DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "วราภรณ์ วงศ์บุญ"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2011KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Charin Kaewkhumcheng; Attapol Suwanwong; Akkasith Sakulkoo; Jaranjit Phengrat; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Nittaya Patcharanu; Wilaiwan Wongpa; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Orasa Wongkasem; Winichon Khun-olarn; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Pharichart Khongsuwan; Sommai Lertna; Duangjai Suriyaarunroj; Phitsanu Hintang; สมใจ สาลีโท; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; จรัญจิต เพ็งรัตน์; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; นิตยา พัชรานุ; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อรสา วงศ์เกษม; วินิชน ขันโอราฬ; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; ปริชาติ คงสุวรรณ; สมหมาย เลิศนา; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิษณุ หินตั้ง
2010RGD334-3-11-1-1-147-1KPS-3: ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้สายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Nipon Boonmee; Premruedee Pintaya; Atitaya Yodjai; Nithas Siddhiwong; Jaruwee Anseda; Nongnuch Pradit; Ruttapong Meekul; Kittipun Boonchuay; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Jaranjit Phengrat; Wilaiwan Wongpa; Nittaya Patcharanu; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Suwat Jearakongman; Akkasith Sakulkoo; Somjai Salito; Chuleekorn Leenonlan; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Yuwadee Ratanapan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Orasa Wongkasem; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; สมใจ สาลีโท; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; นิพนธ์ บุญมี; เปรมฤดี ปินทยา; อาทิตยา ยอดใจ; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จารุวี อันเซดา; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; กิติพันธ์ บุญช่วย; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; นิตยา พัชรานุ; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; ชุลีกร ลีโนนลาน; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ยุพดี รัตนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิระพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; อรสา วงศ์เกษม; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์
2009การจัดการการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการเสี่ยงในการผลิตข้าวKunnika Naklang; Sirima Pansiri; Waraporn Wongboon; Prasert Chaiwat; Sawang Rotjanakusol; Wiwat Ingkapradit; Ong-art Werasopon; Jintana Hasavayukun; Chanin Pesatcha; Bhesat Luad-ngern; กรรณิกา นากลาง; สิริมา ปั้นศิริ; วราภรณ์ วงศ์บุญ; ประเสริฐ ไชยวัฒน์; สว่าง โรจนกุศล; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; องอาจ วีระโสภณ; จินตนา หัสวายุกุล; ชนินทร์ เภสัชชา; เภสัช ลวดเงิน
2006การจัดการพืชบำรุงดินอย่างเหมาะสมในนาข้าวอินทรีย์Kunnika Naklang; Waraporn Wongboon; Yothin Konboon; Prasert Chaiwat; Ronnachai Changsri; กรรณิกา นากลาง; วราภรณ์ วงศ์บุญ; โยธิน คนบุญ; ประเสริฐ ไชยวัฒน์; รณชัย ช่างศรี
2009การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตข้าวKunnika Naklang; Sirima Pansiri; Walaporn Wongboon; Prasert Chaiwat; Sawang Rotjanakusol; Wiwat Ingkapradit; Ong-art Werasopon; Jintana Hasavayukun; Chanin Pesatcha; Bhesat Luad-ngern; กรรณิกา นากลาง; สิริมา ปั้นศิริ; วราภรณ์ วงศ์บุญ; ประเสริฐ ไชยวัฒน์; สว่าง โรจนกุศล; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; องอาจ วีระโสภณ; จินตนา หัสวายุกุล; ชนินทร์ เภสัชชา; เภสัช ลวดเงิน
2014-03การพัฒนาคำแนะนำการปลูกข้าวเฉพาะพื้นที่: สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของข้าวที่นิยมปลูกในปัจจุบันBenjamas Rossopa; Chitnucha Buddhaboon; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Kanlaya Sansen; Noppadol Prayoonsuk; Yuphin Rammani; เบญจมาส รสโสภา; ชิษณุชา บุตตาบุญ; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; กัลยา สานเสน; นพดล ประยูรสุข; ยุพิน รามณีย์
2009การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายJirapong Jairin; Waraporn Wongboon; Kittiphong Phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelagud; Kalaya Sansen; จิรพงศ์ ใจรินทร์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2009การสืบค้นหาตำแหน่งยีนที่สัมพันธ์กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวJirapong Jairin; Waraporn Wongboon; Kittiphong Phengrat; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelagud; Kalaya Sansen; จิรพงศ์ ใจรินทร์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2015-03ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยRonnachai Changsri; Grissana Sudtasarn; Pharichart Khongsuwan; Patcharaporn Rakchum; Duangjai Suriyaarunroj; Thani Chuenban; Waraporn Wongboon; รณชัย ช่างศรี; กฤษณา สุดทะสาร; ปริชาติ คงสุวรรณ; พัชราภรณ์ รักชุม; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; ธานี ชื่นบาน; วราภรณ์ วงศ์บุญ
2013-06รอยเท้าคาร์บอนจากระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การวัดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในประเทศไทยBenjamas Rossopa; Chitnucha Buddhaboon; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Inthaleang; Noppadol Prayoonsuk; เบญจมาส รสโสภา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง; นพดล ประยูรสุข
2013รอยเท้าคาร์บอนจากระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: ย้อนรอยการวัดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในประเทศไทยBenjamas Rossopa; Chitnucha Buddhaboon; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Inthaleang; Noppadol Prayoonsuk; เบญจมาส รสโสภา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง; นพดล ประยูรสุข
[n.d.]รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Nthaleang; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง
2015-03ลักษณะพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาวะภูมิกาศแปรปรวนItsarapong Budjun; Sommai Lertna; Chitnucha Buddhaboon; Patcharaporn Rukchum; Supattana Bureerat; Jongjai Mapakhe; Chana Srisompan; Waraporn Wongboon; Benjamas Rossopa; Boonrat Jongdee; อิสระพงศ์ บุตรจันทร์; สมหมาย เลิศนา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุพัฒนา บุรีรัตน์; จงใจ มะปะเข; ชนะ ศรีสมภาร; วราภรณ์ วงศ์บุญ; เบญจมาส รสโสภา; บุญรัตน์ จงดี
Showing results 1 to 13 of 13

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback