DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงไก่สมุนไพร และการตลาดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
2548การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสัญจรการเลี้ยงหมูสมุนไพร และการตลาดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2547การยอมรับเทคโนโลยีด้านการจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; มงคล หลิม; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; อำมร อินนุรักษ์
2526การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2526การศึกษาสภาวะตลาดและการเลี้ยงสัตว์ในชนบท ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2542ความพึงพอใจของบัณฑิตอาสาต่อการดำเนินการในโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตร กรณีศึกษา : บัณฑิตอาสาผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2549เจตคติของผู้บริโภคต่อการบริโภคเนื้อหมูสมุนไพร ในเขตจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
2543ปัจจัยบางประการและทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต่อการยอมรับการเลี้ยงโคนม ในจังหวัดสงขลาและพัทลุงคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล; ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล; ปกรณ์ เอกปณิธานพงศ์; ธีรนนท์ พลยุทธ
Showing results 1 to 8 of 8

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback