DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "อนุชาติ คชสถิตย์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-03IR57514-PMI-5-B-1-2 สายพันธุ์ข้าวสำหรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงAnuchart Kotchasatit; อนุชาติ คชสถิตย์
2008IR75003-UBN-111-10-4-5 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Salito; Attapol Suwanwong; Weerasak Hormsombut; Achalee Chawna; Thanomjit Ritmontree; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Duangjai Suriyaarunroj; Lamaimaat Youngsuk; Anuchart Kotchasatit; สมใจ สาลีโท; อัฒพล สุวรรณวงศ์; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; ละม้ายมาศ ยังสุข; อนุชาติ คชสถิตย์
2011KKN97057-7-1-1-6-4-NKI-1-1: ข้าวเหนียวหอมอายุเบาต้านทานต่อโรคไหม้ สำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Charin Kaewkhumcheng; Attapol Suwanwong; Akkasith Sakulkoo; Jaranjit Phengrat; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Nittaya Patcharanu; Wilaiwan Wongpa; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Orasa Wongkasem; Winichon Khun-olarn; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Pharichart Khongsuwan; Sommai Lertna; Duangjai Suriyaarunroj; Phitsanu Hintang; สมใจ สาลีโท; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ชรินทร์ แก้วคำแจ้ง; อัฒพล สุวรรณวงศ์; เอกสิทธิ์ สกุลคู; จรัญจิต เพ็งรัตน์; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; นิตยา พัชรานุ; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อรสา วงศ์เกษม; วินิชน ขันโอราฬ; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; ปริชาติ คงสุวรรณ; สมหมาย เลิศนา; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิษณุ หินตั้ง
2010RGD334-3-11-1-1-147-1KPS-3: ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้สายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Nipon Boonmee; Premruedee Pintaya; Atitaya Yodjai; Nithas Siddhiwong; Jaruwee Anseda; Nongnuch Pradit; Ruttapong Meekul; Kittipun Boonchuay; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Jaranjit Phengrat; Wilaiwan Wongpa; Nittaya Patcharanu; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Suwat Jearakongman; Akkasith Sakulkoo; Somjai Salito; Chuleekorn Leenonlan; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Yuwadee Ratanapan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Orasa Wongkasem; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; สมใจ สาลีโท; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; นิพนธ์ บุญมี; เปรมฤดี ปินทยา; อาทิตยา ยอดใจ; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จารุวี อันเซดา; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; กิติพันธ์ บุญช่วย; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; นิตยา พัชรานุ; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; ชุลีกร ลีโนนลาน; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ยุพดี รัตนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิระพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; อรสา วงศ์เกษม; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์
2013-06UBN03007-47-7-7-26-35-19: ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นอายุเบาต้านทานโรคไหม้Anuchart Kotchasatit; อนุชาติ คชสถิตย์
2009การคัดเลือกข้าวหอมทุ่งให้บริสุทธิ์Uraiwan Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Anuchart Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2515-03การใช้ประโยชน์เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STS สำหรับงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งแบบคงทนถาวรPayorm Cobelli; Somjai Saleeto; Teerada Wangsomboondee; Anuchart Kotchasatit; Jittima Wongnongwa; Varapong Chamarerk; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Nutchakarn Sinprasit; Pornparn Theerattha; Sirada Oncharoen; พยอม โคเบลลี่; สมใจ สาลีโท; ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี; อนุชาติ คชสถิตย์; จิตติมา วงศ์หนองหว้า; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นุชกานต์ ศิลป์ประสิทธิ์; พรพรรณ ถีรัตถา; สิรดา อ่อนเจริญ
2015-04การใช้ประโยชน์เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STS สำหรับงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทย ให้ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งแบบคงทนถาวรPayorm Cobelli; Somjai Saleeto; Teerada Wangsomboondee; Anuchart Kotchasatit; Jittima Wongnongwa; Varapong Chamarerk; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Nutchakarn Sinprasit; Pornparn Theerattha; Sirada Oncharoen; พยอม โคเบลลี่; สมใจ สาลีโท; ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี; อนุชาติ คชสถิตย์; จิตติมา วงศ์หนองหว้า; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นุชกานต์ ศิลป์ประสิทธิ์; พรพรรณ ถีรัตถา; สิรดา อ่อนเจริญ
2012-12การรวบรวมและประเมินลักษณะกลุ่มพันธุ์ข้าวเล้าแตกNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Anuchat Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2013-06การศึกษาลักษณะทางสัณฐานและสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความต้านทานการหักล้มของข้าวPharichart Khongsuwan; Anuchart Kotchasatit; Chana Srisompal; Wirongrat Pimsan; ปริชาติ คงสุวรรณ; อนุชาติ คชสถิตย์; ชนะ ศรีสมภาร; วิรงค์รัตน์ พิมพ์แสน
2013-06ความก้าวหน้าการผนวกยีนความต้านทานโรคไหม้ ดินเค็ม และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลUraiwan Kotchasatit; Poonsak Mekwatanakarn; Jirapong Jairin; Duangjai Suriya-arunroj; Varapong Chamarerk; Anuchart Kotchasatit; Krissana Sattyakul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2011ความหลากหลายของเชื้อราสาเหตุโรคไหม้กับการพัฒนาข้าวต้านทานโรคไหม้Poonsak Mekwatanakarn; Varapong Chamarerk; Jirapong Jairin; Uraiwan Kotchasatit; Anuchart Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Somjai Saleetoe; Weerasak Homsombat; Acharaporn Na Lumpang Nernplub; Panipa Yajai; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; จิรพงศ์ ใจรินทร์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; อนุชาติ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; พันนิภา ยาใจ
2008ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวAmnuay Pongpanus; Suwat Jearakongman; Anuchart Kotchasatit; Peerayos Khangkhan; Buxbury, J.N.; Lauren, J.G.; อำนวย พงษ์พนัส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อนุชาติ คชสถิตย์; พีระยศ แข็งขัน
2006อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อปริมาณธาตุเหล็กในเมล็ดข้าวSuniyom Taprab; Suradet Palawisut; Suchat Nakprach; Rachod Panpitpat; Anuchart Kotchasatit; Sommai Sriwisut; Weerasak Hormsombut; Attapol Suwanwong; Pote Vajanapoom; Loetkiat Chusiri; สุนิยม ตาปราบ; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุชาติ นักปราชญ์; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; อนุชาติ คชสถิตย์; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัฒพล สุวรรณวงศ์; พจน์ วัจนะภูมิ; เลิศเกียรติ ชูสิริ
Showing results 1 to 14 of 14

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback