DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Developmental stages"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Natural rubberVaysse, L.; Bonfils, F.; Thaler, P.; Sainte-Beuve, J.
1989Stimulating effects of foliar K-Fertilizer applied at appropriate stage of development of corn: Second field confirmationAmnat Suwanarit; Sodsai Changsaluk
1986การทดลองเปรียบเทียบผลผลิตที่ลดลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมื่อขาดน้ำในช่วงระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ กันศจี เจริญยิ่ง; เฉลิมชาติ วงศ์วุฒิสาโรช; ยงยศ สุภาศักดิ์; ฉวีวรรณ วิขัมภประหาร; ธีรพล ตั้งสมบุญ; ศุภชัย มโนการ; ทัศนีย์ ศุภธารา; ประยงค์ นิติเกตุโกศล; เฉลิมเทพ รัตนประยูร
1999การทดสอบความต้านทานแล้งของข้าวในระยะเจริญเติบโต: กิจกรรมประจำเพื่อสนองความต้องการของนักวิจัยด้านข้าวทนแล้งGrienggrai Pantuwan; Surapong Sakarung; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์; สุรพงษ์ สาคะรัง
2012การทดสอบพืชอาหารของเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) พาหะนำโรคใบขาวอ้อยSukritta Anutrakunchai; Jureemart Wangkeeree; Yupa Hanboonsong; สุกฤตา อนุตระกูลชัย; จุรีมาศ วังคีรี; ยุพา หาญบุญทรง
2011การทดสอบเสถียรภาพของสารหอม 2-Acetyl-1-pyrroline ในเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดRuangchai Juwattanasomran; Pornpan Poopompan; Sugunya Wongpornchai; Suk-Ha Lee; Prakit Somta; Peerasak Srinives; เรืองชัย จูวัฒนสำราญ; พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์; สุกัญญา วงศ์พรชัย; ซุก หา ลี; ประกิจ สมท่า; พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
2011การพ่นปุ๋ยยูเรียสำหรับควบคุมการติดเมล็ดของข้าววัชพืชArthit Kukam-oo; Pisit Promnart; Naiyakorn Snguankeo; อาทิตย์ กุคำอู; พิสิฐ พรหมนารท; นัยกร สงวนแก้ว
2005การพัฒนาและการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวNaridsara Sa-ardluea; Waraporn Jumpa; Nit Sakunnarak; นริศรา สอาดเหลือ; วราภรณ์ จำปา; นิตย์ ศกุนรักษ์
2003-03การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบรวมพันธุ์Acharaporn Na Lampang Noenplab; Tawat Patirupanusara; Sa-ang Chairinte; Jittichai Anawong; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ธวัช ปฏิรูปานุสร; สอาง ไชยรินทร์; จิตติชัย อนาวงษ์
2011-06การลดความรุนแรงของโรคไหม้ของข้าวโดยการปลูกแบบหลายสายพันธุ์ในภาคเหนือตอนล่างAcharaporn Na Lampang Noenplab; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2000การวัดปฏิกิริยาเชิงปริมาณของพันธุ์ข้าวต่อเชื้อราโรคไหม้ตลอดช่วงการเจริญเติบโตของข้าวRasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; Wichit Sirisantana; Wanchai Rojanahusadin; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ; วิชิต ศิริสันธนะ; วันชัย โรจนหัสดิน
1984การสะสมคาร์โบไฮเดรทและไนโตรเจนของท้อ (Prunus persica Batsch) 10 พันธุ์ ในช่วงเวลาต่างๆ กัน ในกิ่ง ใบ และผลNinlawan Leeungculsatien; นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร
2012ความต้องการน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3Kobkiet Paisancharoen; Taksina Sansayawichai; Suphakarn Luanmanee; Srisuda Thippayarugs; Kasem Chusorn; Jindarut Chuenrung; Chayant Pakdeethai; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ; ทักษิณา ศันสยะวิชัย; ศุภกาญจน์ ล้วนมณี; ศรีสุดา ทิพยรักษ์; เกษม ชูสอน; จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง; ชยันต์ ภักดีไทย
2013บทบาทของเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารของแมลงวันผลไม้ (Diptera: Tephritidae)Narit Thaochan; นริศ ท้าวจันทร์
2012ผลของไดอะตอม Thalassiosira spp. ต่ออัตรารอดตายและพัฒนาการของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อนระยะซูเอี้ย 1 ถึง 4Wasana Arkronrat; Vutthichai Oniam; วาสนา อากรรัตน์; วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
2003ระยะเวลาการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในนาดินเหนียว และนาดินร่วนJaturong Pipatpiriyanon; Chutiwat Wannasai; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย
1997อิทธิพลของการไถกลบโสนที่มีต่อสภาวะของธาตุอาหารต่าง ๆ ในดินและผลผลิตข้าวขึ้นน้ำPanjaporn Lertrat; Pichit Pongsakul; Wiwat Ingkapradit; Suparb roontun; ปัญจพร เลิศรัตน์; พิชิต พงษ์สกุล; วิวัฒน์ อิงคะประดิษฐ์; สุภาพ รุนทัน
Showing results 1 to 17 of 17

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback