DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สมปอง เตชะโต"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์หญ้าแฝกที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ
2548การเจริญเติบโตของเส้นใยและการเกิดไมโครไรซ่าของเห็ดเผาะ (Astraeus spp.)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; อนุสรณ์ ทองวิเศษ; สมปอง เตชะโต; วสันณ์ เพชรรัตน์
2531การชักนำให้มีการสร้างแคลลัสจากใบอ่อนและลำต้นของมะม่วงหิมพานต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; วิจิตต์ วรรณชิต; มงคล แซ่หลิม; วันทนา เอ้งย่อง; สุภากรณ์ เหมทานนท์
2012การประเมินความแปรปรวนของเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาล์มน้ำมัน ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและในอาหารเหลวโดยเทคนิค RAPD และ SSRAnchalee Arthipatjaporn; Sompong Te-chato; อัญชลี อาธิปัจจาภรณ์; สมปอง เตชะโต
2548การประเมินผลผลิตและคุณภาพผลผลิตในส้มจุกและส้มโชกุนจากการใช้ต้นตอส้มบางชนิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต
2541การปรับปรุงพันธุ์มังคุดโดยวิธีชักนำการกลายพันธุ์ในหลอดทดลองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม; ราตรี สุจารีย์; วิทยา พรหมมี
2546การผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีด้วยการเพาะเลี้ยงใบอ่อนจากต้นโตที่ให้ผลผลิตสูงคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; อิบรอเฮม ยีดำ
2549การผลิตเมล็ดเทียมหญ้าแฝกเพื่อปลูกอนุรักษ์ดินและน้ำของภาคใต้ :คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; ลัดดาวัลย์ มูสิกะปาละ
2535การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจด้วยวิธีการติดตาต่อกิ่งในหลอดทดลองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม
2540การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; จิรานาฎ รัตนพงศ์; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สมปอง เตชะโต; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สุภาณี ยงค์; พรวีณา แท่นมณี; สุธีร์ สิงหบำรุง
2544การแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตรพลาสต์ไม้ผลในตระกูลส้มและมังคุดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต
2545การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุกบนต้นตอส้มบางชนิดโดยใช้ไอโซไซม์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม
2546การศึกษาความเข้ากันได้ของส้มจุกและส้มโชกุนบนต้นตอส้มบางชนิดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สมปอง เตชะโต
2543การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของต้นกล้าลองกอง (Lansium domesticum Corr.) ที่ได้จากการเพาะเมล็ดโดยใช้เทคนิค RAPD (Random amplified polymorphic DNA)คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; จรัสศรี นวลศรี; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม
2545การศึกษาจำนวนโครโมโซม การแยกพันธุ์โดยเทคนิค RAPD และความเป็นไปได้ในการผสมข้ามระหว่างลองกอง ลางสาด และดูกูคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; วิจิตต์ วรรณชิต; จรัสศรี นวลศรี; สมปอง เตชะโต; มงคล แซ่หลิม
2533การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำในภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สมปอง เตชะโต; พิมพรรณ ตันสกุล; อรุณี ม่วงแก้วงาม
2011ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายยีนเข้าสู่ปาล์มน้ำมันPotjamarn Suraninpong; Supawadee Tawaro; Sompong Te-chato; พจมาลย์ สุรนิลพงศ์; สุภาวดี ถาวโร; สมปอง เตชะโต
2550รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอกFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; สมปอง เตชะโต; อรพรรณ พูนทอง
Showing results 1 to 18 of 18

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback