DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2009SPR99007-22-1-2-2-1 สายพันธุ์ข้าวอายุสั้นสำหรับนาชลประทานSuchart Nugprachaya; Suniyom Taprab; Opas Worawat; Kasin Khumlekhasing; Surin Tritilanan; Satit Tayapatchara; Luechai Arayarungsarit; Kasem Soontrajarn; Wasana Phanpeng; Kingkaew Kunket; สุชาติ นักปราชญ์; สุนิยม ตาปราบ; โอภาส วรวาท; กษิณ ขำเลขะสิงห์; สุรินทร์ ไตรติลานันท์; สาธิต ทยาพัชร; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; เกษม สุนทราจารย์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; กิ่งแก้ว คุณเขต
2000การใช้โพลิเมอร์ชีวภาพจากเปลือกกุ้งชักนำข้าวต้านทานโรคไหม้Luechai Arayarungsarit; Supaporn Junbuathong; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง
2009การผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยสระบุรีAnchalee Prasertsak; Luechai Arayarangsarit; Vasana Panpeng; Suniyom Taprab; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; สุนิยม ตาปราบ
2002การผสมเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดการโรคไหม้ในข้าวไร่Luechai Arayarungsarit; Supaporn Junbuathong; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง
1999-07การลดความเสียหายอันเกิดจากไส้เดือนฝอย ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานLeuchai Arayarungsarit; Supaporn Chanbuoathong; Chumpanad Mookdee; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัมปนาท มุขดี
2008ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06001HSupaporn Junbuathong; Luechai Arayarungsarit; Anchalee Prasertsak; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supavinee Suangtho; Suchart Nugprachaya; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาวิณี สวงโท; สุชาติ นักปราชญ์; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
2006ความดีเด่นของข้าวลูกผสมภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันSupaporn Junbuathong; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Nittaya Ruensuk; Surapong Potipibool; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; นิตยา รื่นสุข; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์
1999ความเป็นไปได้ในการใช้น้ำปุ๋ยหมักควบคุมโรคไหม้ของข้าวLuechai Arayarungsarit; Supaporn Junbuathong; Kampanart Mookdi; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัมปนาท มุขดี
2007ความยั่งยืนของข้าวอินทรีย์สุรินทร์: บนเส้นทางมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตรRonnachai Changsri; Kunnika Naklang; Parkpian Arunyanart; Nongrat Nilpanit; Luechai Arayarungsarit; Narawoot Piyachoatskulchai; Prasert Vooticumpee; Chirapha Phutthawong; Somphong Sukkhet; Thani Chuenban; รณชัย ช่างศรี; กรรณิกา นากลาง; พากเพียร อรัญนารถ; นงรัตน์ นิลพานิชย์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; ณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย; ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์; จิรภา พุทธวงศ์; สมพงษ์ สุขเขตต์; ธานี ชื่นบาน
2002โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการโรคข้าวดารา เจตนะจิตร; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; วิชิต ศิริสันธนะ; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พากเพียร อรัญนารถ; สมศักดิ์ ทองดีแท้
2009ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่ออิทธิพลของโรคเมล็ดด่างจากเชื้อราเคอร์วูลาเรีย ลูนาตาในข้าวต่างสายพันธุ์Luechai Arayarungsarit; Supaporn Junbuathong; Anchalee Prasertsak; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2007สายพันธุ์ PTTC02019-1 ข้าวเสาไห้คุณภาพดีLuechai Arayarungsarit; Surapong Potipibool; Pradub Wittayatirarut; Anchalee Prasertsak; Suniyom Taprab; Krirk Keskosol; Rangsit Senghaphan; Kanya Cheaphan; Sunanta Wongpiyachon; Kingkaew Kunket; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ประดับ วิทยาธีรรัตน์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; สุนิยม ตาปราบ; เกริก เกษโกศล; รังสิต เส็งหะพันธุ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; กิ่งแก้ว คุณเขต
Showing results 1 to 13 of 13

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback