DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "สุรไกร เพิ่มคำ"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การศึกษาการใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ในบางจังหวัดของภาคใต้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; สุรไกร เพิ่มคำ; อรัญ งามผ่องใส
2528การศึกษาการเลี้ยงผึ้งในภาคใต้และปัญหาทางชีววิทยาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; สุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุรพงศ์ สายบุญ
2526การศึกษาขั้นพื้นฐานของการนำเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดมาใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura fabr) ในเขตเพาะปลูกผัก จังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; สุรไกร เพิ่มคำ; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์
2548การศึกษาชีววิทยาและพลวัตประชากรของผีเสื้อมวนหวานในจังหวัดสงขลา ภาคใต้ของประเทศไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; สุรไกร เพิ่มคำ; นิรมล สุธาประดิษฐ์; Barrett, Bruce A.; อรัญ งามผ่องใส
2536การสำรวจและศึกษาชีววิทยาของแมลงวันผลไม้ป่าชายเลนในจังหวัดสงขลาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; อนุชิต ชินาจริยวงศ์; สุรไกร เพิ่มคำ
2011ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงชีปะขาวกับปัจจัยทางกายภาพและเคมีในลำธารน้ำตกโตนงาช้าง จังหวัดสงขลาPornjaros Toyatmak; Surakrai Permkam; Jiraporn Petcharat; พรจรส โตญาติมาก; สุรไกร เพิ่มคำ; จิราพร เพชรรัตน์
2011พลวัตประชากรของแมลงกลุ่มมอด (Coleoptera: Bostrichidae, Curculionidea; Scolytinae, Platypodinea) และด้วงกระดูกสัตว์แมลงศัตรูมอด (Coleoptera: Cleridae) ในสวนทุเรียนSittichaya, W.; Permkam, S.; วิสุทธิ์ สิทธิฉายา; สุรไกร เพิ่มคำ
Showing results 1 to 7 of 7

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback