DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Chairat Channoo"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2008การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจากกับดักแสงไฟWantana Srirattanasak; Raywat Pattarasudhi; Vasana Panpeng; Chairat Channoo; Chuanchom Deerusamee; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chutchawan Aramchok; Patchanee Chaiyawat; Petcharee Sengsim; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; เรวัต ภัทรสุทธิ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ชวนชม ดีรัศมี; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัชวาลย์ อร่ามโชค; พัชนี ชัยวัฒน์; เพชรี เซ่งซิ้ม
2011การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวSomsak Thongdeethae; Chairat Channoo; Nalinee Chiangwattana; สมศักดิ์ ทองดีแท้; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; นลินี เจียงวรรธนะ
2011การจัดการระบบนิเวศน์เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวChairat Channoo; Somsak Thongdeethae; Nalinee Chiangwattana; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; สมศักดิ์ ทองดีแท้; นลินี เจียงวรรธนะ
2010การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่Nittaya Ruensuk; Wantana Srirattanasak; Witchuda Rattanakarn; Chutiwat Wannasai; Surapol Chatuporn; Chalermchart Luechaikarm; Narisara Jumroonwong; Duangporn Vitoonjit; Kijkamol Poagthong; Sumran Inthalaeng; Sukanya Tepandung; Nalinee Chiengwattana; Pranom Mongkolbunjong; Chairat Channoo; Wassana Inthalaeng; Sayumporn Pathumpong; Suniyom Taprab; Noparat Muangprasert; Kukiat Soitong; Jameegom Srisumul; นิตยา รื่นสุข; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญน์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สุรพล จัตุพร; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นริศรา จำรูญวงษ์; ดวงพร วิธูรจิตต์; กฤษณ์กมล เปาทอง; สำราญ อินแถลง; สุกัญญา เทพันดุง; นลินี เจียงวรรธนะ; ประนอม มงคลบรรจง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; วาสนา อินแถลง; สยุมพร ปฐมพงศ์; สุนิยม ตาปราบ; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; กู้เกียรติ สร้อยทอง; จามีกร ศรีสุมล
2013-06ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1Pongsa Sukserm; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Supattra Suwanthada; Sa-ang Chairinte; Duangorn Ariyapruek; Phamorn Pattawatang; Cawaphon Pumchoei; Anakapon Boonchuay; Duangporn Withoonchit; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Munnintha; Wipavadee Chamnan; Naiyakhon Sangoenkaew; Supawinee Suangtho; Bang-on Thammasamisorn; Chairat Petchalanuwat; Phakobkhit Dungthaisong; Opas Worawat; Supaporn Janbuathong; Sumalee Suttayot; Jittichai Anawong; Jet Kotcharoek; Pornsuree Kanjana; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Somphong Choeyphan; พงศา สุขเสริม; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ควพร พุ่มเชย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; ประกอบกิจ ดังไทสง; โอภาส วรวาท; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; เจตน์ คชฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2009ความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานมาตรฐานและข้าวพันธุ์รับรองของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Apichart Lawanprasert; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chairat Channoo; Phamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2013ผลของวิธีการปลูกข้าวต่อการระบาดและการจัดการศัตรูข้าวในสภาวะอากาศแปรปรวนChairat Channoo; Duangkamon Boonchuay; Wannakorn Intarasatit; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์
2009สถานการณ์โรคแมลงศัตรูข้าวตามภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวในปี 2551/2552Wichit Sirisantana; Wantana Srirattanasak; Sukanya Tepandung; Vasana Panpeng; Patchanee Chaiyawat; Satit Tayapatchara; Nalinee Chiengwattana; Chairat Channoo; Chet Kotchareok; Nutcharin Changkan; วิชิต ศิริสันธนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา เทพันดุง; วาสนา พันธุ์เพ็ง; พัชนี ชัยวัฒน์; สาธิต ทยาพัชร; นลินี เจียงวรรธนะ; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; เจต คชฤกษ์; นุจรินทร์ จังขันธ์
Showing results 1 to 9 of 9

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback