DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่สมุนไพร และการตลาดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงหมูสมุนไพร และการตลาดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2547การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; มงคล หลิม; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อำมร อินนุรักษ์
2549เจตคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคเนื้อหมูสมุนไพร ในเขตจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2531ผลของการใช้กากเมล็ดปาล์มน้ำมันต่อคุณลักษณะของสุกรขุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
2011ผลของระดับเนื้อในเมล็ดยางพาราและกากเนื้อในเมล็ดปาล์มนํ้ามันในสูตรอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนในแพะที่ได้รับหญ้าซิกแนลแห้งเป็นอาหารหลักSupinya Chujai; Pin Chanjula; Yuthana Siriwathananukul; Apichart Lawpetchara; สุภิญญา ชูใจ; ปิ่น จันจุฬา; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อภิชาติ หล่อเพชร
Showing results 1 to 6 of 6

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback