DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "กรรมวิธีปรับปรุงพันธุ์"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 30
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1964Efficiency of the controlled mass selection method on the improvement of Guatemala cornKlom Sombatsiri; Chalaw Chawanapong; Ampol Senanarong; Jinda Jan-orn
2013-03IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Artitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichanan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
2014-05KKN01041-23-2-1-1 : ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือWeerasak Hormsombut; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
1971Mass selection for early maturity in Thai composite-1Wiroreno, Otjo W.
2014-05PRE04012-20-1-1-1 : ข้าวเหนียวต้านทานแมลงบั่วสายพันธุ์ดีเด่นPremrudee Pintaya; Kakanang Punyalue; Adul Sitthiwong; Pannipa Yajai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pitchanan kunghair; Yawvaluck Kanyamee; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pichatorn Rueangdej; Payapbhubes Markkool; Nootjarin Jungkhun; Kornsiri Srinil; Sivapong Naruebal; Nongnuch Pradit; Silawan Chantharabutt; Phannee Jitta; เปรมฤดี ปินทยา; คคนางค์ ปัญญาลือ; อดุลย์ สิทธิวงศ์; พันนิภา ยาใจ; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; สกุล มูลคำ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; พิชชาทร เรืองเดช; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; นุจรินทร์ จังขันธ์; กรสิริ ศรีนิล; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; ศิลาวัน จันทรบุตร; พรรณี จิตตา
2014-05PSL97060-17-CNT-1-2-1: ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่นAnakkapon Boonchuay; Somphong Choeyphan; Apichat Noenplab; Jaturong Pipatpiriyanon; Pongsa Sukserm; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Supattra Suwanthada; Chutiwat Wannasai; Sa-ang Chairinte; Duang-orn Ariyapruek; Kawaporn Puumchoey; Sumaree Sangprem; Jet Kotcharoek; Pamorn Pattawatang; Duangkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Duangporn Withoonjit; Phremkamon Munninta; Wiphawadee Chamnan; Nayakorn Sa-nguankaew; Wantana Sriratanasak; อนรรฆพล บุญช่วย; สมพงษ์ เฉยพันธ์; อภิชาติ เนินพลับ; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; พงศา สุขเสริม; อัฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; สอาง ไชยรินทร์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; สุมาลี สังข์เปรม; เจตน์ คชฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
1985Sorghum breedingKrisda Samphantharak; Wasana Wongyai; Sutee Rayakaew; Chaba Amramphai; Thamrongsilpa Pothisoong; Prapon Boonrumpun
2013การคัดเลือก Ecorace ไหมอีรี่เพื่อการปรับปรุงพันธุ์Duenpen Wongsorn; Siviali Sirimungkararat; Weerasak Saksirirat; เดือนเพ็ญ วงค์สอน; ศิวิลัย สิริมังครารัตน์; วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
2004การใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน โดยวิธีผสมกลับKrisda Samphantharak; Nalinee Padsuwan; กฤษฎา สัมพันธารักษ์; นลิณี ปัตสุวัน
2015-03การทดสอบความต้านทานของพันธุ์/สายพันธุ์ข้าวต่อโรคขอบใบแห้ง และโรคไหม้คอรวงChana Srisompan; Panya Kamsanpun; Somsong Chotechuen; ชนะ ศรีสมภาร; ปัญญา คำแสนพันธ์; สมทรง โชติชื่น
1986การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดยศพร จันทชุม
2009การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศKanlayanee Chaichana; Prasartporn Smitamana; Maneechat Nikronpun; กัลยาณี ชัยชนะ; ประสาทพร สมิตมาน; มณีฉัตร นิกรพันธุ์
2005การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสองชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อประเมินสายพันธุ์ในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5Chokechai Aekatasanawan; Noppong Chulchoho; Amnuay Yothasiri; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ; นพพงศ์ จุลจอหอ; อำนวย โยธาศิริ
2013การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Suradet Palawisut; Apichart Noenplab; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท
2015-04การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานโรคไหม้แบบผสมกลับ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Kittima Ruksopa; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Nila Rasidee; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; กิตติมา รักโสภา; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; นิลา ราชิดี
2001การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์พ่อ (R-line) ที่มีอายุวันออกดอกเร็ว โดยวิธีการจดประวัติThamrongsilpa Pothisoong; Sutee Rayakaew; Somchai Piyapantavanon; Tawil Nilpayak; ธำรงศิลป โพธิสูง; สุธี ระย้าแก้ว; สมชาย ปิยพันธวานนท์; ถวิล นิลพยัคฆ์
2001การพัฒนาข้าวฟ่างสายพันธุ์แม่ (A-line) ให้มีผลผลิตสูงโดยการผสมกลับ (Backcross)Thamrongsilpa Pothisoong; Sutee Rayakaew; Somchai Piyapantavanon; Tawil Nilpayak; ธำรงศิลป โพธิสูง; สุธี ระย้าแก้ว; สมชาย ปิยพันธวานนท์; ถวิล นิลพยัคฆ์
2014-05การพัฒนาพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกPrakobkit Dangthaisong; Reunreudee Kaewcheenchai; Suniyom Taprab; Theerayut Toojinda; Watchareewan Jamboonsri; Srisawat Khanthong; Wannapa Sattayachiti; ประกอบกิจ ดังไธสง; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สุนิยม ตาปราบ; ธีรยุทธ ตู้จินดา; วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี; ศรีสวัสดิ์ ขันทอง; วรรณนภา สัตยชิติ
2014การพัฒนาสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพสำหรับเป็นแหล่งเชื้อพันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมSurasak Pidkwamlub; Bunyarit Sinkangam; สุรศักดิ์ ปิดความลับ; บุญฤทธิ์ สินค้างาม
2013การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันของข้าวโดยวิธีการผสมกลับและทดสอบสมรรถนะการผสมPachara Saengsawong; Supaporn Junbuathong; Piyavadee Charoenwattana; พชระ แสงสวงค์; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ปิยะวดี เจริญวัฒนะ
Showing results 1 to 20 of 30
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback