DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สมหมาย เลิศนา"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2011KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Charin Kaewkhumcheng; Attapol Suwanwong; Akkasith Sakulkoo; Jaranjit Phengrat; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Nittaya Patcharanu; Wilaiwan Wongpa; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Orasa Wongkasem; Winichon Khun-olarn; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Pharichart Khongsuwan; Sommai Lertna; Duangjai Suriyaarunroj; Phitsanu Hintang; สมใจ สาลีโท; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; จรัญจิต เพ็งรัตน์; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; นิตยา พัชรานุ; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อรสา วงศ์เกษม; วินิชน ขันโอราฬ; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; ปริชาติ คงสุวรรณ; สมหมาย เลิศนา; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิษณุ หินตั้ง
2013การจัดเขตศักยภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย: ทางเลือก โอกาส และความท้าทายChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Piyaphan Srikum; Sommai Lertna; Waraporn Vongboon; Nopadon Prayoonsook; Duangporn Witoonjit; Yupin Rammanee; Kingkaew Kunket; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; ปิยพันธ์ ศรีคุ้ม; สมหมาย เลิศนา; วราภรณ์ วงค์บุญ; นพดล ประยูรสุข; ดวงพร วิธูรจิตต์; ยุพิน รามณีย์; กิ่งแก้ว คุณเขต
2009การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดนครราชสีมาSommai Lertna; Thana Sethaphayak; Boondit Varinruk; สมหมาย เลิศนา; ธนา เสตะพยัคฆ์; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2014-05การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทยAmornrat Intrman; Sommai Lertna; Andrew Nelson; Tri Deri Setiyono; Francesco Holecz; Pongmanee Tongbai; Preesarn Rukvathin; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สมหมาย เลิศนา; Andrew Nelson; Tri Deri Setiyono; Francesco Holecz; พงษ์มณี ทองใบ; ปรีสาร รักวาทิน
2015-04การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการพยากรณ์ผลผลิตข้าวในประเทศไทยAmornrat Intrman; Sommai Lertna; Andrew Nelson; Tri Deri Setiyono; Francesco Holecz; Pongmanee Thonbai; Preesan Rakwathin; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สมหมาย เลิศนา; Andrew Nelson; Tri Deri Setiyono; Francesco Holecz; พงษ์มณี ทองใบ; ปรีสาร รักวาทิน
2015-03การใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการพยากรณ์ผลผลิตข้าวประเทศไทยAmornrat Intrman; Sommai Lertna; Andrew Nelson; Tri Deri Setiyono; Francesco Holecz; Pongmanee Thonbai; Preesan Rakwathin; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สมหมาย เลิศนา; Andrew Nelson; Tri Deri Setiyono; Francesco Holecz; พงษ์มณี ทองใบ; ปรีสาร รักวาทิน
2011การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวSukanya Kongngoen; Sirima Pansiri; Adul Krisvadee; Pailin Nieuwenhuis; Pailin Ratanachan; Chairat Phetcharanuwat; Satit Tayapat; Charoen Thongraya; Sommai Lertna; Chalermchart Leuchaikarm; Nivat Nabheerong; Yupin Rammanee; Thichakorn Khruearoonrat; สุกัญญา กองเงิน; สิริมา ปั้นศิริ; อดุลย์ กฤษวะดี; ไพลิน นิวเวินเฮ้าส์; ไพลิน รัตนจันทร์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; สาธิต ทยาพัชร; เจริญ ทองระย้า; สมหมาย เลิศนา; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นิวัฒน์ นภีรงค์; ยุพิน รามณีย์; ทิชากร เครืออรุณรัตน์
2006การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินในการผลิตข้าวพื้นที่นาน้ำฝน จังหวัดนครราชสีมาSommai Lertna; Panya Romyen; Chusak Khaephimai; Wiraphon Phet-awut; สมหมาย เลิศนา; ปัญญา ร่มเย็น; ชูศักดิ์ แขพิมาย; วีระพล เพชรอาวุธ
2015-03การปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศPatcharaporn Rakchum; Chana Srisompan; Sommai Lertna; Boonrat Jongdee; พัชราภรณ์ รักชุม; ชนะ ศรีสมภาร; สมหมาย เลิศนา; บุญรัตน์ จงดี
2013การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินสำหรับนาหว่านข้าวแห้งในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์Sommai Lertna; Phakatip Lertna; Phiboonwat Youngsuk; สมหมาย เลิศนา; ผกาทิพย์ เลิศนา; พิบูลวัฒน์ ยังสุข
2014การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือSommai Lertna; สมหมาย เลิศนา
2009การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวSommai Lertna; Boonrat Jongdee; สมหมาย เลิศนา; บุญรัตน์ จงดี
2008การวิจัย Aerobic rice สำหรับนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; Pisarn Konghakote; Sommai Lertna; Bas Bouman; บุญรัตน์ จงดี; พิศาล กองหาโคตร; สมหมาย เลิศนา; Bas Bouman
2014-03โครงการการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าว และการประกันภัยพืชผลในประเทศไทยAmornrat Intrman; Sommai Lerthna; Nelson, Andrew; Setiyono, Tri Deri; Holecz, Francesco; Barbieri, Massimo; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สมหมาย เลิศนา; -; -; -; -
2015-03ลักษณะพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาวะภูมิกาศแปรปรวนItsarapong Budjun; Sommai Lertna; Chitnucha Buddhaboon; Patcharaporn Rukchum; Supattana Bureerat; Jongjai Mapakhe; Chana Srisompan; Waraporn Wongboon; Benjamas Rossopa; Boonrat Jongdee; อิสระพงศ์ บุตรจันทร์; สมหมาย เลิศนา; ชิษณุชา บุดดาบุญ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุพัฒนา บุรีรัตน์; จงใจ มะปะเข; ชนะ ศรีสมภาร; วราภรณ์ วงศ์บุญ; เบญจมาส รสโสภา; บุญรัตน์ จงดี
Showing results 1 to 15 of 15

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback