DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 3751
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
[n.d.]Effects of extrusion conditions on the physical and functional properties of instant cereal beverage powders admixed with mulberry (Morus alba L.) leavesChulaluck Charunuch; Plernchai Tangkanakul; Nipat Limsangouan; Vayhu Sonted; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; เพลินใจ ตังคณะกุล; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; วายุห์ สนเทศ
[n.d.]ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06008HSupaporn Junbuathong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Chawalit Handee; Pachara Bootkote; Supavinee Sawongtho; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; Udompan promnart; Pailin Rattanachan; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Adul Sittiwong; Sakul Moolkum; Nongnoot Pradit; Suniyom Taprab; Luechai Arayarungsarit; Orapin Wataneska; Anchalee Prasertsak; Apichart Lawanprasert; สุภาพร จันทร์บัวทอง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; ชวลิต หาญดี; พชระ บุตรโคตร; สุภาวิณี สวงโท; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไพลิน รัตนจันทร์; สุรเดช ปาละวิสุทธ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; อดุลย์ สิทธิวงค์; สกุล มูลคำ; นงนุช ประดิษฐ์; สุนิยม ตาปราบ; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อรพิน วัฒเนสก์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; อภิชาติ ลาวัลย์ประเสิรฐ
[n.d.]อิทธิพลของสภาวะการผลิตแบบเอกซ์ทรูชันต่อปริมาณสตาร์ชเพื่อสุขภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวชนิดกรอบพองที่มีข้าวหักและถั่วลันเตาสีทองเป็นองค์ประกอบหลักChulaluck Charunuch; Nipat Limsangouan; Waraporn Prasert; Pisut Butsuwan; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; วราภรณ์ ประเสริฐ; พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
[n.d.]Optimization of extrusion process for developing cereal based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen (Garcinia mangostana L.) fruit powdersChulaluck Charunuch; Nipat Limsangouan; Phisamai Srichayet; Kassamaporn Puntaburt; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; พิศมัย ศรีชาเยช; กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
[n.d.]อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวNipat Limsangouan; Sunaree Thamkrasae; Chulaluck Charunuch; Pisut Butsuwan; Phisamai Srichayet; Kassamaporn Puntaburt; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; สุนารี ถ้ำกระแสร์; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ; พิศมัย ศรีชาเยช; กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
[n.d.]การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาSurapol Chatuporn; Kritkamol Paothong; Nipon Teimhong; Alchalie Prasertsak; สุรพล จัตุพร; กฤษณกมล เปาทอง; นิพนธ์ เทียมหงส์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
[n.d.]รอยเท้าคาร์บอนและการลดการปลดปล่อยคาร์บอนในระบบการปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทย: การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Kingkaew Kunket; Waraporn Wongboon; Apiwat Hantanapong; Samran Nthaleang; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; กิ่งแก้ว คุณเขต; วราภรณ์ วงศ์บุญ; อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์; สำราญ อินแถลง
[n.d.]การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Somsong Chotechuen; Sommai Seewisut; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; สมทรง โชติชื่น; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
[n.d.]ผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกที่ได้มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 (ปี 2551): การประยุกต์ใช้ Linear programming ในการพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับเด็กและทารกให้ได้มาตรฐานทางโภชนาการChulaluck Charunuch; จุฬาลักษณ์ จารุนุช
[n.d.]ศึกษาการทำอาหารขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดงโดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่Somchai Prabhavat; Pracha Boonyasirikool; Chulaluk Charunuch; สมชาย ประภาวัต; ประชา บุญญสิริกูล; จุฬาลักษณ์ จารุนุช
[n.d.]คุกกี้หยอดผสมผักหรือเมล็ดพืชน้ำมันChulaluck Charunuch; Pilin Phoopat; Vilailuk Rataapa; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; ไพลิน ผู้พัฒน์; วิไลลักษณ์ รัตอาภา
[n.d.]Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackChulaluck Charunuch; Saowaluk Rungchang; Chowladda Teangpook; Vayuh Sonted; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง; ช่อลัดดา เที่ยงพุก; วายุห์ สนเทศ
[n.d.]Product development of full fat soy flour to produce healthy protein and snack food for small-scale industryChulaluck Charunuch; Kritsana Temtrakool; Saovaluk Runggaeng; Urai Paosungthong; Warunee Varanyanond; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; กฤษณะ เต็มตระกูล; เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง; อุไร เผ่าสังข์ทอง; วารุณี วารัญญานนท์
[n.d.]ผลของความชื้นและขนาดอนุภาคของข้าวโพดบดที่มีต่อคุณลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์แบบสกรูคู่Pracha Boonyasirikool; Maradee Phongpipatpong; Chulaluck Charunuch; Tavisa Lohana; Vayooha Sontes; ประชา บุญญสิริกูล; มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงษ์; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; ตวิษา โลหะนะ; วายุห์ สนเทศ
[n.d.]Quality determination of Thai dried pickled fruits and vegetablesKulvadee Trongpanich; Siriporn Stonsaovapak; Winus Puminat; Montatip Yunchalad; กุลวดี ตรองพาณิชย์; สิริพร สธนเสาวภาคย์; วินัศ ภูมินาถ; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
[n.d.]การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดองMontatip Yunchalad; Kanjanarat Thaveesook; Chidchom Hiraga; Rasamee Supasri; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; กาญจนารัตน์ ทวีสุข; ชิดชม ฮิรางะ; รัศมี ศุภศรี
[n.d.]นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงสุขภาพด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันChulaluck Charunuch; Nipat Limsangouan; Waraporn Prasert; Ngamjit Lowithun; Pisut Butsuwan; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; วราภรณ์ ประเสริฐ; งามจิตร โล่วิทูร; พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
[n.d.]การผลิต carboxymethyl-chitin เพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารChidchom Hiraga; Chulaluck Charunuch; Kanjanarat Thaveesook; ชิดชม ฮิรางะ; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; กาญจนารัตน์ ทวีสุข
[n.d.]Application of mulberry (Morus alba L.) for supplementing antioxidant activity in extruded Thai rice snackChulaluck Charunuch; Plernchai Tangkanakul; Saovaluk Runggaeng; Vayooh Sonted; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; เพลินใจ ตังคณะกุล; เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง; วายุห์ สนเทศ
[n.d.]เครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยChulaluck Charunuch; Nipat Limsangouan; Janpen Saengprakai; Vayuh Sonted; Kassmaporn Puntaburt; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; จันทร์เพ็ญ แสงประกาย; วายุห์ สนเทศ; กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร
Showing results 1 to 20 of 3751
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback