DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "null"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 1 to 20 of 22
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-04CCS08054-KLG-9-1-1-2-1 ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน 100 วันPrakobkit Dangthaisong; Kunya Cheaupan; Sunanta Wongpiyachon; Watcharee Sukviwat; Kanchana Klakhaeng; Suniyom Taprab; ประกอบกิจ ดังไธสง; กัญญา เชื้อพันธุ์; สุนันทา วงศ์ปิยชน; วัชรี สุขวิวัฒน์; กาญจนา กล้าแข็ง; สุนิยม ตาปราบ
2014-03KKN01041-23-2-1-1: ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์ดีเด่น สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือWeerasak Hormsombut; วีระศักดิ์ หอมสมบัติ
2014-05RGDU06337-MAS-24-B-B : ข้าวเจ้าอายุเบาสำหรับนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือSomjai Saleeto; สมใจ สาลีโท
2015-04การตรวจวิเคราะห์สินค้าข้าวดัดแปรงพันธุกรรมด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ในสภาพเวลาจริงVarapong Chamarerk; Roongnapa Kawichai; Payorm Cobelli; Poonsak Mekwatanakarn; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; รุ่งนภา กาวิชัย; พยอม โคเบลลี่; พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
2011การประกอบสูตรอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์Yauvamall Kajarenl; เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
2012การประเมินพันธุกรรมและกราฟพันธุกรรมของการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทย (ประดู่หางดำ) โดยใช้โมเดลวันทดสอบรีเกรซชั่นสุ่มWuttigrai Boonkum; Monchai Duangjinda; Banyat Laopaiboon; Thevin Vongpralub; วุฒิไกร บุญคุ้ม; มนต์ชัย ดวงจินดา; บัญญัติ เหล่าไพบูลย์; เทวินทร์ วงษ์พระลับ
2013การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความหนืดของแป้งและคุณภาพการหุงต้มระหว่างการเก็บรักษาของสายพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือGrissana Sudtasarn; Ranee Kenlueam; กฤษณา สุดทะสาร; รานี เคนเหลื่อม
2013-06การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการระบาดของโรคข้าวในนาชลประทานที่ปลูกต่อเนื่องในจังหวัดพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราชChanasirin Klinmanee; Souwanee Sribur; Acharaporn Na Lampang Noenplab; ชนสิริน กลิ่นมณี; เสาวนีย์ ศรีบัว; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ
2015-04การพัฒนาข้าวพันธุ์บางแตนให้ต้านทานโรคไหม้แบบผสมกลับ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลReunreudee Kaewcheenchai; Sommai Sriwisut; Apichart Noenplab; Acharaporn Na Lampang Noenplab; Kittima Ruksopa; Peera Dungsoongnern; Udompan Promnart; Nila Rasidee; รื่นฤดี แก้วชื่นชัย; สมหมาย ศรีวิสุทธิ์; อภิชาติ เนินพลับ; อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ; กิตติมา รักโสภา; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; นิลา ราชิดี
2014-03การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวต้านทานต่อความหลากหลายไบโอไทป์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilaparvata lugens Stål)Jirapong Jairin; Phikul Leelakud; Varapong Chamarerk; Pamorn Pattawatang; Watchalawalee Boonmee; Pimnapa Uttakavapee; Wanida Thueannadee; จิรพงศ์ ใจรินทร์; พิกุล ลีลากุด; วราพงษ์ ชมาฤกษ์; ภมร ปัตตาวะตัง; วัชลาวลี บุญมี; พิมนภา อุทคะวาปี; วนิดา เถื่อนนาดี
2014-05การยอมรับของเกษตรกรต่อข้าวนาชลประทานสายพันธุ์ดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือJongjai Mapakhe; จงใจ มะปะเข
2012-12ข้าวกล้องงอกมีฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าในแบบจำลองภาวะซึมเศร้าในสัตว์ทดลองNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Benjamard Thavitee; Sutisa Thanoi; Samur Thanoi; เบญจมาศ ทวีที; สุทิสา ถาน้อย; เสมอ ถาน้อย
2013ความก้าวหน้าโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมของกรมการข้าวAnchalee Prasertsak; Wilai Palawisut; Sumrung Sakulsom; Patanasak Chansong; Porntip Thavong; Manica Noiaim; Narisara Chamroonwong; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; สำเริง สกุลสม; พัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง; พรทิพย์ ถาวงค์; มานิกา น้อยเอี่ยม; นริศรา จำรูญวงษ์
2013-06ความไวต่อสารป้องกันกำจัดเชื้อรา propiconazole ของ Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว ในพื้นที่นาภาคกลางSith Jaisong; Rasamee Dhitikiattipong; Witchuda Rattanakarn; Wanporn Khemmuk; Kanuengnij Srivilai; สิทธ์ ใจสงฆ์; รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์; วิชชุดา รัตนากาญจน์; วันพร เข็มมุกด์; คนึงนิจ ศรีวิลัย
2011ความหลากชนิดและการปรับตัวของไบรโอไฟต์บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดสุราษฎร์ธานีAmonrat Chantanaorrapint; Sahut Chantanaorrapint; อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์; สหัช จันทนาอรพินท์
2012-12ความหลากหลายของชีวชนิดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในเขตภาคเหนือตอนล่างPhamon Pattawatang; Jate Kotcharerk; Suradet Palawisut; ภมร ปัตตาวะตัง; เจตน์ คชฤกษ์; สุรเดช ปาละวิสุทธิ์
2012-12ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ของไทยจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวNational Science and Technology Development Agency, Bangkok (Thailand); Krittika Kaewchumnong; Singtoe Boonrotpong; Sakiya molor; กฤติกา แก้วจำนง; สิงโต บุญโรจน์พงศ์; ซากียะ มอลอ
2012ความหลากหลายและสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างอ้อยพันธุ์การค้าในประเทศไทยChaba Thongpaiyai; Anucha Wongpraneekul; Prasert Chatwachirawong; ชบา ทองไผ่ใหญ่; อนุชา วงศ์ปราณีกุล; ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
2005ปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ถูกใจเกษตรกรGrienggrai Pantuwan; เกรียงไกร พันธุ์วรรณ์
2012-12ผลของการเก็บรักษาข้าวต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสและรีโทรเกรเดชันของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งWanthinee Ketkong; Sanguansri Charoenrein; วรรธินี เกตุคง; สงวนศรี เจริญเหรียญ
Showing results 1 to 20 of 22
 next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback