DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Author "Witchuda Rattanakarn"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2006การควบคุมโรคไหม้ของข้าวด้วยผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์Russamee Thitikiatpong; Witchuda Rattanakarn; Wichit Sirisantana; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วิชิต ศิริสันธนะ
2014-03การใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด STSs สำรวจแหล่งพันธุกรรมยีนต้านทานPayorm Cobelli; Jittima Wongnongwa; Varapong Chamarerk; Somsong Chotechuen; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Nuchakarn Sinprasit; Teerada Wangsomboondee; พยอม โคเบลลี่; จิตติมา วงศ์หนองหว้า; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; สมทรง โชติชื่น; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นุชกานต์ ศิลป์ประสิทธิ์; ธีรดา หวังสมบูรณ์ดี
2003การใช้จุลินทรีย์ที่อาศัยร่วมกับต้นข้าวเพื่อควบคุมโรคไหม้ของข้าวที่เกิดจากเชื้อราRasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wichit Sirisantana; Phayon Khaosa-at; Dara Chettanachit; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วิชิต ศิริสันธนะ; พยนต์ ขาวสะอาด; ดารา เจตนะจิตร
2012-12การต้านทานสารเคมี propiconazole ของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลในพื้นที่เขตภาคกลางSith Jaisong; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmuk; Kanuengnij Srivilai; สิทธิ์ ใจสงฆ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; คนึงนิจ ศรีวิลัย
2006การผลิตแอนติเซรัมสำหรับตรวจสอบไวรัสโรคใบหงิกของข้าวWitchuda Rattanakarn; Dara Chettanachit; Yaowapa Tantiwanitch; วิชชุดา รัตนากาญจน์; ดารา เจตนะจิตร; เยาวภา ตันติวานิช
2010การพัฒนา GLIFT kit เพื่อการตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวWitchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Wanporn Kemmug; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วันพร เข็มมุกด์
2011การพัฒนาชุดตรวจสอบไวรัสใบหงิกของข้าวด้วย immunochromatographic assayWitchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Wanporn Khemmuk; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วันพร เข็มมุกด์
2010การลดต้นทุนการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่Nittaya Ruensuk; Wantana Srirattanasak; Witchuda Rattanakarn; Chutiwat Wannasai; Surapol Chatuporn; Chalermchart Luechaikarm; Narisara Jumroonwong; Duangporn Vitoonjit; Kijkamol Poagthong; Sumran Inthalaeng; Sukanya Tepandung; Nalinee Chiengwattana; Pranom Mongkolbunjong; Chairat Channoo; Wassana Inthalaeng; Sayumporn Pathumpong; Suniyom Taprab; Noparat Muangprasert; Kukiat Soitong; Jameegom Srisumul; นิตยา รื่นสุข; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญน์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สุรพล จัตุพร; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; นริศรา จำรูญวงษ์; ดวงพร วิธูรจิตต์; กฤษณ์กมล เปาทอง; สำราญ อินแถลง; สุกัญญา เทพันดุง; นลินี เจียงวรรธนะ; ประนอม มงคลบรรจง; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; วาสนา อินแถลง; สยุมพร ปฐมพงศ์; สุนิยม ตาปราบ; นพรัตน์ ม่วงประเสริฐ; กู้เกียรติ สร้อยทอง; จามีกร ศรีสุมล
2002การศึกษาสาเหตุโรคใบแถบแดงของข้าวYaowapa Tantiwanitch; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Nongrat Nilpanit; Parkpian Arunyanart; Wichit Sirisantana; Dara Chettanachit; เยาวภา ตันติวานิช; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นงรัตน์ นิลพานิชย์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; ดารา เจตนะจิตร
2013การสืบค้นหาแหล่งพันธุกรรมความต้านทานโรคใบหงิกและโรคเขียวเตี้ยของข้าวป่าและข้าวปลูก เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์Kanuengnij Srivilai; Witchuda Rattanakarn; Suniyom Taprap; Rogelio Cabunagan; คนึงนิจ ศรีวิลัย; วิชชุดา รัตนากาญจน์; สุนิยม ตาปราบ; -
2013ความไวต่อสารเคมี Propiconazole ของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลในพื้นที่นาภาคกลางSith Jaisong; Rasamee Dthikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Kemmuk; Kanungnid Sriwilai; สิทธ์ ใจสงฆ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; คนึงนิจ ศรีวิลัย
2013-06ความไวต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา propiconazole ของ Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว ในพื้นที่นาภาคกลางSith Jaisong; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmuk; Kanuengnij Srivilai; สิทธ์ ใจสงฆ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; คนึงนิจ ศรีวิลัย
2011-02ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์และสารจากพืชบางชนิดในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวRasamee Dhitikiattipong; Wanporn Khemmuk; Witchuda Rattanakarn; Nipon Boonmee; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วันพร เข็มมุกด์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; นิพนธ์ บุญมี
2011ประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของข้าวในแปลงนาRasamee Dhitikiattipong; Piyapan Srikoom; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmuk; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์
2005ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สารประกอบซิลิกอนในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวWitchuda Rattanakarn; Russamee Thitikiatpong; Parkpian arunyanart; Wichit Sirisantana; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ
2003ผลกระทบของศัตรูข้าวต่อผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมParkpian Arunyanart; Raywat Phuttrasudhi; Wichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Dara Chettanachit; Witchuda Rattanakarn; Heong, K. L.; พากเพียร อรัญนารถ; เรวัต ภัทรสุทธิ; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; ดารา เจตนะจิตร; -
2003ผลกระทบของศัตรูข้าวต่อผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมParkpian Arunyanart; Rawat Phatarasuthi; Wichit Sirisantana; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Dara Chettanachit; Heong, K.L.; พากเพียร อรัญนารถ; เรวัต ภัทรสุทธิ; วิชิต ศิริสันธนะ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; ดารา เจตนะจิตร; Heong, K.L.
2014-03ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชนิดของเชื้อสาเหตุ และการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องAcharaporn Na Lampang Noenplab; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmook; Sith Jaisong; Pannipa Yajai; Piyawan Yaidee; Nootjarin jungkhun; Kornsiri Srinin; Taraporn Yuenyong; Duangkamon Boonchuay; Anakkapon Boonchuay; Duangporn Witoonjit; Nittaya Ruensuk; Chalermkwan Chimwai; Chalermchart Ruechaikarm; Kanok-orn Dawkmaitate; Wannapan janlapa; Tasdow Kate-nate; Chalermpol Chalermpolyothin; Sommai Sriwisut; Noppadol prayoonsook; Chanasirin Klinmanee; Saowanee Sribua; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; สิทธิ์ ใจสงฆ์; พันนิภา ยาใจ; ปิยะวรรณ ใยดี; นุจรินทร์ จังขันธ์; กรสิริ ศรีนิล; ธราพร ยืนยงค์; ดวงกมล บุญช่วย; อนรรฆพล บุญช่วย; ดวงพร วิธูรจิตต์; นิตยา รื่นสุข; เฉลิมขวัญ ฉิมวัย; เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม; กนกอร ดอกไม้เทศ; วรรณพรรณ จันลาภา; ทัสดาว เกตุเนตร; เฉลิมพล เฉลิมพลโยธิน; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; นภดล ประยูรสุข; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว
2005เพลี้ยจักจั่นปีกสีขาวควบคุมหญ้าดอกขาวในนาข้าวChanya Maneechote; Jintana Tayatam; Rawat Phatarasuthi; Wantana Srirattanasak; Dara Chettanachit; Sirinee Poonchaisri; Pisit Promnart; Arthit Kukam-oo; Witchuda Rattanakarn; Samran Inthalang; จรรยา มณีโชติ; จินตนา ทยาธรรม; เรวัต ภัทรสุทธิ; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; ดารา เจตนะจิตร; ศิริณี พูนไชยศรี; พิสิฐ พรหมนารท; อาทิตย์ กุคำอู; วิชชุดา รัตนากาญจน์; สำราญ อินแถลง
Showing results 1 to 20 of 20

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback