DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 21 to 40 of 3751
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
[n.d.]สภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พองกรอบผสมผงชาเขียวญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพNipat Limsangouan; Chulaluck Charunuch; Seiichiro Isobe; นิพัฒน์ ลิ้มสงวน; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; เซอิชิโร อิโซเบะ
[n.d.]การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง: หน่อไม้ดองเค็มMontatip Yunchalad; Siriporn Sathonsaowapark; Rasame Supasri; Ngamjit Loawitool; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; สิริพร สธนเสาวภาคย์; รัศมี ศุภศรี; งามจิตร โล่วิทูร
[n.d.]Using of extrusion process for preparation of instant cereal beverage powders based on corn and soybeanChulaluck Charunuch; Pracha Boonyasirikool; Chowladda Teangpook; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; ประชา บุญญสิริกูล; ช่อลัดดา เที่ยงพุก
[n.d.]การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง: หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยวMontatip Yunchalad; Siriporn Sathonsaowapark; Rasame Supasri; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; สิริพร สธนเสาวภาคย์; รัศมี ศุภศรี
[n.d.]การผลิตและการเก็บรักษาหมูย่างMontatip Yunchalad; Rasamee Supasri; Siriporn Stonsaovapak; Winus Puminat; Noi Sarikaphuti; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; รัศมี ศุภศรี; สิริพร สธนเสาวภาคย์; วินัศ ภูมินาถ; น้อย สาริกะภูติ
2555-05-31Local people's participation in community forest management for sustainable community food resource: A case study of Don Yang Community Forest , Kalasin province, ThailandPanya Mankeb; Prapaporn Chulilung; Boonlert Mankeb; -; -; -
2555การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนWaraporn Pamuta; Tippawan Limunggura; Thamrong Mekhora; วราภรณ์ ปามุทา; ทิพวรรณ ลิมังกูร; ธำรงค์ เมฆโหรา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้างFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; ระวี เจียรวิภา; อิบรอเฮม ยีดำ; พีรยุทธ ภักดีวานิช; บุญจอง วงศ์มณี
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิทัศน์ สองศรี; น้ำอ้อย ศรีประสม; อังคณา โชติวัฒนศักดิ์; ธีรภาพ แก้วประดับ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ประวิตร โสภโณดร; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ
2552รายงานผลการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของระดับเยื่อในลำต้นสาคูในอาหารข้นต่อการใช้ประโยชน์ของโภชนะนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมนและสมรรถภาพการผลิตของแพะพื้นเมืองไทยเพศผู้Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส; ปิ่น จันจุฬา; อภิชาติ หล่อเพชร
2552รายงานผลการวิจัยเรื่องผลของกวาวเครือขาวต่อการหายของแผลตอนและสมรรถนะการผลิตของสุกรรุ่น - ขุน เพศผู้ตอนFaculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; สุรพล ชลดำรงค์กุล
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของพันธุ์และระบบการเลี้ยงที่มีต่อสมรรถภาพการเติบโต คุณสมบัติทางกายภาพองค์ประกอบทางเคมี และโครงการระดับจุลภาคของกล้ามเนื้อแพะFaculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; Faculty of Agro-Industry (Food Technology); คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์; วันวิศาข์ งามผ่องใส
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการจัดการให้น้ำต้นยางพาราเพื่อการกรีดยางในช่วงหน้าแล้งFaculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; สายัณห์ สดุดี; อิบรอเฮม ยีดำ; จรวย เพ็ชรหนองชุม
2552รายงานผลการศึกษาเรื่องความเป็นไปได้เบื้องต้นในการผลิตแกะเพื่อส่งออกไปยังประเทศกาตาร์Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี; บัญชา สัจจาพันธ์; อยุทธ์ นิสสภา
2552การใช้เครื่องในปลาทูน่าไฮโดรไลเสตเพื่อเป็นสารกระตุ้นการกินอาหารและการแทนที่ปลาป่นด้วยฮีโมโกลบินป่นที่ระดับต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)Faculty of Natural Resources (Aquatic Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; ชุติมา ตันติกิตติ; ไพรัตน์ โสภโณดร
2552การศึกษาชนิดของมอดทำลายไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่รอบอ่าวไทยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้านFaculty of Natural Resources (Pest Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; อรัญ งามผ่องใส; สนั่น ศุภธีรสกุล; ธีระพล ศรีชนะ
2551การศึกษาพันธุ์สะตอโดยอาศัยเครื่องหมายดีเอ็นเอคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; จรัสศรี นวลศรี
2551การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการเติบโตและลักษณะซากของไก่คอล่อนพัทลุงกับไก่พื้นเมืองคณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์; สุชาติ สุขสถิตย์; ไชยวรรณ วัฒนจันทร์; อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี; มนตรี มงคล
Showing results 21 to 40 of 3751
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback