DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สถาพร กาญจนพันธุ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-021 ทศวรรษ งานพัฒนาพันธุ์ข้าวนาที่สูงในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมNipon Boonmee; Sumlee Bunyawjwat; Booriboon Somrit; Waree Chaithep; Sathaporn Kanjanaphan; Siwapong naruban; Roj Dlongsuwan; Yuttapong Kittikunchedchu; Wanpen Phattana-aree; Ketwadee Sompamit; Chamnong Nantima; Suriya Tidlao; Akapol Prasert; Petcharat Prasert; นิพนธ์ บุญมี; สำลี บุญญาวิวัฒน์; บริบูรณ์ สมฤทธิ์; วารี ไชยเทพ; สถาพร กาญจนพันธุ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล; โรจ ดวงสุวรรณ; ยุทธพงษ์ กิตติคุณเชิดชู; วันเพ็ญ พัฒนะอารีย์; เกตุวดี สมพมิตร; จำนงค์ นันธิมา; สุริยา ทิศลาว; เอกพล ประเสริฐ์; เพชรรัตน์ ประเสิรฐ์
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2006-09การทดสอบปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้ ปี 2547Leuchai Arayarungsarit; Supaporn Janbuothong; Sataporn Kanjanapan; Supavinee Saengchot; ลือชัย อาระรังสฤษฎ์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สถาพร กาญจนพันธุ์; สุภาวิณี แสงโชติ
2011-02การพัฒนาข้าวในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่Nipon Boonmee; Pitchatorn Ruangdej; Sathaporn Kanjanapan; Sombut Kobkeaw; Suriya Sonti; Yutthapong Kittikunchertchoo; Sukam Jarupornkosul; นิพนธ์ บุญมี; พิชชาทร เรืองเดช; สถาพร กาญจนพันธุ์; สมบัติ กอบแก้ว; สุริยา สอนธิ; ยุทธพงษ์ กิตติคุณเชิดชู; สุคำ จรุพรโกศล
2012-04รู้หลัก รู้ทัน ป้องกันศัตรูข้าวที่สาคัญในจังหวัดเชียงใหม่Wannisa Tananta; Premrudee Pintaya; Sathaporn Kanjanapan; วรรณิษา ต๊ะนันตา; เปรมฤดี ปินทยา; สถาพร กาญจนพันธุ์
Showing results 1 to 5 of 5

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback