DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Gene banks"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Apomixis: ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์พืชVarapong Camarerk; วราพงษ์ ชมาฤกษ์
2012-12การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอของข้าวพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะนำของไทยNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Varapong Camarerk; Payoam Kobelly; Somsong Chotechuen; Poonsak Mekwattanakarn; Pikul Leelakud; Jittima Wongnongwa; วราพงษ์ ชมฤกษ์; พยอม โคเบลลี่; สมทรง โชติชื่น; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; จิตติมา วงศ์หนองหว้า
2013-03การประเมินความแปรปรวนลักษณะทางสัณฐานวิทยา และความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวนาที่สูงParinyaporn Muangpil; Supinya Khantipap; Sukarkarn Sriboon; Naras Sirigasorn; Ruangchai Juwattanasomran; Sivapong Naruban; Pornpan Pooprompan; ปริญญาภรณ์ เมืองพิล; สุพินญา ขันติภาพ; ศุกระกาญจน์ ศรีบุญ; นเรศ ศิริเกษร; เรืองชัย จูวัฒนสำราญ; ศิวะพงศ์ นฤบาล; พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
2015-02การประเมินลักษณะเชื้อพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ปี 2556Khanitta Onpiam; Somsong Chotechuen; Chamnong Nantima; ขนิษฐา อ่อนเปี่ยม; สมทรง โชติชื่น; จำนงค์ นันธิมา
2014-05การประเมินลักษณะเชื้อพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ปี 2556Somsong Chotechuen; Peerapol Muang-ngam; Manika Noi-iam; Pailin Nieuwenhuis; Udompan Promnart; Chairat Petchalanuwat; สมทรง โชติชื่น; พีรพล ม่วงงาม; มานิกา น้อยเอี่ยม; ไพลิน นิวเวินเฮ้าส์; อุดมพรรณ พรหมนารท; ไชยรัตน์ เพ็ชรลานุวัฒน์
2015-04การประเมินสายพันธุ์/พันธุ์ข้าวจากธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าว และ INGER ต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทDuangkamon Boonchuay; Somsong Chotechuen; ดวงกมล บุญช่วย; สมทรง โชติชื่น
2012-04การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู: จากธนาคารเชื้อพันธุ์สู่นาเกษตรกรPayapbhubes Markkool; พายัพภูเบศวร์ มากกูล
2012-12การรวบรวมและประเมินลักษณะกลุ่มพันธุ์ข้าวเล้าแตกNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Anuchat Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2007การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนากลุ่มชาวนาเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเขตที่ดินพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาRachod Panpitpat; Samran Inthalang; Krishnapong Sripongpankul; รชฎ พันธุ์พิทย์แพทย์; สำราญ อินแถลง; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2011การอนุรักษ์ ฟื้นฟู จำแนกและประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวผิวดำเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอกArada Masari; Paveena Chaiwan; Veerana Sinsawat Forrer; Sumana Ngampongsai; Suwimol Thanomsub; Chutima Koshawatana; Udomwit Vaydhayakarn; Somjai Kowsurat; Sak Pengpol; Thewa Maolanon; อารดา มาสริ; ปวีณา ไชยวรรณ์; วีรณา สินสวัสดิ์ ฟอเรอร์; สุมนา งามผ่องใส; สุวิมล ถนอมทรัพย์; ชุติม คชวัฒน์; อุดมวิทย์ ไวทยาการ; สมใจ โควสุรัตน์; ศักดิ์ เพ่งผล; เทวา เมาลานนท์
2012-12ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของไทยจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Krittika Kaewchumnong; Singtoe Boonrotpong; Sakiya molor; กฤติกา แก้วจำนง; สิงโต บุญโรจน์พงศ์; ซากียะ มอลอ
2015-02ปฏิกิริยาของสายพันธุ์/พันธุ์ข้าวจากแหล่งเชื้อพันธุ์ธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวและ INGER ต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งจังหวัดชัยนาทDuangkamon Boonchuay; ดวงกมล บุญช่วย
2010ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมข้าวSomsong Chotechuen; Kannika Phompunjai; Kasem Suntrajarn; Kanitha Kamwong; Suwanee Senghaphan; Chineesit Muenpol; Peerapol Muang-ngamm; Thanawat Kaewnimitr; สมทรง โชติชื่น; กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ; เกษม สุนทราจารย์; ขนิษฐา คำวงศ์; สุวณี เส็งหพันธุ์; ชินีศิษฎ์ หมื่นพล; พีรพล ม่วงงาม; ธนวัตร แก้วนิมิตร
Showing results 1 to 13 of 13

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback