DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Saccharum officinarum"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 27
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Appropriate land management for varieties of sugarcane production in soil group 20 Khon Kaen provincePrasit Tanprapas; Pirach Pongwichian; ประสิทธิ์ ตันประภาส; ไพรัช พงษ์วิเชียร
2007Appropriate land management for varieties of sugarcane production in soil group 40 Burirum provinceSukanya Hannamthiang; สุกัญญา หันน้ำเที่ยง
2012TSD: ฐานข้อมูลของการจัดเก็บข้อมูลชีววิทยาของอ้อย และเครื่องมือที่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ผ่านเว็บPiyarat Ponyared; Pusadee Seresangtakul; Sissades Tongsima; Chutipong Akkasaeng; Nathpapat Tantisuwichwong; ปิยรัตน์ พลยะเรศ; พุธษดี ศิริแสงตระกูล; ศิษเฎศ ทองสิมา; ชุติพงศ์ อรรคแสง; ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
2012กระบวนการเกิด Programmed cell death ในเซลล์ใบอ้อยที่เป็นโรคใบขาวKanjana Kirasak; Taksina Sansayawichai; Weerapon Polrakdee; กาญจนา กิระศักดิ์; ทักษิณา ศันสยะวิชัย; วีระพล พลรักดี
2012การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอ้อยในดินทรายภาคตะวันออกWanlee Amonpon; Pinit Kalayasilapin; Suphakarn Luanmanee; Srisuda Thippayarugs; Kobkiet Paisancharoen; วัลลีย์ อมรพล; พินิจ กัญญาศิลปิน; ศุภกาญจน์ ล้วนมณี; ศรีสุดา ทิพยรักษ์; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ
2012การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอ้อยในดินทราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือSuphakarn Luanmanee; Kobkiet Paisancharoen; Chayan Pakdeethai; Srisuda Thippayarugs; Wanlee Amonpon; ศุภกาญจน์ ล้วนมณี; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ; ชยันต์ ภักดีไทย; ศรีสุดา ทิพยรักษ์; วัลลีย์ อมรพล
2012การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอ้อยในดินเหนียวภาคกลางDaorung Kongtien; Suphakarn Luanmanee; Kobkiet Paisancharoen; Somkuan Klongchang; Somrutai Tancharoen; ดาวรุ่ง คงเทียน; ศุภกาญจน์ ล้วนมณี; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ; สมควร คล้องช้าง; สมฤทัย ตันเจริญ
2012การจัดการโรคใบขาวอ้อยด้วยการใช้พันธุ์ปลอดโรคNilubon Taweekul; Taksina Sansayawichai; Kanjana Kirasak; Suchirat Sakuanrungsirikul; Narautai Worastit; Peaingpen Sarawat; นิลุบล ทวีกุล; ทักษิณา ศันสยะวิชัย; กาญจนา กิรศักดิ์; ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล; นฤทัย วรสถิต; เพียงเพ็ญ ศรวัต
2012การทดสอบฤดูปลูกเพื่อหลีกเลี่ยงโรคใบขาวในเขตภาคตะวันตกSunee Srisink; Wanlipa Suchato; สุนี ศรีสิงห์; วัลลิภา สุชาโต
2012การประเมินการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต์ และระดับมาลอนไดแอลดีไฮด์ของใบอ้อย 10 สายพันธุ์ ภายใต้สภาวะขาดน้ำNisachon Jangpromma; Prasit Jaisil; Patcharin Songsri; Prasan Swatsitang; Sakda Daduang; Sompong Thammasirirak; นิศาชล แจ้งพรมมา; ประสิทธิ์ ใจศิล; พัชริน ส่งศรี; ประสาร สวัสดิ์ซิตัง; ศักดา ดาดวง; สมปอง ธรรมศิริรักษ์
2012การประเมินผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยลูกผสมชุด มข. 1999 ในแหล่งปลูกที่มีสภาพนิเวศเกษตรต่างกันPrasit Jaisil; Jirawat Sanitchon; ประสิทธิ์ ใจศิล; จิรวัฒน์ สนิทชน
2012การประเมินพันธุ์อ้อยโคลนดีเด่นภายใต้สภาพอาศัยน้ำฝนNattapat Khumla; Pracha Thumthong; Kanokthip Lertprasertrat; Raweewan Chuekittisak; Sarewat Jattupornpong; Somnuk Kongtian; Manit Suknimit; นัฐภัทร์ คำหล้า; ประชา ถ้ำทอง; กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์; รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์; เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์; สมนึก คงเทียน; มานิตย์ สุขนิมิตร
2012การปลูกพืชสลับในไร่อ้อยเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตอ้อย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือPutchanee Arpornrat; Usa Jakrarat; พัชนี อาภรณ์รัตน์; อุษา จักราช
2012การเปรียบเทียบวิธีการใช้ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืชในการผลิตอ้อยอินทรีย์Nattaya Kalaphakdee; Artasit buntoom; นาตยา กาฬภักดี; อรรถสิทธิ์ บุญธรรม
2012การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยข้ามแล้งArtasit Boonthum; Wasana Wondee; Puth Janthasukho; อรรถสิทธิ์ บุญธรรม; วาสนา วันดี; ผุด จันทร์สุขโข
2012การพัฒนาพันธุ์อ้อยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีSarewat Juttupornpong; Sunee Srisink; Wanlipa Suchato; Pracha Thumthong; Kanoktip Lertprasertrat; Udomsak Duanmeesuk; Manit Sukhnimitre; เสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์; สุนี ศรีสิงห์; วัลลิภา สุชาโต; ประชา ถ้ำทอง; กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์; อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข; มานิตย์ สุชนิมิตร
2012การศึกษาวิธีทางเขตกรรมที่ช่วยให้อ้อยทนแล้งNuchjarin Puengpa; Artasit Boontham; นุชจรินทร์ พึ่งพา; อรรถสิทธิ์ บุญธรรม
2012ความต้องการน้ำและค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3Kobkiet Paisancharoen; Taksina Sansayawichai; Suphakarn Luanmanee; Srisuda Thippayarugs; Kasem Chusorn; Jindarut Chuenrung; Chayant Pakdeethai; กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ; ทักษิณา ศันสยะวิชัย; ศุภกาญจน์ ล้วนมณี; ศรีสุดา ทิพยรักษ์; เกษม ชูสอน; จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง; ชยันต์ ภักดีไทย
2012ความต้องการบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือPatchara Bamrung; Niwat Martwanna; พัชรา บำรุง; นิวัฒน์ มาศวรรณา
2012ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไฟโตพลาสมาที่ก่อโรคในอ้อย และหญ้าบางชนิดของประเทศไทย จากลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S-23S rRNA intergenic spacer regionSuchirat Sakuanrungsirikul; Theerawut Wongwarat; Sunee Srisink; Piyada Theerakulpisut; ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล; ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์; สุนี ศรีสิงห์; ปิยะดา ธีรกุลพิสุทธิ์
Showing results 1 to 20 of 27
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback