DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Keeping quality"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 35
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
[n.d.]Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackChulaluck Charunuch; Saowaluk Rungchang; Chowladda Teangpook; Vayuh Sonted; จุฬาลักษณ์ จารุนุช; เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง; ช่อลัดดา เที่ยงพุก; วายุห์ สนเทศ
1977Problems confronting grain storageSlibeck, Howard
[n.d.]Quality determination of Thai dried pickled fruits and vegetablesKulvadee Trongpanich; Siriporn Stonsaovapak; Winus Puminat; Montatip Yunchalad; กุลวดี ตรองพาณิชย์; สิริพร สธนเสาวภาคย์; วินัศ ภูมินาถ; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
1979Shelflife of corn flour and its use for foods-
1982การขจัดความฝาดในผลพลับ (Diospyros kaki L.) ด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และการเก็บรักษาManit Kosittrakun; มานิตย์ โฆษิตตระกูล
[n.d.]การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดองMontatip Yunchalad; Kanjanarat Thaveesook; Chidchom Hiraga; Rasamee Supasri; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; กาญจนารัตน์ ทวีสุข; ชิดชม ฮิรางะ; รัศมี ศุภศรี
2009การใช้ 1-MCP เพื่อยืดอายุการวางจำหน่ายดอกมะลิMayuree Krajayklang; มยุรี กระจายกลาง
2006การใช้แป้งข้าวทดแทนไขมันในน้ำสลัดRujira Preecha; Lamaimaat Youngsuk; Sunanta Wongpiyachon; Suthep Ritsawaeng; รุจิรา ปรีชา; ละม้ายมาศ ยังสุข; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุเทพ ฤทธิ์แสวง
1999การตากลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกที่บรรจุกระสอบหลังเก็บเกี่ยวในภาคใต้Suthep Ritsawaeng; Rujira Preecha; Chumlong Ritthichai; Wichien Pongsaparn; Jinarat Suwanwong; สุเทพ ฤทธิ์แสวง; รุจิรา ปรีชา; จำลอง ฤทธิชัย; วิเชียร พงศาปาน; จิณะรัตน์ สุวรรณวงศ์
2008การผลิตข้าวกึ่งสำเร็จรูปNgamchuen Kongseree; Sunanta Wongpiyachon; Phunsri Sawangchit; Lamaimaat Youngsuk; Vichai Hirunyupakorn; งามชื่น คงเสรี; สุนันทา วงศ์ปิยชน; พูลศรี สว่างจิต; ละม้ายมาศ ยังสุข; วิชัย หิรัญยูปกรณ์
2009การผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยสระบุรีAnchalee Prasertsak; Luechai Arayarangsarit; Vasana Panpeng; Suniyom Taprab; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; สุนิยม ตาปราบ
[n.d.]การผลิตและการเก็บรักษาหมูย่างMontatip Yunchalad; Rasamee Supasri; Siriporn Stonsaovapak; Winus Puminat; Noi Sarikaphuti; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; รัศมี ศุภศรี; สิริพร สธนเสาวภาคย์; วินัศ ภูมินาถ; น้อย สาริกะภูติ
2005การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภคMontatip Yunchalad; Rasame Supasri; มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด; รัศมี ศุภศรี
2004การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริกในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์Chidchom Hiraga; Warapa Mahakanjanakul; Siriporn Sathonsaovapark; Sukasaem Sithipod; ชิดชม ฮิรางะ; วราภา มหากาญจนกุล; สิริพร สธนเสาวภาคย์; สุขเกษม สิทธิพจน์
1993การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยYanisa Rat-a-pa; Vipa Surojanamethakul; Maradee Phongpipatpong; Tavisa Lohana; Pilin Phoopat; Varunee Praditsrigoon; ญาณิศา รัตอาภา; วิภา สุโรจนะเมธากุล; มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์; ตวิษา โลหะนะ; ไพลิน ผู้พัฒน์; วารุณี ประดิษฐ์ศรีกุล
2014การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาในเขตร้อนชื้นMarisa Songkrairat; Anchalee Prasertsak; มาริษา สงไกรรัตน์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
2011-03การลดความเสียหายข้าวเปลือกความชื้นสูงโดยการตากบนลานคอนกรีตSupatra Suwanthada; Sa-ang Chaiyarin; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์
2013การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและสีของเนื้อระหว่างการเก็บรักษาซากสุกรJulakorn Panatuk; Suthipong Uriyapongson; Chainarong Navanukraw; Berg, Eric P.; จุฬากร ปานะถึก; สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์; ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์; -
2000การเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวพันธุ์หลักที่เก็บรักษาไว้ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ภาคใต้Wanida Wongkiatkajorn; Prachaya Jutamart; วะนิดา วงศ์เกียรติขจร; ปรัชญา จูฑามาตย์
2006ความชื้นข้าวเปลือกระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการสีและคุณภาพข้าวสารเมื่อเก็บรักษาPayapbhubes Markkool; Nipon Makathan; Rujee Kulprasoot; Siriwan Tungwisuttijit; พายัพภูเบศวร์ มากกูล; นิพนธ์ มาฆทาน; รุจี กุลประสูติ; ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต
Showing results 1 to 20 of 35
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback