DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Nalinee chiengwattana"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2014-05PSL97060-17-CNT-1-2-1: ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่นAnakkapon Boonchuay; Somphong Choeyphan; Apichat Noenplab; Jaturong Pipatpiriyanon; Pongsa Sukserm; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Supattra Suwanthada; Chutiwat Wannasai; Sa-ang Chairinte; Duang-orn Ariyapruek; Kawaporn Puumchoey; Sumaree Sangprem; Jet Kotcharoek; Pamorn Pattawatang; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Duangporn Withoonjit; Phremkamon Munninta; Wiphawadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguankaew; Wantana Sriratanasak; อนรรฆพล บุญช่วย; สมพงษ์ เฉยพันธ์; อภิชาติ เนินพลับ; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; พงศา สุขเสริม; อัฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; สุมาลี สังข์เปรม; เจตน์ คชฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2008การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน: จังหวัดพิษณุโลกNivat Nabheerong; Anan Polvatana; Nalinee Chiengwattana; Sa-ang Chairinte; Phitsanu Hintang; Tasnee Attanandana; นิวัฒน์ นภีรงค์; อานันท์ ผลวัฒนะ; นลินี เจียงวรรธนะ; สอาง ไชยรินทร์; พิษณุ หินตั้ง; ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
1999การจัดการน้ำในการปลูกข้าวเพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPethathai Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Pamorn Pattawatung; Sombat Rujakom; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สมบัติ รุจาคม
2002การใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดควบคุมหนอนห่อใบข้าว (Cnaphalocrocis sp.) ในนาNalinee Chiengwattana; Pethathai Patirupanusara; Phamorn Pattawatang; นลินี เจียงวรรธนะ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ภมร ปัตตาวะตัง
2008การติดตามและเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายของแมลงบั่วในพื้นที่ระบาดของภาคเหนือNalinee Chiengwattana; Rawat Phatarasuthi; Preeda Siangyai; Phamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Phitsanu Hintang; นลินี เจียงวรรธนะ; เรวัต ภัทรสุทธิ; ปรีดา เสียงใหญ่; ภมร ปัตตาวะตัง; เจต คชฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง
2011การบริหารระบบนิเวศน์ในนาข้าวเพื่อลดความสูญเสียจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างยั่งยืนNalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Jate Kotcharerk; Jittichai Anawong; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; จิตติชัย อนาวงษ์
2010การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่Nittaya Ruensuk; Wantana Srirattanasak; Witchuda Rattanakarn; Chutiwat Wannasai; Surapol Chatuporn; Chalermchart Luechaikarm; Narisara Jumroonwong; Duangporn Vitoonjit; Kijkamol Poagthong; Sumran Inthalaeng; Sukanya Tepandung; Nalinee Chiengwattana; Pranom Mongkolbunjong; Chairat Channoo; Wassana Inthalaeng; Sayumporn Pathumpong; Suniyom Taprab; Noparat Muangprasert; Kukiat Soitong; Jameegom Srisumul; นิตยา รื่นสุข; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญน์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สุรพล จัตุพร; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นริศรา จำรูญวงษ์; ดวงพร วิธูรจิตต์; กฤษณ์กมล เปาทอง; สำราญ อินแถลง; สุกัญญา เทพันดุง; นลินี เจียงวรรธนะ; ประนอม มงคลบรรจง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; วาสนา อินแถลง; สยุมพร ปฐมพงศ์; สุนิยม ตาปราบ; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; กู้เกียรติ สร้อยทอง; จามีกร ศรีสุมล
2007การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวแบบบูรณาการในพื้นที่รับน้ำเขื่อนนเรศวรWannakorn Intarasatit; Anon Sooksawad; Wilai Palawisut; Pethathai Patirupanusara; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Chutiwat Wannasai; Arthit Kukam-oo; Pornsuree Kanjana; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; อนนท์ สุขสวัสดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; อาทิตย์ กุคำอู; พรสุรี กาญจนา
2007ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80Apichart Noenplab; Somdet Immark; Suradet Palawisut; Suree Srivantaneyakun; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phethathai Patilupanuson; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; อภิชาติ เนินพลับ; สมเดช อิ่มมาก; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุรีย์ ศรีวันทนียกุล; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์
2009ข้าวเจ้าสายพันธุ์ PSL95120-28-5-R-RApichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Doungorn Ariyapruek; Chutiwat Wannasai; Pongsa Sukserm; Jaturong Pipatpiriyanon; Supavinee Suangtho; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; พงศา สุขเสริม; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; สุภาวิณี สวงโท
2014ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่น PSL97060-17-CNT-1-2-1Anakkapon Boonchuay; Somphong Choeyphan; Apichat Noenplab; Jaturong Pipatpiriyanon; Pongsa Sukserm; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Supattra Suwanthada; Chutiwat Wannasai; Sa-ang Chairinte; Duang-orn Ariyapruek; Kawaporn Puumchoey; Sumaree Sangprem; Jet Kotcharoek; Pamorn Pattawatang; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Duangporn Withoonjit; Phremkamon Munninta; Wiphawadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguankaew; Wantana Sriratanasak; อนรรฆพล บุญช่วย; สมพงษ์ เฉยพันธ์; อภิชาติ เนินพลับ; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; พงศา สุขเสริม; อัฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; สุมาลี สังข์เปรม; เจตน์ คชฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2013-06ข้าวหอมสายพันธุ์ดีเด่น PSL04106-28-1-2-1-1-1Pongsa Sukserm; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Supattra Suwanthada; Sa-ang Chairinte; Duangorn Ariyapruek; Phamorn Pattawatang; Cawaphon Pumchoei; Anakapon Boonchuay; Duangporn Withoonchit; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Jaturong Pipatpiriyanon; Preamkamon Munnintha; Wipavadee Chamnan; Naiyakhon Sangoenkaew; Supawinee Suangtho; Bang-on Thammasamisorn; Chairat Petchalanuwat; Phakobkhit Dungthaisong; Opas Worawat; Supaporn Janbuathong; Sumalee Suttayot; Jittichai Anawong; Jet Kotcharoek; Pornsuree Kanjana; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Somphong Choeyphan; พงศา สุขเสริม; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ควพร พุ่มเชย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; สุภาวิณี สวงโท; บังอร ธรรมสามิสรณ์; ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์; ประกอบกิจ ดังไทสง; โอภาส วรวาท; สุภาพร จันทร์บัวทอง; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; เจตน์ คชฤกษ์; พรสุรี กาญจนา; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2009ความรุนแรงในการทำลายข้าวพันธุ์ต้านทานมาตรฐานและข้าวพันธุ์รับรองของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลPatchanee Chaiyawat; Wantana Srirattanasak; Nalinee Chiengwattana; Apichart Lawanprasert; Wannaphan Janlapa; Satit Tayapatchara; Chairat Channoo; Phamorn Pattawatang; พัชนี ชัยวัฒน์; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วรรณพรรณ จันลาภา; สาธิต ทยาพัชร; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ภมร ปัตตาวะตัง
2009ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชีวชนิดของแมลงบั่วในประเทศไทยJirapong Jairin; Kanlaya Sansen; Sa-nguan Teangdeerith; Phikul Leelakud; Rungnapa Kawichai; Wantana Siratanasak; Nalinee Chiengwattana; จิรพงศ์ ใจรินทร์; กัลยา สานเสน; สงวน เทียงดีฤทธิ์; พิกุล ลีลากุด; รุ่งนภา กาวิชัย; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นลินี เจียงวรรธนะ
2000แมลงสิงและแตนเบียนแมลงศัตรูธรรมชาติNalinee Chiengwattana; Pethathai Patirupanusara; Phamorn Pattawatang; Sombat Rujakom; นลินี เจียงวรรธนะ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ภมร ปัตตาวะตัง; สมบัติ รุจาคม
2009สถานการณ์โรคแมลงศัตรูข้าวตามภารกิจของสำนักวิจัยและพัฒนาข้าวในปี 2551/2552Wichit Sirisantana; Wantana Srirattanasak; Sukanya Tepandung; Vasana Panpeng; Patchanee Chaiyawat; Satit Tayapatchara; Nalinee Chiengwattana; Chairat Channoo; Chet Kotchareok; Nutcharin Changkan; วิชิต ศิริสันธนะ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; สุกัญญา เทพันดุง; วาสนา พันธุ์เพ็ง; พัชนี ชัยวัฒน์; สาธิต ทยาพัชร; นลินี เจียงวรรธนะ; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; เจต คชฤกษ์; นุจรินทร์ จังขันธ์
2011แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์Somsong Chotechuen; Kasem Suntrajarn; Apichart Lawanprasert; Vasana Panpeng; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Acharaporn Na Lampang Noenplub; Nalinee Chiengwattana; Piyapan Srikoom; Ronnachai Changsri; Premrudee Pintaya; Preeda Siangyai; Phannipa Yahjai; Wanchai Rochanahastin; Suwat Jearakongman; Duangjai Suriyaarunroj; สมทรง โชติชื่น; เกษม สุนทราจารย์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; รณชัย ช่างศรี; เปรมฤดี ปินทยา; ปรีดา เสียงใหญ่; พันนิภา ยาใจ; วันชัย โรจนหัสดินทร์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์
Showing results 1 to 19 of 19

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback