DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Land varieties"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 50
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011SKNC07013: ข้าวเหนียวพื้นเมืองคุณภาพดีเฉพาะถิ่นพันธุ์กอเดียวWeerasak Hormsombut; Sukanya Kranto; Boonrat Jongdee; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; สุกัญญา กรานโต; บุญรัตน์ จงดี
2009การคัดเลือกข้าวหอมทุ่งให้บริสุทธิ์Uraiwan Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Anuchart Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2014การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตข้าวไร่พื้นเมืองโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นWattana Posiri; Warunya Dantaweesin; Raumjit Nokkoul; วัฒนา โพธิ์ศิริ; วรัญญา ด่านทวีศิลป์; ร่วมจิตร นกเขา
2007การจัดการธาตุอาหารเสริมที่เหมาะสมสำหรับพันธุ์ข้าวเจ๊กเชยNittaya Ruensuk; Pranom Mongkonbunjong; Wassana Inthalaeng; นิตยา รื่นสุข; ประนอม มงคลบรรจง; วาสนา อินแถลง
[n.d.]การจัดทำลายพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวพื้นเมืองไทยที่เก็บอยู่ในธนาคารเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Somsong Chotechuen; Sommai Seewisut; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; สมทรง โชติชื่น; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์
2012-12การตอบสนองของพันธุ์ข้าวไทยต่อระบบนาน้ำน้อยNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Nednapa Insalud; Supasit Sitthapanit; Jessada Phattaralerpong; Benjavan Rerkasem; เนตรนภา อินสลุด; ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช; เจษฎา ภัทรเลอพงศ์; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
2013-03การประเมินความแปรปรวนลักษณะทางสัณฐานวิทยา และความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวนาที่สูงParinyaporn Muangpil; Supinya Khantipap; Sukarkarn Sriboon; Naras Sirigasorn; Ruangchai Juwattanasomran; Sivapong Naruban; Pornpan Pooprompan; ปริญญาภรณ์ เมืองพิล; สุพินญา ขันติภาพ; ศุกระกาญจน์ ศรีบุญ; นเรศ ศิริเกษร; เรืองชัย จูวัฒนสำราญ; ศิวะพงศ์ นฤบาล; พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์
2014การประเมินลักษณะเชื้อพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างPreamkamon Moonnilta; Jaturong Pipatpiriyanon; Nattanich Thawornkae; Kanyanai Kaewsanga; เปรมกมล มูลนิลตา; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ณัฏฐนิช ถาวรแก้ว; กัญญานัย แก้วสง่า
2007การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการให้ผลผลิตของข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองAnchalee Chawna; Boonrat Jongdee; Poramate Banterng; Prasit Jaisil; อัญชลี ชาวนา; บุญรัตน์ จงดี; ปรเมศ บันเทิง; ประสิทธิ์ ใจศิล
2006-09การปลูกข้าวหอมพื้นเมืองไทยในสภาพนาน้ำฝนของภาคกลางPhanphaka Sadokbuo; Siriwan Thungwisuttijit; พรรณผกา สระดอกบัว; ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต
2006การผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุง สู่การรับรองคุณภาพสำเริง แซ่ตัน; ประสิทธิ์ ศรีทองแก้ว; ขวัญใจ คชภักดี; อมรศักดิ์ แววศักดิ์
2005การผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่า: ข้าวสังข์หยดพัทลุงสำเริง แซ่ตัน; รุจิรา ปรีชา
2012-04การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู: จากธนาคารเชื้อพันธุ์สู่นาเกษตรกรPayapbhubes Markkool; พายัพภูเบศวร์ มากกูล
2008การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สำหรับนาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือBoonrat Jongdee; บุญรัตน์ จงดี
2012-12การรวบรวมและประเมินลักษณะกลุ่มพันธุ์ข้าวเล้าแตกNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Anuchat Kotchasatit; Uraiwan Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อนุชาติ คชสถิตย์; อุไรวรรณ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2012-12การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีบางประการของเมล็ดข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยPraweena Maneerattanarungroj; Mallika Chantarangsee; Pitakpong Maneerattanarungroj; ประวีณา มณีรัตนรุ่งโรจน์; มัลลิกา จันทรังษี; พิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
2006การอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ จังหวัดสกลนครVirasak Homsombat; Anchalee Chawna; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัญชลี ชาวนา
2006การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวป่าใกล้สูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อGingkarn Pitchayakul; Somsong Chotechuen; Parichat Sungsaart; กิ่งกาญจน์ พิชญกุล; สมทรง โชติชื่น; ปาริฉัตร สังข์สะอาด
2014ขาวเจ๊ก ข้าวนาน้ำฝนสายพันธุ์ดีเด่นจังหวัดชัยนาทAnakkapon Boonchuay; Somphong Choeyphan; อนรรฆพล บุญช่วย; สมพงษ์ เฉยพันธ์
2009ข้าวแดงปลาลูกครอก: ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำเชิญDuangjai Suriya-arunroj; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์
Showing results 1 to 20 of 50
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback