DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Oryza sativa"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 908
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015aaa-
2006Accumulation of gamma-aminobutyric acid (GABA) in non-waxy and waxy rice germ during water soakingPatcharee Tungtrakul; Warunee Varanyanond; Vipa Surojanametakul; Ladda Wattanasiritham; พัชรี ตั้งตระกูล; วารุณี วารัญญานนท์; วิภา สุโรจนะเมธากุล; ลัดดา วัฒนศิริธรรม
2008Agronomic research on effective water use for rice production as a pathway to a nourished world: Northeast Thailand Project of University of TokyoAkihiko Kamoshita; Satoshi Hayashi; Junko Yamagishi; Anuchart Kotchasatit; Boonrat Jongdee
2007Apomixis: ความฝันของนักปรับปรุงพันธุ์พืชVarapong Camarerk; วราพงษ์ ชมาฤกษ์
2015-04CCS08054-KLG-9-1-1-2-1 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 100 วันPrakobkit Dangthaisong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; ประกอบกิจ ดังไธสง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ
2010CNT96024-61-1-PSL-1-2: สายพันธุ์ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Pethathai Patirupanusara; Thawat Patirupanusara; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supata Suwantada; Sa-ang Chairinte; Sumaree Suttayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; Wanakorn Intrarasatit; Chutiwat Wannasai; Doungorn Arigapruek; Phitsanu Hintang; Mungmat Wangka; Chuanchom Deerasamee; Tassanee Sanguansaj; Vassana Varamisara; Staporn Kanchanapan; Taweesak Amonpantang; Jaturong Pipatpiriganon; Titikan Kongtong; Wantana Sriratanasak; Nipa Chansrisommai; Chintana Tayatam; Dara Chettanachit; Nongrat Nilpanit; Witchuda Rattanakarn; Rasamee Dhitikiattipong; Parkpian Arunyanart; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; เพชรหทัย ปฏิรูปานุสร; ธวัช ปฏิรูปานุสร; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; วรรณกรณ์ อินทรสถิตย์; ชุติวัฒน์ วรรณสาย; ดวงอร อริยพฤกษ์; พิษณุ หินตั้ง; มุ่งมาตร วังกะ; ชวนชม ดีรัศมี; ทัศนีย์ สงวนสัจ; วาสนา วรมิศร์; สถาพร กาญจนพันธุ์; ทวีศักดิ์ อมรพันธางค์; จัตุรงค์ พิพัฒน์พิริยานนท์; ธิติกานต์ ฆ้องทอง; วันทนา ศรีรัตนศักดิ์; นิภา จันทร์ศรีสมหมาย; จินตนา ทยาธรรม; ดารา เจตนะจิตร; นงรัตน์ นิลพานิช; วิชชุดา รัตนากาญจน์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; พากเพียร อรัญนารถ
2009CNT96028-21-1-PSL-1-1 ข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนล่างSuradet Palawisut; Pornthip Nualsiri; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Nalinee Chiengwattana; Phamorn Pattawatang; Supatta Suvantada; Sa-ang Chairinte; Sumali Sutthayot; Jittichai Anawong; Wilai Palawisut; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ นวลศิริ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; นลินี เจียงวรรธนะ; ภมร ปัตตาวะตัง; สุพัตรา สุวรรณธาดา; สอาง ไชยรินทร์; สุมาลี สุทธายศ; จิตติชัย อนาวงษ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์
2008Consortium for unfavorable rice environment (CURE) working group 1: Drought-prone rainfed lowlands Ubon Ratchathani and Nakorn Ratchasima, ThailandVarapong Chamarerk; Yothin Konboon; Waraporn Wongboon; Boonrat Jongdee; Panya Romyen; Sommai Lertna
2007Cultivar and management of aerobic rice under agro-ecosystem in the northeastern ThailandPisarn Konghakote; Sukkawittaya Pasopa; Atlin, Gary
2008Detecting alleles conferring improved reproductive-stage drought tolerance in rainfed riceVarapong Chamarerk; Boonrat Jongdee
2008[Effect of soil amendments to increasing organic rice yield in acid soils]Nongkhran Maniwan; Chirayut Khamkhachon; Siriphon Koetphon; นงคราญ มณีวรรณ; จิรายุทธ์ คำขจร; ศิริกาญจน์ เกิดพร
2008[Effect of soil amendments to increasing toxic free rice yield in acid sulphate soils]Nongkhran Maniwan; Chirayut Khamkhachon; Rotmarin Na Ranong; นงคราญ มณีวรรณ; จิรายุทธ์ คำขจร; รสมาริน ณ ระนอง
2006Enhancing of organic phosphorus availability and rice phosphorus uptake using soil microorganism isolated from acid sulphate soilSayjai Gimsanguan; สายใจ กิ้มสงวน
2006Enhancing phosphorus availability microorganisms from acid sulphate soilManoon Sae-ong; มนูญ แซ่อ๋อง
2014Impacts of combined seed supply system in ensuring seed quality of rice sector in southern region of Sri LankaThusitha Nandana Jasing Arachchi; Arunee Promkhambut; Anan Polthanee; -; -; -
2003-03Integrated on-farm crop diagnosis of upland rice yields in northern ThailandKeer, K.Van; Trebuil, Guy
2008Integration of conventional and marker-assisted selections (MAS) under rainfed lowland rice breeding program for north and northeast ThailandJongdee, B.; Pantuwan, G.; Toojinda, T.
2008IR75003-UBN-111-10-4-5 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Salito; Attapol Suwanwong; Weerasak Hormsombut; Achalee Chawna; Thanomjit Ritmontree; Sukkawittaya Pasopa; Chana Srisompan; Duangjai Suriyaarunroj; Lamaimaat Youngsuk; Anuchart Kotchasatit; สมใจ สาลีโท; อัฒพล สุวรรณวงศ์; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ; อัญชลี ชาวนา; ถนอมจิตร์ ฤทธิ์มนตรี; สุขวิทยา ภาโสภะ; ชนะ ศรีสมภาร; ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์; ละม้ายมาศ ยังสุข; อนุชาติ คชสถิตย์
2013-06IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Atitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichnan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
2013-03IR77954-28-36-3 ข้าวเจ้าสายพันธุ์ดีเด่นสำหรับนาน้ำฝนภาคเหนือตอนบนNithas Siddhiwong; Artitaya Yodjai; Kanjana Piboon; Pannipa Yajai; Pichanan Kanghae; Yawaluck Kanyamee; Premrudee Pintaya; Nipon Boonmee; Nongnuch Pradit; Rattapong Meekun; Theerawat Suwannual; นิทัศน์ สิทธิวงศ์; อาทิตยา ยอดใจ; กาญจนา พิบูลย์; พันนิภา ยาใจ; พิชญ์นันท์ กังแฮ; เยาวลักษณ์ กันยะมี; เปรมฤดี ปินทยา; นิพนธ์ บุญมี; นงนุช ประดิษฐ์; รัฐพงศ์ มีกุล; ธีระวัช สุวรรณนวล
Showing results 1 to 20 of 908
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback