DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Irrigated rice"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 105
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-03CCS08054-KLG-9-1-1-2-1 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 100 วันPrakobkit Dangthaisong; Kanya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprap; ประกอบกิจ ดังไธสง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2014-05KKN01041-23-2-1-1 : ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือWeerasak Hormsombut; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
2014-03KKN01041-23-2-1-1: ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือWeerasak Hormsombut; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
2015-04KKN04023-NKI-14-2-6-1: ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; สมใจ สาลีโท
2015-02PRE02008-CRI-18-2-1-1: ข้าวเหนียวนาชลประทานเพื่อการค้า ภาคเหนือตอนบนPayapbhubes Markkool; Kornsiri Srinil; Nutcharin Jungkun; Kunlaya Bunsa-nga; Piyapan Srikum; Danai Juntakad; Maywiga Nanglae; Jarun Luelert; Kakanang Punyalue; Kulchana Kessuwan; Adul Sittiwong; Pichanun Kunghae; Karnjana Pibul; Punnipa Yajai; Premrudee Pintaya; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pitchatorn Ruangdat; Kanittha Aonpiam; Siwapong Narubarn; Nongnut Pradits; Punnee Jitta; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; กรสิริ ศรีนิล; นุจรินทร์ จังขันธ์; กัลยา บุญสง่า; ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม; ดนัย จันต๊ะคาด; เมวิกา นางแล; จรัญ ลือเลิศ; คคนางค์ ปัญญาลือ; กุลชนา เกศสุวรรณ์; อดุลย์ สิทธิวงศ์; พิชญ์นันท์ กังแฮ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; เปรมฤดี ปินทยา; สกุล มูลคำ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; พิชชาธร เรืองเดช; ขนิษฐา อ่อนเปี่ยม; ศิวพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; พรรณี จิตตา
2014-05PRE04012-20-1-1-1 : ข้าวเหนียวต้านทานแมลงบั่วสายพันธุ์ดีเด่นPremrudee Pintaya; Kakanang Punyalue; Adul Sitthiwong; Pannipa Yajai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pitchanan kunghair; Yawvaluck Kanyamee; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakorn; Pichatorn Rueangdej; Payapbhubes Markkool; Nootjarin Jungkhun; Kornsiri Srinil; Sivapong Naruebal; Nongnuch Pradit; Silawan Chantharabutt; Phannee Jitta; เปรมฤดี ปินทยา; คคนางค์ ปัญญาลือ; อดุลย์ สิทธิวงศ์; พันนิภา ยาใจ; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; สกุล มูลคำ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; พิชชาทร เรืองเดช; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; นุจรินทร์ จังขันธ์; กรสิริ ศรีนิล; ศิวะพงศ์ นฤบาล; นงนุช ประดิษฐ์; ศิลาวัน จันทรบุตร; พรรณี จิตตา
2015-02PRE09035-CRI-12-3-1-1 : ข้าวเจ้านาชลประทานสายพันธุ์ดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอนNongnuch Pradit; Sivapong Naruebal; Premrudee Pintaya; Sakul Mulkum; Pairoj Chotinisakom; Pitchatorn Rueangdej; Kakanang Punyalue; Adul Sitthiwong; Pannipa Yajai; Kanjana Piboon; Kulchana Ketsuwan; Pitchanan Kunghair; Yawvaluck Kanyamee; Payapbhubes Markkool; Nootjarin Jungkhun; Komsiri Srinil; Silawan Chantharabutt; Phannee Jitta; นงนุช ประดิษฐ์; ศิวะพงศ์ นฤบาล; เปรมฤดี ปินทยา; สกุล มูลคำ; ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์; พิชชาทร เรืองเดช; คคนางค์ ปัญญาลือ; อดุลย์ สิทธิวงค์; พันนิภา ยาใจ; กาญจนา พิบูลย์; กุลชนา เกศสุวรรณ์; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; นุจรินทร์ จังขันธ์; กรสิริ ศรีนิล; ศิลาวัน จันทรบุตร; พรรณี จิตตา
2014-05PSL05101-93-1-3-2 : ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นBenjawan Phonkhod; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Phamorn Pattawatang; Saang Chirinte; Sumalee Sangprem; Wilai Palawisut; Pornsuree kanjana; Jittichai Anawong; Wanakorn Intrarastit; Cawaporn Phumchoe; Duangorn Ariyapruek; Preamkamon Moonnilta; Sard Toktiwa; Chuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungporn Vitoonjit; Chairat Chanoo; Doungkamon Boonbchuay; Jaturong Pipatpiriyanon; Wiphavadee Chamnan; Nayakorn Sanguakaen; Wantana Sriratanasak; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Suradet Palawisut; เบญจวรรณ พลโคต; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สังข์เปรม; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ควพร พุ่มเชย; ดวงอร อริยพฤกษ์; เปรมกมล มูลนิลตา; สาด ทุกทิวา; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงพร วิธูรจิตต์; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงกมล บุญช่วย; จัตตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2009SPR99007-22-1-2-2-1 สายพันธุ์ข้าวอายุสั้นสำหรับนาชลประทานSuchart Nugprachaya; Suniyom Taprab; Opas Worawat; Kasin Khumlekhasing; Surin Tritilanan; Satit Tayapatchara; Luechai Arayarungsarit; Kasem Soontrajarn; Wasana Phanpeng; Kingkaew Kunket; สุชาติ นักปราชญ์; สุนิยม ตาปราบ; โอภาส วรวาท; กษิณ ขำเลขะสิงห์; สุรินทร์ ไตรติลานันท์; สาธิต ทยาพัชร; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; เกษม สุนทราจารย์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; กิ่งแก้ว คุณเขต
2013-06กข49: ข้าวนาชลประทานผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลChuanchom Deerusamee; Mungmat Wangka; Doungkamon Boonchuay; Chairat Channoo; Doungpron Vitoonjit; Suradet Palawisut; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Wilai Palawisut; Supatra Suwantada; Wanakorn Intrarasatit; Phamorn Pattawatang; Sa-ang Chirinte; Jate Kotcharerk; Duangorn Ariyapruek; Cawaporn Pumchoei; Banjawan Ponchot; Pornsuree Kanchana; Jittichai Anawong; Jaturong Pipatpiriyanon; Phremkamon Moonninta; Wipawadee Chomnan; Naiyakorn Sangonkwal; Wantana Sriratanasak; Rasamee Dhitikiattipong; ชวนชม ดีรัศมี; มุ่งมาตร วังกะ; ดวงกมล บุญช่วย; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; ดวงพร วิธูรจิตต์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สุพัตรา สุวรรณธาดา; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ภมร ปัตตาวะตัง; สอาง ไชยรินทร์; เจตต์ คชฤกษ์; ดวงอร อริยพฤกษ์; ควพร พุ่มเชย; เบญจวรรณ พลโคต; พรสุรี กาญจนา; จิตติชัย อนาวงษ์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; เปรมกมล มูลนิลตา; วิภาวดี ชำนาญ; นัยกร สงวนแก้ว; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์
2015-02กลยุทธ์การหลีกเลี่ยงการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตจังหวัดชัยนาทChairat Channoo; Narisara Jumroonwong; Jintana Chaiwong; ชัยรัตน์ จันทร์หนู; นริศรา จำรูญวงศ์; จินตนา ไชยวงค์
1999การแก้ไขแนวโน้มการลดลงของประสิทธิภาพการผลิตในระบบนาชลประทานที่ปลูกข้าวแบบเข้มข้นSunchai Sattawatananon; Surapol Jatuporn; Jeanvith Sookthongsa; Lawan Niyomvit; Manoch Kongchum; Dobermann, Achim; สัญชัย สัตตวัฒนานนท์; สุรพล จัตุพร; เจนวิทย์ สุขทองสา; ลาวัลย์ นิยมวิทย์; มาโนช คงชุม
2013-06การคาดการณ์การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยใช้กับดักแสงไฟPeerapon Ratana; Jutamas Donpunchang; Wantana Sriratanasak; พีรพล รัตนะ; จุฑามาศ ดอนพันช้าง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2000การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าวนาชลประทานในภาคกลางSunchai Sattawatananon; Surapol Jatuporn; Lawan Niyomvit; Manoch Kongchum; Jeanvith Sookthongsa; Achim Dobermann; สัญชัย สัตตวัฒนานนท์; สุรพล จัตุพร; ลาวัลย์ นิยมวิทย์; มโนช คงชุม; เจนวิทย์ สุขทองสา
2009การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน โดยการใช้แผ่นเทียบสี (LCC) ในการปลูกข้าวนาชลประทานพันธุ์ต่าง ๆ ในภาคกลางKingkaw Kunket; Somroj Prakobboon; Adul Kridwadee; Wassana Intalang; Anchalee Kramsri; Laddawan Kunnoot; Somsak Thongdeetae; Samak Yingyong; Waree Chaithep; กิ่งแก้ว คุณเขต; สมโรจน์ ประกอบบุญ; อดุลย์ กฤษวะดี; วาสนา อินแถลง; อัญชลี คร้ามศรี; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช; สมศักดิ์ ทองดีแท้; สมัคร ยิ่งยง; วารี ไชยเทพ
2014-05การจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสานในนาชลประทานภาคใต้Chanasirin Klinmanee; Orak Tongdej; Wattana Posiri; ชนสิริน กลิ่นมณี; โอรักษ์ ทองเด็จ; วัฒนา โพธิ์ศิริ
2014-03การจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์Kritkamol Paothong; Apichat Lawanpasert; Nittaya Ruensuk; กฤษณ์กมล เปาทอง; อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ; นิตยา รื่นสุข
2013การจัดเขตศักยภาพการปลูกข้าวของประเทศไทย: ทางเลือก โอกาส และความท้าทายChitnucha Buddhaboon; Benjamas Rossopa; Piyaphan Srikum; Sommai Lertna; Waraporn Vongboon; Nopadon Prayoonsook; Duangporn Witoonjit; Yupin Rammanee; Kingkaew Kunket; ชิษณุชา บุดดาบุญ; เบญจมาส รสโสภา; ปิยพันธ์ ศรีคุ้ม; สมหมาย เลิศนา; วราภรณ์ วงค์บุญ; นพดล ประยูรสุข; ดวงพร วิธูรจิตต์; ยุพิน รามณีย์; กิ่งแก้ว คุณเขต
2013การจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดเพชรบุรีSatit Tayapat; Saowaluck Arom; Tanadun Chuenmathunpaijit; สาธิต ทยาพัชร; เสาวลักษณ์ อารมณ์; ธนดุลย์ ชื่นมาธูรไพจิตร
Showing results 1 to 20 of 105
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback