DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Cassava"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 3 to 8 of 8
< previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2013การใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลหมักยีสต์ เพื่อเป็นอาหารในโครีดนมSupakit Sunato; Virote Pattarajinda; Pronchai Lowilai; Ngarmnit Nontaso; ศุภกิจ สุนาโท; วิโรจน์ ภัทรจินดา; พรชัย ล้อวิลัย; งามนิจ นนทโส
2012การวิเคราะห์ความพอเพียงของกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง เพื่อการผลิตเอทานอล และข้อเสนอแนะจากผลพยากรณ์ปริมาณการผลิต การใช้ และการส่งออกเอทานอลของประเทศไทยSasiwimon Sriyotha; Weerapat Sessomboon; ศศิวิมล ศรีโยธา; วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
2011ความท้าทายของนักปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก กรณีศึกษาการปรับปรุงมันสำปะหลังChareinsuk Rojanaridpiched; เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
2012ผลของชนิดและอัตราของปูนต่อมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินยโสธรJeerawan Promma; Somchai Anusontpornperm; Suphicha Thanachit; Irb Kheoruenromne; Preecha Petprapa; จีรวรรณ พรหมมา; สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม; ศุภิฌา ธนะจิตต์; เอิบ เขียวรื่นรมณ์; ปรีชา เพชรประไพ
2011ศักยภาพของดินทางการเกษตรบนลำดับภูมิประเทศที่เกิดมาจากหินทรายJeeranut Hongjaturun; Suphicha Thanachit; Somchai Anusontpornperm; Anchalee Suddhiprakarn; จีรณัทย์ หงษ์จาตุรันต์; ศุภิฌา ธนะจิตต์; สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม; อัญชลี สุทธิประการ
2013อิทธิพลของน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโตของรากและการแตกตาข้างของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์Jiraphon Choeichit; Chuleemas Boonthai Iwai; Mongkon Ta-oun; จิระพร เชยชิต; ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย; มงคล ต๊ะอุ่น
Showing results 3 to 8 of 8
< previous 

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback