DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Suwat Jearakongman"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2010RGD334-3-11-1-1-147-1KPS-3: ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้สายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Nipon Boonmee; Premruedee Pintaya; Atitaya Yodjai; Nithas Siddhiwong; Jaruwee Anseda; Nongnuch Pradit; Ruttapong Meekul; Kittipun Boonchuay; Ronnachai Changsri; Thani Chuenban; Kittiphong Phengrat; Jaranjit Phengrat; Wilaiwan Wongpa; Nittaya Patcharanu; Pisarn Konghakote; Supanee Jongdee; Tanyawaraporn Prungkhong; Suwat Jearakongman; Akkasith Sakulkoo; Somjai Salito; Chuleekorn Leenonlan; Renu Jumpaket; Puthachart Sripanom; Yuwadee Ratanapan; Poonsak Mekwattanakarn; Boonrat Jongdee; Varapong Chamarerk; Payorm Cobelli; Anuchart Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Waraporn Wongboon; Jirapong Jairin; Grissana Sudtasarn; Krisana Sattayakul; Ranee Kenlhaem; Orasa Wongkasem; Virasak Homsombat; Patcharaporn Rukchum; Sukanya Kranto; Attapol Suwanwong; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Alongkot Leenat; Panya Kumsanpan; สมใจ สาลีโท; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; นิพนธ์ บุญมี; เปรมฤดี ปินทยา; อาทิตยา ยอดใจ; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; จารุวี อันเซดา; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; กิติพันธ์ บุญช่วย; รณชัย ช่างศรี; ธานี ชื่นบาน; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; จรัญจิต เพ็งรัตน์; วิไลวัลย์ วงศ์ภา; นิตยา พัชรานุ; พิศาล กองหาโคตร; สุภาณี จงดี; ธัญวราภรณ์ ปรุงฆ้อง; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; เอกสิทธิ์ สกุลคู; สมใจ สาลีโท; ชุลีกร ลีโนนลาน; เรณู จำปาเกตุ; พุธชาติ ศรีพนม; ยุพดี รัตนพันธ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; บุญรัตน์ จงดี; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; วราภรณ์ วงศ์บุญ; จิระพงศ์ ใจรินทร์; กฤษณา สุดทะสาร; กฤษณา สัตยากุล; รานี เคนเหลี่อม; อรสา วงศ์เกษม; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; พัชราภรณ์ รักชุม; สุกัญญา กรานโต; อัฒพล สุวรรณวงศ์; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; อลงกด ลีนารถ; ปัญญา คำแสนพันธ์
2003การประเมินความทนทานต่อความแห้งแล้งของข้าวสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาระบบราก โดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายSuwat Jearakongman; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2015-03การประเมินพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือSamret Suntara; Suwat Jearakongman; Ungkana Kuntajun; Patcharaporn Rukchum; สำเร็จ สุนทรา; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อังคณา กันทาจันทร์; พัชราภรณ์ รักชุม
2007การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือDuangjai Suriyaarunroj; Sonsuen Siangsai; Suwat Jearakongman; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สรรเสริญ เสียงใส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2007การอบรม องค์ความรู้เรื่องข้าว ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนAmnuay Pongpanus; Suwat Jearakongman; อำนวย พงษ์พนัส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2009ข้าวเหนียวดำ หลากประโยชน์ หลายแนวคิด เสริมเศรษฐกิจไทย สู่สากลJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2005ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ UBN92110-NKI-B5-30-1Suwat Jearakongman; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2011ซิวเกลี้ยง ข้าวไร่เฉพาะถิ่นจังหวัดเลยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Duangjai Suriyaarunroj; Pisan Konghakod; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Werasak Homsombat; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; พิศาล กองหาโคตร; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
2014-03ปฏิกิริยาของพันธุ์ข้าวต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ที่จังหวัดสกลนครAngkana Kantajun; Suwat Jearakongman; Weerasak Hormsombut; Kunlayaa Boonsanga; อังคณา กันทาจันทร์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; กัลยา บุญสง่า
2000ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการจัดการและปัจจัยจำกัดการผลิตข้าวนาสวนในพื้นที่นาน้ำฝนKunnika Naklang; Dom Hanphichitwitthaya; Eakkasit Sakulkhu; Panya Romyen; Sukkawittaya Pasopa; Suwat Jearakongman; Sommit Thapthim; Phiboonwat Youngsook; Sawang Rotjanakusol; Duangjai Suriyaarunroj; Somjit Khonthasuvon; กรรณิกา นากลาง; โดม หาญพิชิตวิทยา; เอกสิทธิ์ สกุลคู; ปัญญา ร่มเย็น; สุขวิทยา ภาโสภะ; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมมิตร ทับทิม; พิบูลวัฒน์ ยังสุข; สว่าง โรจนกุศล; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สมจิต คันธสุวรรณ
2008ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวAmnuay Pongpanus; Suwat Jearakongman; Anuchart Kotchasatit; Peerayos Khangkhan; Buxbury, J.N.; Lauren, J.G.; อำนวย พงษ์พนัส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อนุชาติ คชสถิตย์; พีระยศ แข็งขัน
2001-11ผลของขนาดแปลงปลูกที่มีต่อการแข่งขันและผลผลิตของข้าวที่มีความสูงแตกต่างกันSuwat Jearakongman; Somdetch Immak; Duangjai Suriyaarunroj; Attapol Suwanwong; Apichart Noenplab; Suda Sripodok; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมเดช อิ่มมาก; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; อัฒพล สุวรรณวงศ์; อภิชาต เนินพลับ; สุดา ศรีโปฎก
1999ผลของขนาดแปลงปลูกที่มีต่อการแข่งขันและผลผลิตของข้าวที่มีความสูงแตกต่างกันSuwat Jearakongman; Somdet Immark; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; สมเดช อิ่มมาก
2013-06พญาลืมแกง: มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมืองไทยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Atthapol Suwanwong; Pisan Konghakod; Kittiphong Phengrat; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Weerasak Homsombat; Kritsana Sudthasan; Pannee Jitta; Supatthana Bureerat; Wilailak Sukprakan; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อัฒพล สุวรรณวงศ์; พิศาล กองหาโคตร; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; กฤษณา สุดทะสาร; พรรณี จิตตา; สุพัฒนา บุรีรัตน์; วิไลลักษณ์ สุขปราการ
2013-06พญาลืมแกง: มหัศจรรย์ข้าวพื้นเมืองไทยJaranjit Phengrat; Suwat Jearakongman; Atthapol Suwanwong; Pisan Konghakod; Kittiphong Phengrat; Sukavitthaya Pasopa; Somjai Saleetho; Weerasak Homsombat; Kritsana Sudthasan; Pannee Jitta; Supatthana Bureerat; Wilailak Sukprakan; จรัญจิต เพ็งรัตน์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; อัฒพล สุวรรณวงศ์; พิศาล กองหาโคตร; กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์; สุขวิทยา ภาโสภะ; สมใจ สาลีโท; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; กฤษณา สุดทะสาร; พรรณี จิตตา; สุพัฒนา บุรีรัตน์; วิไลลักษณ์ สุขปราการ
2011แหล่งพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์Somsong Chotechuen; Kasem Suntrajarn; Apichart Lawanprasert; Vasana Panpeng; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Acharaporn Na Lampang Noenplub; Nalinee Chiengwattana; Piyapan Srikoom; Ronnachai Changsri; Premrudee Pintaya; Preeda Siangyai; Phannipa Yahjai; Wanchai Rochanahastin; Suwat Jearakongman; Duangjai Suriyaarunroj; สมทรง โชติชื่น; เกษม สุนทราจารย์; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; วาสนา พันธุ์เพ็ง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; รณชัย ช่างศรี; เปรมฤดี ปินทยา; ปรีดา เสียงใหญ่; พันนิภา ยาใจ; วันชัย โรจนหัสดินทร์; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์
Showing results 1 to 16 of 16

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback