DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Faculty of Natural Resources (Plant Science)"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2530รายงานการวิจัยการศึกษาการให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคใต้ของประเทศไทยFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; พรชัย เหลืองอาภาพงศ์; อยุทธ์ นิสสภา; รัตนา สังสิทธิสวัสดิ์
2550รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์หน้าวัวเพื่อการตัดดอกFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ; เสมอใจ ชื่นจิตต์; จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์; สมปอง เตชะโต; อรพรรณ พูนทอง
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้างFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; ระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; พีรยุทธ ภักดีวานิช; บุญจอง วงศ์มณี
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้งFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิทัศน์ สองศรี; น้ำอ้อย ศรีประสม; อังคณา โชติวัฒนศักดิ์; ธีรภาพ แก้วประดับ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ประวิตร โสภโณดร; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ
Showing results 1 to 5 of 5

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback