DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Hybridization"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 50
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Development of sweet corn single cross hybrid variety : CMS 1540Prawit Puddhanon; Sakol Petchmanee; Suvit Punsurintr; Jinda Jan-orn
2008Expression of the HEV2.1 gene promoter in transgenic Hevea brasiliensisMontoro, P.; Lagier, S.; Baptiste, C.; Marteaux, B.; Pujade, R. V.; Leclercq, J.; Alemanno, L.
2008IR75003-UBN-111-10-4-5 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Salito; Attapol Suwanwong; Weerasak Hormsombut; Achalee Chawna; Thanomjit Ritmontree; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Duangjai Suriyaarunroj; Lamaimaat Youngsuk; Anuchart Kotchasatit; สมใจ สาลีโท; อัฒพล สุวรรณวงศ์; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; ละม้ายมาศ ยังสุข; อนุชาติ คชสถิตย์
2013-06IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Atitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichnan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
2008PTL88114-10-1-1-17 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคใต้Lertkiat shusiri; Chanasirin Klinmanee; Wattana Posiri; Ratee Ratanasamnieng; Boonsuk Shunliang; Uaichai Boonyanupong; Rujira Preecha; Petcharee Sengsim; Yupin Rammanee; เลิศเกียรติ ชูสิริ; ชนสิริน กลิ่นมณี; วัฒนา โพธิ์ศิริ; ราตรี รัตนสำเนียง; บุญสุข ซุ่นเลี่ยง; อวยชัย บุญญานุพงศ์; รุจิรา ปรีชา; เพชรี เซ่งซิ้ม; ยุพิน รามณีย์
1990Sorghum breedingWasana Wongyai; Krisda Samphantharak; Thamrongsilpa Pothisoong; Chaba Jampatong
2007SPR93049-PTT-30-4-1-2 ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นของภาคกลางSuniyom Taprab; Suchat Nakprach; Krirk Keskosol; Kanchana Klakhaeng; Opas Worawat; Surin Tritilanan; Kasin Khumlekhasing; Satit Tayapatchara; Vasana Panpeng; Kasem Soontrajarn; สุนิยม ตาปราบ; สุชาติ นักปราชญ์; เกริก เกษโกศล; กาญจนา กล้าแข็ง; โอภาส วรวาท; สุรินทร์ ไตรติลานันท์; กษิณ ขำเลขะสิงห์; สาธิต ทยาพัชร; วาสนา พันธุ์เพ็ง; เกษม สุนทราจารย์
2009SPR99007-22-1-2-2-1 สายพันธุ์ข้าวอายุสั้นสำหรับนาชลประทานSuchart Nugprachaya; Suniyom Taprab; Opas Worawat; Kasin Khumlekhasing; Surin Tritilanan; Satit Tayapatchara; Luechai Arayarungsarit; Kasem Soontrajarn; Wasana Phanpeng; Kingkaew Kunket; สุชาติ นักปราชญ์; สุนิยม ตาปราบ; โอภาส วรวาท; กษิณ ขำเลขะสิงห์; สุรินทร์ ไตรติลานันท์; สาธิต ทยาพัชร; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; เกษม สุนทราจารย์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; กิ่งแก้ว คุณเขต
2012-12การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวกลายพันธุ์หอมนิลจากโครงการ TILLING ให้ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิสูงในระยะเจริญพันธุ์ ภายใต้อุโมงค์จำลองสภาวะโลกร้อนNat Panichawong; Sulaiman Je-arbu; Boonthong Wasuri; Thiwa Phakoktoom; Phoonphipob Kasemsub; Apichart Vanavichit; Chanate Malumpong; ณัฏฐ์ พานิชวงษ์; สุไลมาน เจ๊ะอาบู; บุญธง วสุริย์; ทิวา พาโคกทูม; พูนพิภพ เกษมทรัพย์; อภิชาติ วรรณวิจิตร; ชเนษฏ์ ม้าลำพอง
2000การประยุกต์ใช้โมเลกุลเครื่องหมายสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชKrishnapong Sripongpankul; กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
2005การปรับปรุงพันธุ์ข้าว Super riceวรวิทย์ พาณิชพัฒน์; เอกสงวน ชูวิสิฐกุล; โอภาส วรวาท
2000การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข21 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยการเลี้ยงอับเรณูข้าวSupaporn Junbuathong; Montakarn Wacharapai; Vachara Purivirothkul; Vichai Hirunyupakorn; สุภาพร จันทร์บัวทอง; มนทกานติ วัชราภัย; วัชระ ภูรีวิโรจน์กุล; วิชัย หิรัญยูปกรณ์
2007การปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือDuangjai Suriyaarunroj; Sonsuen Siangsai; Suwat Jearakongman; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; สรรเสริญ เสียงใส; สุวัฒน์ เจียระคงมั่น
2005การปรับปรุงพันธุ์ข้าวซุปเปอร์ไรซ์Worawit Panitchapat; วรวิทย์ พาณิชย์พัฒน์
2005การผสมข้ามชนิดระหว่างข้าวป่ากับข้าวปลูกWilailuk Sommut; วิไลลักษณ์ สมมุติ
2000การพัฒนาพันธุ์ข้าวในนิเวศนาน้ำลึกKulaya Kooptakarnchanakul; กัลยา คุปต์กาญจนากุล
2007การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานแมลงบั่วKulchana Ketsuwan; Preeda Siangyai; Pote Vajanapoom; Pannipa Yajai; Sutep Wangnai; Kanjana Piboon; Boonrat Jongdee; Chintana Tayathum; กุลชนา เกศสุวรรณ์; ปรีดา เสียงใหญ่; พจน์ วัจนะภูมิ; พันนิภา ยาใจ; สุเทพ วังใน; กาญจนา พิบูลย์; บุญรัตน์ จงดี; จินตนา ทยาธรรม
2001-11การศึกษาสาเหตุการเกิดข้าวแดงปนในเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำWiriluk Sommoot; Udompan Promnart; Pravot Chareontham; วิไลลักษณ์ สมมุติ; อุดมพรรณ พรหมนารท; ประโยชน์ เจริญธรรม
2006-09การสร้างประชากรใหม่ของข้าวนาชลประทานโดยการผสมพันธุ์ ปี 2547Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; Rangsit Senghaphan; Krirk Keskosol; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ; รังสิต เส็งหะพันธุ์; เกริก เกษโกศล
2007ข้าวเจ้า พันธุ์พิษณุโลก 80Apichart Noenplab; Somdet Immark; Suradet Palawisut; Suree Srivantaneyakun; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phethathai Patilupanuson; Tawat Patirupanusara; Nalinee Chiengwattana; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; อภิชาติ เนินพลับ; สมเดช อิ่มมาก; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; สุรีย์ ศรีวันทนียกุล; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; นลินี เจียงวรรธนะ; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์
Showing results 1 to 20 of 50
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback