DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "อดุลย์ กฤษวะดี"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2009การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคกลางKingkaw Kunket; Somroj Prakobboon; Adul Kridwadee; Wassana Intalang; Anchalee Kramsri; Laddawan Kunnoot; Somsak Thongdeetae; Samak Yingyong; Waree Chaithep; กิ่งแก้ว คุณเขต; สมโรจน์ ประกอบบุญ; อดุลย์ กฤษวะดี; วาสนา อินแถลง; อัญชลี คร้ามศรี; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช; สมศักดิ์ ทองดีแท้; สมัคร ยิ่งยง; วารี ไชยเทพ
2006การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวภาคกลางKingkaew Kunket; Surapol Chatuporn; Nittaya Ruensuk; Somroj Prakorbboon; Amornrat Intrman; Chalermchat Leuchaikam; Chitnucha Buddaboon; Samran Inthalang; Adul Kridsawadee; Tom Tiapetch; กิ่งแก้ว คุณเขต; สุรพล จัตุพร; นิตยา รื่นสุข; สมโรจน์ ประกอบบุญ; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; ชิษณุชา บุดดาบุญ; สำราญ อินแถลง; อดุลย์ กฤษวะดี; ทอม เตียะเพชร
2011การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวSukanya Kongngoen; Sirima Pansiri; Adul Krisvadee; Pailin Nieuwenhuis; Pailin Ratanachan; Chairat Phetcharanuwat; Satit Tayapat; Charoen Thongraya; Sommai Lertna; Chalermchart Leuchaikarm; Nivat Nabheerong; Yupin Rammanee; Thichakorn Khruearoonrat; สุกัญญา กองเงิน; สิริมา ปั้นศิริ; อดุลย์ กฤษวะดี; ไพลิน นิวเวินเฮ้าส์; ไพลิน รัตนจันทร์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; สาธิต ทยาพัชร; เจริญ ทองระย้า; สมหมาย เลิศนา; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นิวัฒน์ นภีรงค์; ยุพิน รามณีย์; ทิชากร เครืออรุณรัตน์
2009การเพิ่มผลผลิตข้าวภาคกลางจากการจัดเขตศักยภาพของพื้นที่Kingkaew Kunket; Samran Inthalang; Somroj Prakorbboon; Nittaya Ruensuk; Adul Kridsawadee; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthaleang; Chitnucha Buddaboon; Amornrat Intrman; Chalermchat Leuchaikam; Surapol Jatuporn; Opas Worawat; กิ่งแก้ว คุณเขต; สำราญ อินแถลง; สมโรจน์ ประกอบบุญ; นิตยา รื่นสุข; อดุลย์ กฤษวะดี; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง; ชิษณุชา บุดดาบุญ; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; สุรพล จัตุพร; โอภาส วรวาท
2010การศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในนาดินเปรี้ยวจัดAdul Krisvadee; Sukanya Kongngoen; Sirima Pansiri; อดุลย์ กฤษวะดี; สุกัญญา กองเงิน; สิริมา ปั้นศิริ
2005การศึกษาศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวสายพันธุ์ดีเด่น SPR90008-58-1-1-3 และ SPR88096-17-3-2-2Chalermchat Leuchaikam; Adul Kridsawadee; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อดุลย์ กฤษวะดี
2013ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล SPR94007-PTT-27-2-9-3-2Suniyom Taprab; Apichart Lawanprasert; Supaporn Junbuathong; Kanchana Klakhaeng; Prakobkit Dangthaisong; Supavinee Suongtoe; Bang-on Thammasamisorn; Manika Nio-Aium; Prachack Lengbumrung; Reunreudee Kaewcheenchai; Vasana Panpeng; Chalermkwan Chimwai; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Adul Krisawadee; Warin Srithad; Wanlapa Tepinta; สุนิยม ตาปราบ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กาญจนา กล้าแข็ง; ประกอบกิจ ดังไธสง; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; มานิกา น้อยเอี่ยม; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อดุลย์ กฤษวะดี; วารินทร์ ศรีถัด; วัลภา เตปินตา
2010ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น KLG02008-19-2-4-3Krishnapong Sripongpankul; Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Kasem Suntrajarn; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supaporn Chanbuathong; Nittaya Ruensuk; Wasana Phanpeng; Adul Krisawadee; Chawalit Handee; Sunantha Muenpol; Wacharee Sukviwat; Apichart Lawanprasert; Suphavinee Songto; Opas Worawas; Kanchana Klakhaeng; Bang-orn Dhammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Satit Thayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinoros; Prachack Leangbamrong; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Suniyom Taprab; Kingkhaew Khunkhet; Anchalee Prasertsak; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาพร จันทร์บัวทอง; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; ชวลิต หาญดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; สุภาวิณี สวงโท; โอภาส วรวาท; กาญจนา กล้าแข็ง; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2013ข้าวหอมสายพันธุ์ CCS06039-KLG-8-3-5-1Prakobkit Dangthaisong; Kemporn Petcharaporn; Benjapol Luad-Ngern; Peerapol Ratana; Supaporn Chanbuathong; Kasem Soontrajarn; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Nittaya Ruensuk; Vasana Panpeng; Adul Kridsawadee; Sunanta Mueanpol; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Manika Noi-iam; Bang-on Thammasamisorn; Chalermchat Luechaikham; Amornrat In-man; Pattanasak Chansong; Satit Tayapat; Surin Tritilanon; Prinya Chinnoros; Prachack Lengbumrung; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; Supavinee Suongtoe; Marisa Urasit; Suniyom Taprap; Kingkaw Kunket; Anchalee Prasertsak; ประกอบกิจ ดังไธสง; เข็มพร เพชราภรณ์; เบญจพล ลวดเงิน; พีรพล รัตนะ; สุภาพร จันทร์บัวทอง; เกษม สุนทราจารย์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; นิตยา รื่นสุข; วาสนา พันธุ์เพ็ง; อดุลย์ กฤษวะดี; สุนันทา หมื่นพล; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; มานิกา น้อยเอี่ยม; บังอร ธรรมสามิสรณ์; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง; สาธิต ทยาพัชร; สุรินทร์ ไตรติลานนท; ปริญญา ชิโนรส; ประจักษ์ เหล็งบำรุง; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุภาวิณี สวงโท; มาริสา ยูระสิทธิ์; สุนิยม ตาปราบ; กิ่งแก้ว คุณเขต; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
Showing results 1 to 9 of 9

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback