DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Pure lines"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 23
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Sorghum breedingThamrongsilpa Pothisoong; Sutee Rayakaew; Somkeit Luangcharoentip; Krisda Samphantharak; Wasana Wongyai
1989Sorghum breedingWasana Wongyai; Krisda Samphantharak; Thamrongsilpa Pothisoong; Chaba Jampatong
2009การคัดเลือกข้าวหอมทุ่งให้บริสุทธิ์Uraiwan Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Anuchart Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2005การทดสอบศักยภาพของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดคั่วเพื่อสร้างพันธุ์ลูกผสมKomsan Amnueysit; Boonrod Chantaka; คมสัน อำนวยสิทธิ์; บุญรอด จันตะเฆ่
2005การปนเปื้อนของข้าววัชพืชในเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรจากจังหวัดกาญจนบุรีRonnachit Jindalouang; Chanya Maneechote; Benjavan Rerkasem; Sansanee Jamjod; รณชิต จินดาหลวง; จรรยา มณีโชติ; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม; ศันสนีย์ จำจด
2005การปนเปื้อนของข้าววัชพืชในเชื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรภายหลังจากการใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ร่วมกับการตัดรวงPanomwan Boonchuay; Chanya Maneechote; Benjavan Rerkasem; Sansanee Jamjod; พนมวัน บุญช่วย; จรรยา มณีโชติ; เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม; ศันสนีย์ จำจด
2009การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาPharichart Khongsuwan; Boonnak Plienpijit; Boondit Varinruk; ปริชาติ คงสุวรรณ; บุญหนัก เปลี่ยนพิจิตร; บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์
2009การผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์พันธุ์ข้าวเจ๊กเชยสระบุรีAnchalee Prasertsak; Luechai Arayarangsarit; Vasana Panpeng; Suniyom Taprab; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; วาสนา พันธุ์เพ็ง; สุนิยม ตาปราบ
2009การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวด้วยโมเลกุลเครื่องหมายPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Kanlaya Sansen; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2009การพัฒนาวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากเมล็ดข้าวสารและการนำโมเลกุลเครื่องหมายมาใช้เพื่องานตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวPayorm Cobelli; Varapong Chamarerk; Poonsak Mekwatanakarn; Phikul Leelagud; Kanlaya Sansen; พยอม โคเบลลี่; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์; พิกุล ลีลากุด; กัลยา สานเสน
2011-02การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข้าวเพื่อสร้างสายพันธุ์แท้ให้ต้านทานแมลงบั่วPannipa Yajai; Noppadol Somna; พันนิภา ยาใจ; นพดล สมนา
2001การศึกษาความแปรปรวนในชั่วลูกของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ Ki21 ที่ได้จากการเลี้ยงคัพภะอ่อน: 2541Prawit Puddhanon; Rungsima Ampawan; ประวิตร พุทธานนท์; รังสิมา อัมพวัน
2005การศึกษาสมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้Nuntima Thongnarin; Kamol Lertrat; Suchela Taeshawongsatein; Saravut Buddsarakul; นันทิมา ทองนรินทร์; กมล เลิศรัตน์; สุชีลา เตชะวงค์เสถียร; สราวุฒิ บุศรากุล
2012-12ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ใหม่ "ขาวบ้านนา 432"Peera Doungsoongnern; Udomparn Promnart; Rueanrudee Khaewchueanchai; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนาถ; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย
2001ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47Chokechai Aekatasanawan; Sansern Jampatong; Chamaiporn Aekatasanawan; Noppong Chulchoho; Chatpong Balla; Tosapon Thonglarp; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ; สรรเสริญ จำปาทอง; ชไมพร เอกทัศนาวรรณ; นพพงศ์ จุลจอหอ; ฉัตรพงศ์ บาลลา; ทศพล ทองลาภ
2008ข้าวลูกผสมดีเด่น PTT06001HSupaporn Junbuathong; Luechai Arayarungsarit; Anchalee Prasertsak; Kunya Cheaupun; Sunanta Wongpiyachon; Supavinee Suangtho; Suchart Nugprachaya; Surapong Potipibool; Chuanchom Deerusamee; Peera Doungsoongnern; สุภาพร จันทร์บัวทอง; ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; สุภาวิณี สวงโท; สุชาติ นักปราชญ์; สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์; ชวนชม ดีรัศมี; พีระ ดุงสูงเนิน
2010ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552)Chokechai Aekatasanawan; Chamaiporn Aekatasanawan; Noppong Chulchoho; Kwanhatai Tanongjid; Warunya Dantaweesin; Patipat Promnaret; โชคชัย เอกทัศนาวรรณ; ชไมพร เอกทัศนาวรรณ; นพพงศ์ จุลจอหอ; ขวัญหทัย ทนงจิตร; วรัญญา ด่านทวีศิลป์; ปฏิพัทธ์ พรหมณเรศ
2005ความสัมพันธ์ของลักษณะรองกับผลผลิตข้าวโพดสายพันธุ์แท้ภายใต้สภาพแล้งของประเทศไทยNattapat Khumla; Pichet Grudloyma; Surapong Prasitwattanaseree; Kalaya Papintu; ณัฐภัทร์ คำหล้า; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา; สุรพงษ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี; กัลยา ภาพินธุ
2003ปฏิกิริยาของข้าวโพดบางสายพันธุ์ต่อเชื้อราสาเหตุโรคราน้ำค้างPeerawan Patanavipas; Petcharat Yovabutr; Pichet Grudloyma; Siwilai Lapbanjob; Chuteemun Panichsukpatana; พีระวรรณ พัฒนวิภาส; เพ็ชรรัตน์ โยวะบุตร; พิเชษฐ์ กรุดลอยมา; ศิวิไล ลาบบรรจบ; ชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา
2009ศึกษาการกลายพันธุ์ในข้าวเหนียวOrasa Wongkasem; Jitakorn Nuankaew; Prathai Kenluem; Anan Polwattana; อรสา วงษ์เกษม; จิตกร นวลแก้ว; ประทาย เคนเหลื่อม; อานันท์ ผลวัฒนะ
Showing results 1 to 20 of 23
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback