DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Faculty of Natural Resources (Animal science)"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานผลการวิจัยเรื่องผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น - ขุน เพศผู้ตอนFaculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; สุรพล ชลดำรงค์กุล
2552รายงานผลการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา
2552รายงานผลการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโต คุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงการระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะFaculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส; ปิ่น จันจุฬา; อภิชาติ หล่อเพชร
Showing results 1 to 5 of 5

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback