DSpace
 

Thai Agricultural Research Repository >

Browsing by AGROVOC "Farmers"

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:   
Sort by: In order: Results/Page Authors/Record:
Showing results 13 to 32 of 93
< previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010กข45 ข้าวหอมน้ำลึกพันธุ์รับรองพันธุ์แรกของประเทศไทยPeera Doungsoongnern; Udompan Promnart; Porntip Thavong; Wannaphan Chanlapa; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; พรทิพย์ ถาวงค์; วรรณพรรณ จันลาภา
2011กข45 ข้าวหอมน้ำลึกพันธุ์รับรองพันธุ์แรกของประเทศไทยPeera Doungsoongnern; Udompan Promnart; Porntip Thavong; Wannaphan Chanlapa; พีระ ดุงสูงเนิน; อุดมพรรณ พรหมนารท; พรทิพย์ ถาวงค์; วรรณพรรณ จันลาภา
2012กระบวนการจัดการกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในทางการเกษตรSunee Chatsiriyingyong; Suchint Simaraks; Anan Polthanee; สุนีย์ ฉัตรศิริยิ่งยง; สุจินต์ สิมารักษ์; อนันต์ พลธานี
2000การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของทางราชการสู่เกษตรกร ปี 2541/2542Julmanee Paitoonchareonlap; Duchdiaw Wongpak; Nakorn Saengplung; จุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ; ดุจเดี่ยว วงศ์ภักดิ์; นคร แสงปลั่ง
2003-03การเกษตรและอาชีพเกษตรกรในนิเวศน์นาน้ำลึกของประเทศไทยฤดูปลูก 2543/2544Wililuk Sommut; Mahabub Hossain; วิไลลักษณ์ สมมุติ; -
2003การเกษตรและอาชีพเกษตรกรในนิเวศน์นาน้ำลึกของประเทศไทยฤดูปลูก 2543/2544Wilailuk Sommut; Mahabub Hossain; วิไลลักษณ์ สมมุติ; Mahabub Hossain
2010การควบคุมวัชพืชด้วยสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2552Sodsai Changsaluk; Rungsit Suwanmonkha; Somchai Pothisan; Somchai Lim-aroom; สดใส ช่างสลัก; รังสิต สุวรรณมรรคา; สมชาย โพธิสาร; สมชัย ลิ่มอรุณ
2009การคัดเลือกข้าวหอมทุ่งให้บริสุทธิ์Uraiwan Kotchasatit; Boonrat Jongdee; Anuchart Kotchasatit; Kissana Sattayagul; อุไรวรรณ คชสถิตย์; บุญรัตน์ จงดี; อนุชาติ คชสถิตย์; กฤษณา สัตยากุล
2014การคัดเลือกพันธุ์และการผลิตข้าวไร่พื้นเมืองโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นWattana Posiri; Warunya Dantaweesin; Raumjit Nokkoul; วัฒนา โพธิ์ศิริ; วรัญญา ด่านทวีศิลป์; ร่วมจิตร นกเขา
2007การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราPailin Rattanachan; Anan Polvatana; Tasnee Attanandana; Niwat Chareonsilp; ไพลิน รัตนจันทร์; อานันท์ ผลวัฒนะ; ทัศนีย์ อัตตะนันท์; นิวัติ เจริญศิลป์
1986การจัดการอาหาร: การวิเคราะห์จุดสำคัญในความปลอดภัยระหว่างการปรุงอาหารของครอบครัวชาวนาไทยBryan, Frank L.; Bulan Phithakpol; Warunee Varanyanond; Chakamas Wongkhalaung; Payom Auttaviboonkul; แฟรงค์ แอล ไบรอัล; บุหลัน พิทักษ์พล; วารุณี วารัญญานนท์; ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง; พยอม อัตถวิบูลย์กุล
2003การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวแบบบูรณาการLaddawan Kunnoot; ลัดดาวัลย์ กรรณนุช
2010การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpokasub; Somchai Pothisan; Somchai Limaroon; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร; สมชัย ลิ่มอรุณ
2010การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpokasub; Somchai Pothisan; Somchai Limaroon; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร; สมชัย ลิ่มอรุณ
2010การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในไร่เกษตรกรKittipob Vayuparp; Nita Wongsa; กิตติภพ วายุภาพ; นิตย์ วงษา
2010การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2552Sodsai Changsaluk; Kosol Kirdpokasub; Somchai Pothisan; Somchai Limaroon; สดใส ช่างสลัก; โกศล เกิดโภคทรัพย์; สมชาย โพธิสาร; สมชัย ลิ่มอรุณ
2009การปฏิบัติของชาวนาในการปลูกข้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ปี 2550/2551Kukiat Soitong; กู้เกียรติ สร้อยทอง
1999-07การประเมินการกระจายพันธุ์ข้าวรัฐบาลในเขตภาคใต้Malee Chompoopol; Oraphan Tarasak; Saengnual Thongpian; มาลี ชมภูพล; อรพรรณ ธาราศักดิ์; แสงนวล ทองเพียร
2009การประเมินความชอบด้านคุณภาพข้าวโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมSupanee Jongdee; Grissana Sudtasarn; Ranee Kenlhaem; สุภาณี จงดี; กฤษณา สุดทะสาร; รานี เคนเหลื่อม
2010การประเมินและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของแหล่งผลิต แหล่งจำหน่าย และเกษตรกรAnchalee Prasertsak; Wilai Palawisut; Porntip Thavong; Ampol Kimise; Premruedee Pintaya; Surapol Chattuporn; Amornrat Intrman; Piangjai Nisaihan; Chawalit Handee; Samroeng Sakulsum; Orasa Wongkaserm; Parichart Kongsuwan; Jittrakorn Nuankaew; Narisara Chamroonwong; Pratai Kenlium; Prachaya Jutamat; Orak Thongdej; Charan Khaonoona; อัญชลี ประเสริฐศักดิ์; วิไล ปาละวิสุทธิ์; พรทิพย์ ถาวงค์; อำพล กิมิเส; เปรมฤดี ปินทยา; สุรพล จัตุพร; อมรรัตน์ อินทร์มั่น; เพียงใจ นิสัยหาญ; ชวลิต หาญดี; สำเริง สกุลสม; อรสา วงษ์เกษม; ปริชาติ คงสุวรรณ; จิตกร นวลแก้ว; นริศรา จำรูญวงศ์; ประทาย เคนเหลื่อม; ปรัชญา จูฑามาตย์; โอรักษ์ ทองเด็จ; จรัญ ขาวหนูนา
Showing results 13 to 32 of 93
< previous   next >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2009  The DSpace Foundation - Feedback