meekul; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; วลัยพร แสนวงษ์; ปรีดา เสียงใหญ่; จิตกร นวลแก้ว; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; พิชชาทร เรืองเดช; นงนุช ประดิษฐ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล; รัฐพงษ์ มีกุล
2011ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวในแปลงนาRasamee Dhitikiattipong; Piyapan Srikoom; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmuk; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์
2006เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาเกษตรกรKhawaphon Phumchoei; Piyapan Srikoom; Kunnika Naklang; Yothin Konboon; ควพร พุ่มเชย; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; กรรณิกา นากลาง; โยธิน คนบุญ
2007ผลของการจัดการตอซังข้าวนาดำและฤดูปลูกต่อการเกิดหน่อใหม่และผลผลิตของลูกข้าวPiyapan Srikoom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2012-04ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวPiyapan Srikoom; Nittaya Reunsuk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; นิตยา รื่นสุข
2014ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการระบาดของโรคข้าว จังหวัดเชียงรายและพะเยาNootjarin Jungkhun; Piyapa Srikhom; Konsiri Srinil; Taraporn Yuneyong; Kanteera Kanta; นุจรินทร์ จังขันธ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; กรสิริ ศรีนิล; ธราพร ยืนยงค์; กัลย์ธีรา คันธา
2007ผลของความหนาแน่นและอายุกล้า ต่อขนาดของต้นกล้าและการทำลายของศัตรูข้าวระยะหลังปักดำในการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักข้าวอินทรีย์Piyapan Srikoom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2000ผลของปุ๋ยพืชสดบางชนิดในการปลูกข้าวNithas Siddhiwong; Nopharat Muangprasert; Boondit varinruk; Piyapan Srikoom; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
2006ผลของสารชีวินทรีย์และสารสกัดจากพืชต่อแมลงศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติในนาข้าวอินทรีย์Pitapan Srikoom; Boondit Varinruk; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2003ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวเหนียว 4 พันธุ์Boondit Varinruk; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikoom; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
2003-03ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวเหนียว 4 พันธุ์Boondit Varinruk; Nithas Siddhiwong; Piyapan Srikum; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม
Showing results 1 to 20 of 21
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback