DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สุภาณี ชนะวีรวรรณ"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การแก้ปัญหาผลแตกของลองกองในภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี
2546การบรรเทาการเกิดผลเว้นปีของลองกองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สายัณห์ สดุดี; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ
2549การประเมินคุณภาพผลผลิตเพื่อการจัดชั้นคุณภาพผลลองกองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์; มงคล แซ่หลิม
2544การประเมินผลกระทบของวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่มีต่อสวนไม้ผลในจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; พรพิมล พวงแก้ว; จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา; ธวัชชัย เหลืองอร่าม
2547การพัฒนาระบบการปลูกลองกองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ
2549การพัฒนาวิธีการเพิ่มคุณภาพผลของมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; มงคล แซ่หลิม; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สายัณห์ สดุดี
2540การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลองกองภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; จิรานาฎ รัตนพงศ์; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์; มงคล แซ่หลิม; สายัณห์ สดุดี; สมปอง เตชะโต; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; สุภาณี ยงค์; พรวีณา แท่นมณี; สุธีร์ สิงหบำรุง
2546การศึกษาสรีรวิทยาเพื่อป้องกันการแตกของผลส้มโชกุนในภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; ระวี เจียรวิภา; โนรี อิสมะแอ; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ
2541ปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต้เพื่อการส่งออกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สายัณห์ สดุดี; เกียรติศักดิ์ รักษ์วงศ์; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; อวยชัย ว่องธีรานุสรณ์; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ยงค์; มงคล หลิม; นพ ศักดิเศรษฐ์; พิเชษฐ์ เพชรวงศ์
2545ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อฟื้นฟูสวนไม้ผลภายหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สายัณห์ สดุดี; สุภาณี ชนะวีรวรรณ; พรพิมล พวงแก้ว
Showing results 1 to 10 of 10

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback