DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สุรเดช ปาละวิสุทธิ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 23
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2014-05PSL05101-93-1-3-2 : ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นBenjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree kanjana; Jittichai Anawong; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Preamkamon Moonnilta; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonbchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Wiphavadee Chamnan; Nayakorn Sanguakaen; Wantana Sriratanasak; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; เปรมกมล มูลนิลตา; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
1999-07การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาสมาติ 370 ให้มีลักษณะต้นเตี้ยในเขตศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกSuradech Parawisut; Supatra Suwanthada; Sa ang Chaiyarin; Pongsa Sukserm; Jitakorn Nuankaew; Sombat Rujirakom; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; พงศา สุขเสริม; จิตกร นวลแก้ว; สมบัติ รุจาคม
2013การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Suradet Palawisut; Apichart Noenplab; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท
2011การพัฒนาความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายJate Kotcharerk; Weerathep Prongprasert; Theerayut Toojinda; Suradet Palawisut; เจตน์ คชฤกษ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2011การพัฒนาความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายJate Kotcharerk; Weerathep Prongprasert; Theerayut Toojinda; Suradet Palawisut; เจตน์ คชฤกษ์; วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2015-02การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายJate Kotcharerk; Phamorn Pattavatang; Suradet Palawisut; Jirapong Jairin; เจตน์ คชฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; จิรพงศ์ ใจรินทร์
2015-02การเพิ่มระดับความต้านทานต่อโรคไหม้ในพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายอภิชาต เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Suradet Palawisut
2014การศึกษากลไกความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ดีต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2012-04การศึกษาชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากแหล่งระบาดภาคเหนือตอนล่างเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ข้าวต้านทานPhamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2007ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80Apichart Noenplab; Somdet Immark; Suradet Palawisut; Suree Srivantaneyakun; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phethathai Patilupanuson; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; อภิชาติ เนินพลับ; สมเดช อิ่มมาก; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุรีย์ ศรีวันทนียกุล; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์
2014ข้าวนาชลประทานข้าวสายพันธุ์ดีเด่น PSL05101-93-1-3-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoey; Duang-orn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Duangporn Withoonjit; Chairat Channoo; Duangkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguakaew; Wantana Sriratnasak; Wichuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
1998ข้าวบาสมาติสายพันธุ์ดีจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกSuradech Palawisuth; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
1999ข้าวสายพันธุ์ดีต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกSuradet Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2015-02ข้าวอายุสั้นสายพันธุ์ดี : CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Naiyakorn Sanguankaew; Supatthra Narawatthana; Wantana Sriratanasak; Wichuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคตร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุพัตรา นราวัฒนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2015-04ข้าวอายุสั้นสายพันธุ์ดี: CNT96024-61-1-PSL-1-2-20-2Benjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree Kanjana; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Moonnilta; Wiphavadee Chamnan; Naiyakorn Sanguankaew; Supatthra Narawatthana; Wantana Sriratanasak; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุพัตรา นราวัฒนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2012-12ความหลากหลายของชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างPhamon Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2002โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาชลประทานวัชระ ภูรีวิโรจน์กุล; ขรรค์ชัย วงศ์บุรี; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; ประดับ วิทยาธีรรัตน์; สมพงษ์ ชูสิริ
Showing results 1 to 20 of 23
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback